prídavné mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy prídavných mien
Filip Šuman -Burdej | 19/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika priama metóda Slovak dialogue učenie sa frázové slovesá maturita anglická gramatika slovné spojenia Doučovanie English in use verbs with prepositions Gerundium význam slov a ich použite gramatika Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie Druhy viet Slovenský jazyk teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka rečnícky štýl Slovak for foreigners Motivácia Slovak grammar prídavné mená Anglická gramatika Slovak cases výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses english for travelling Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Business English English grammar anglické časy prekladateľstvo slovenská literatúra Slovak word formation angličtina pre obchod reparát vetná skladba Slovenská literatúra angličtina Specialized English Slovak vocabulary Anglické zámená obchodná angličtina Jednoduchá veta pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Súdny preklad Medical Slovak Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov význam slov Anglické frazálne slovesá English for everyday life Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá Slovak sentences anglické opozitá anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues Anglické prídavné mená Vetná skladba Slovak conversation metódy výučby doučovanie Typy angličtiny slovak for foreigners Anglické frázy slovenská gramatika slohové útvary Slovak questions Metódy výučby
Návrat na obsah