prídavné mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy prídavných mien
Filip Šuman -Burdej | 19/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Metódy výučby obchodná angličtina rečnícky štýl Slovak sentences angličtina Slovak dialogues Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená Slovak dialogue anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko vetná skladba výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra angličtina pre lekárov Medical Slovak Vetná skladba anglické skratky priama metóda anglická výslovnosť prekladateľstvo slohové útvary Slovak tenses Business English Doučovanie Slovak conversation Slovak questions maturita anglická gramatika Gerundium Slovak grammar slovak for foreigners, time anglická konverzácia Slovenský jazyk Specialized English gramatika slovné spojenia English in use English grammar Slovak for foreigners doučovanie teória literatúry význam slov Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu prídavné mená Súdny preklad slovenská gramatika metódy výučby Anglické frázové slovesá anglické časy Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns angličtina pre obchod reparát výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Anglická gramatika Druhy viet English for everyday life Typy angličtiny Slovak cases Anglické frazálne slovesá učenie sa Anglické frázy english for travelling metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra frázové slovesá
Návrat na obsah