pohovor v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 24/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite maturita prekladateľstvo slovenská literatúra Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues metódy výučby frázové slovesá slohové útvary vetná skladba English grammar anglické časy angličtina pre obchod slovak for foreigners, time učenie sa slovak for foreigners angličtina Slovak tenses Súdny preklad Motivácia Angličtina pre každú situáciu Business English Metódy výučby slovné spojenia Gerundium metódy výučby, jazyky anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Slovak cases metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Slovak conversation Medical Slovak anglická konverzácia Vetná skladba reparát doučovanie priama metóda Anglické frazálne slovesá teória literatúry Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Slovak sentences Skúšky z jazyka význam slov slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar anglické opozitá english for travelling Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak nouns Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Slovenská literatúra prídavné mená English for everyday life Slovak vocabulary Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie English in use obchodná angličtina rečnícky štýl Slovak dialogue Anglická gramatika Doučovanie Anglické frázy angličtina pre lekárov Slovenská gramatika Slovak questions Slovenský jazyk gramatika Slovak for foreigners Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English pohovor v angličtine
Návrat na obsah