obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov frázové slovesá Slovak vocabulary význam slov prekladateľstvo Typy angličtiny Slovak questions Súdny preklad obchodná angličtina priama metóda Slovenský jazyk Doučovanie Skúšky z jazyka English grammar angličtina Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Anglické zámená Slovak conversation výučba, doučovanie význam slov a ich použite Slovenská gramatika učenie sa tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Slovak cases Slovak nouns Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená english for travelling Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť English for everyday life Gerundium English in use Medical Slovak maturita angličtina pre obchod Slovenská literatúra slovné spojenia slovenská literatúra Slovak grammar slovak for foreigners Jednoduchá veta gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Anglické frázy Druhy viet reparát Slovak for foreigners Motivácia prídavné mená verbs with prepositions anglická gramatika Vetná skladba Anglické slovesá Business English anglické skratky Slovak dialogue Metódy výučby Slovak sentences Specialized English pohovor v angličtine Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá doučovanie teória literatúry anglická konverzácia anglické opozitá metódy výučby rečnícky štýl Predminulý priebehový čas anglické časy výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky slovenská gramatika
Návrat na obsah