priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time význam slov Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra Slovak nouns Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk metódy výučby angličtina pre obchod Slovak for foreigners verbs with prepositions slovné spojenia význam slov a ich použite angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie gramatika Slovak conversation Anglické frazálne slovesá maturita vetná skladba anglické časy Doučovanie slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa teória literatúry prekladateľstvo frázové slovesá rečnícky štýl english for travelling doučovanie Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary anglické skratky Slovak sentences prídavné mená angličtina Gerundium slovenská gramatika priama metóda Súdny preklad Specialized English Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life slovenská literatúra Vetná skladba obchodná angličtina Slovak tenses Anglické frázy Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet anglická výslovnosť English in use učenie sa Jednoduchá veta výučba, doučovanie pohovor v angličtine Slovak questions Anglické zámená Slovak cases Business English slovak for foreigners reparát Typy angličtiny Anglická gramatika English grammar Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak anglické opozitá anglická gramatika
Návrat na obsah