obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Druhy viet Slovak sentences obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Vetná skladba anglická výslovnosť rečnícky štýl anglické skratky English grammar vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners angličtina výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak metódy výučby Business English Slovak cases metódy výučby, jazyky Typy angličtiny slovenská gramatika anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad English in use Slovak dialogue Slovak conversation Slovak nouns Slovak tenses učenie sa Specialized English English for everyday life Skúšky z jazyka Doučovanie slohové útvary slovné spojenia význam slov anglické opozitá Slovak dialogues výučba, doučovanie Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá reparát gramatika priama metóda verbs with prepositions slovenská literatúra pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Metódy výučby angličtina pre obchod doučovanie Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy prídavné mená teória literatúry prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu english for travelling Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners maturita slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená význam slov a ich použite anglická gramatika frázové slovesá Gerundium Slovenská literatúra Slovak grammar
Návrat na obsah