pohovor v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 24/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine anglická konverzácia Predminulý priebehový čas English in use Vetná skladba Jednoduchá veta priama metóda slovné spojenia Anglické zámená Slovak vocabulary Anglická gramatika význam slov anglická výslovnosť English grammar slovak for foreigners výučba, doučovanie doučovanie Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar maturita anglická gramatika Slovenská literatúra angličtina pre obchod prekladateľstvo anglické skratky anglické časy angličtina pre lekárov Typy angličtiny Business English prídavné mená učenie sa Anglické frázy Slovak for foreigners Gerundium frázové slovesá Specialized English Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad vetná skladba slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk verbs with prepositions Slovak tenses Skúšky z jazyka Medical Slovak slovenská literatúra English for everyday life Motivácia metódy výučby, jazyky english for travelling angličtina rečnícky štýl Slovak cases slohové útvary Slovak sentences metódy výučby gramatika Doučovanie Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, anglické opozitá Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina Slovenská gramatika Slovak questions Metódy výučby reparát Slovak nouns Slovak dialogue slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah