rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa prekladateľstvo Anglické zámená Slovak slang Anglické frázové slovesá prídavné mená anglické opozitá Slovak pronunciation Slovak questions Anglické slovesá Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Anglické frázy Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá gramatika Súdny preklad metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika maturita metódy výučby výučba, doučovanie učenie sa angličtina pre obchod reparát výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Obchodná angličtina vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues význam slov a ich použite English grammar English in use Slovenská gramatika doučovanie Motivácia Vetná skladba Slovenská literatúra Slovak grammar Slovak verbs Slovak for foreigners Slovak cases slovak for foreigners Typy angličtiny Slovak conversation Doučovanie anglické časy anglické skratky anglická gramatika Business English Gerundium Specialized English priama metóda Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia slovak for foreigners, time anglická konverzácia slohové útvary rečnícky štýl slovenská literatúra frázové slovesá verbs with prepositions Slovak sentences význam slov Spisovná slovenčina Slovak vocabulary Anglická gramatika anglická výslovnosť angličtina Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre špecifické situácie english for travelling Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Medical Slovak Predminulý priebehový čas Slovak dialogue Slovak word formation Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá teória literatúry
Návrat na obsah