obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá učenie sa Vetná skladba Medical Slovak Skúšky z jazyka Slovak cases výučba, doučovanie Anglické frázy Slovak tenses Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, význam slov Jednoduchá veta vetná skladba Anglická gramatika anglické opozitá metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite maturita gramatika Gerundium Slovenská literatúra anglické skratky výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Doučovanie Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov Slovenský jazyk english for travelling anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená English grammar metódy výučby teória literatúry obchodná angličtina doučovanie Slovak sentences slovak for foreigners rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Metódy výučby Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine prekladateľstvo slohové útvary Anglické zámená priama metóda angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas English for everyday life Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak questions slovenská gramatika English in use Typy angličtiny Specialized English Anglické frazálne slovesá slovné spojenia anglické časy angličtina reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Druhy viet Business English anglická výslovnosť verbs with prepositions Slovak nouns Slovak dialogue
Návrat na obsah