priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Slovak vocabulary Business English rečnícky štýl teória literatúry Anglická gramatika reparát slovenské nárečia, slovensko anglické časy anglické skratky Gerundium frázové slovesá pohovor v angličtine anglická konverzácia English grammar Anglické zámená Anglické frazálne slovesá metódy výučby Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak word formation výučba, doučovanie gramatika Skúšky z jazyka Motivácia slohové útvary Medical Slovak slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod význam slov a ich použite Slovak dialogue Anglické slovesá Predminulý priebehový čas priama metóda Slovak conversation anglická gramatika Slovak sentences Slovak questions Typy angličtiny Jednoduchá veta Slovak nouns vetná skladba Anglické frázové slovesá Slovak tenses Súdny preklad Specialized English metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená prídavné mená Slovenský jazyk význam slov Vetná skladba slovak for foreigners, time anglická výslovnosť angličtina pre lekárov učenie sa Metódy výučby slovak for foreigners Druhy viet Slovenská gramatika Slovenská literatúra slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa maturita doučovanie Slovak for foreigners Slovak cases English in use English for everyday life obchodná angličtina anglické opozitá Slovak grammar angličtina Slovak dialogues english for travelling
Návrat na obsah