obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary význam slov Vetná skladba Slovak dialogue Slovak cases metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika slovak for foreigners, time učenie sa výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar slovak for foreigners Slovak sentences angličtina Súdny preklad obchodná angličtina anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk Slovak dialogues Medical Slovak Motivácia english for travelling slovenské nárečia, slovensko Doučovanie vetná skladba Slovak tenses rečnícky štýl English in use anglické opozitá Jednoduchá veta Slovak word formation frázové slovesá metódy výučby gramatika anglické skratky Slovak questions Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika maturita Anglické frázy priama metóda angličtina pre obchod slovné spojenia Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Business English Slovak nouns slovenská literatúra slohové útvary English grammar metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá reparát Slovak conversation Anglické slovesá slovenská gramatika teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk anglické časy verbs with prepositions Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená English for everyday life anglická výslovnosť Slovenská gramatika Skúšky z jazyka doučovanie angličtina pre lekárov Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine prekladateľstvo Druhy viet prídavné mená Slovenská literatúra význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Gerundium
Návrat na obsah