rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka maturita Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba reparát slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Slovak dialogue Gerundium metódy výučby, jazyky Business English Anglické frazálne slovesá English for everyday life English in use metódy výučby Súdny preklad gramatika angličtina pre obchod slohové útvary Slovak conversation Anglické frázy slovné spojenia Predminulý priebehový čas slovak for foreigners význam slov a ich použite anglické skratky angličtina Anglické slovesá Slovak nouns Anglické zámená Slovak cases doučovanie Anglické frázové slovesá frázové slovesá English grammar anglická výslovnosť vetná skladba Slovak for foreigners Specialized English anglická gramatika Anglické prídavné mená priama metóda Druhy viet obchodná angličtina prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Slovak grammar Slovenský jazyk Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa Slovak questions metódy, vzdelávanie, Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions prekladateľstvo Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Slovak dialogues anglické opozitá english for travelling pohovor v angličtine teória literatúry Slovenská literatúra angličtina pre lekárov učenie sa význam slov slovenská gramatika anglická konverzácia Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Doučovanie Jednoduchá veta Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak rečnícky štýl výučba, doučovanie
Návrat na obsah