rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená anglická gramatika Slovak dialogue slovenská literatúra angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Anglické frázy Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra english for travelling frázové slovesá slovak for foreigners výučba, doučovanie Jednoduchá veta Gerundium maturita angličtina pre obchod prídavné mená Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Business English Skúšky z jazyka učenie sa význam slov Slovak conversation Anglická gramatika doučovanie Slovak nouns anglická konverzácia rečnícky štýl Specialized English anglické opozitá pohovor v angličtine význam slov a ich použite anglická výslovnosť English grammar teória literatúry Slovak cases slovné spojenia Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners prekladateľstvo Vetná skladba priama metóda anglické časy slovenská gramatika angličtina slovak for foreigners, time English for everyday life gramatika reparát Metódy výučby Slovak dialogues Slovak tenses Slovak sentences metódy výučby metódy, vzdelávanie, Medical Slovak anglické skratky vetná skladba verbs with prepositions Slovenský jazyk slohové útvary Doučovanie English in use obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah