priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Slovak grammar angličtina Business English Predminulý priebehový čas maturita Druhy viet Medical Slovak Slovak tenses English in use Anglické slovesá Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Slovak questions english for travelling Vetná skladba prekladateľstvo Skúšky z jazyka anglická konverzácia Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Slovak conversation Slovak nouns slovné spojenia Slovenský jazyk Súdny preklad Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra anglická výslovnosť angličtina pre lekárov slovenská gramatika priama metóda English grammar slohové útvary metódy výučby anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia reparát Anglické frázové slovesá Slovak dialogues význam slov a ich použite Anglické zámená slovak for foreigners, time prídavné mená Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl učenie sa metódy výučby, jazyky Metódy výučby Gerundium anglická gramatika Specialized English teória literatúry Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Slovak dialogue slovak for foreigners anglické opozitá Slovak cases Slovak vocabulary výučba, doučovanie English for everyday life anglické časy výučba, učenie sa, anketa doučovanie pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu gramatika angličtina pre obchod vetná skladba Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie frázové slovesá Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko význam slov obchodná angličtina Slovenská gramatika
Návrat na obsah