priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar gramatika slovenská literatúra anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Vetná skladba rečnícky štýl prekladateľstvo maturita priama metóda anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu teória literatúry metódy výučby, jazyky slovenská gramatika anglické opozitá doučovanie Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Anglické frázy slovak for foreigners, time Súdny preklad Slovak tenses Anglická gramatika vetná skladba Anglické frazálne slovesá Medical Slovak English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Specialized English význam slov Slovak for foreigners metódy výučby Gerundium reparát obchodná angličtina Slovak questions Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Doučovanie angličtina pre lekárov angličtina anglická gramatika slovak for foreigners angličtina pre obchod učenie sa prídavné mená Druhy viet Slovak sentences anglické časy pohovor v angličtine Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie english for travelling Slovak dialogue slovné spojenia Slovak dialogues Typy angličtiny výučba, doučovanie Slovak nouns Slovak conversation Slovak cases Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, anglické skratky English in use frázové slovesá Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Metódy výučby
Návrat na obsah