pohovor v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 24/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny význam slov a ich použite Gerundium Business English Slovak nouns teória literatúry anglická výslovnosť Medical Slovak Slovak verbs Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Anglické slovesá Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra Súdny preklad English for everyday life výučba, doučovanie vetná skladba Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation priama metóda Slovak slang english for travelling pohovor v angličtine Spisovná slovenčina Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia gramatika English grammar Anglické frázy Jednoduchá veta anglické skratky rečnícky štýl Slovak cases reparát anglické opozitá Slovak vocabulary Slovak sentences metódy výučby, jazyky Slovak dialogue anglická gramatika slovak for foreigners, time frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá angličtina Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Specialized English obchodná angličtina Anglická gramatika Anglické zámená slovak for foreigners slovenská literatúra Anglické prídavné mená Slovak questions Motivácia prekladateľstvo Metódy výučby Slovak grammar angličtina pre lekárov angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, English in use Slovak for foreigners metódy výučby verbs with prepositions maturita učenie sa Slovenský jazyk slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Slovenská gramatika význam slov Skúšky z jazyka anglické časy slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Slovak pronunciation Doučovanie doučovanie prídavné mená
Návrat na obsah