rečnícky štýl - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo by mal rečník vedieť?
Filip Šuman -Burdej | 14/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Specialized English Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite Slovak dialogues teória literatúry Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov slohové útvary slovenská literatúra učenie sa prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa Slovak cases Anglické zámená Typy angličtiny anglické časy obchodná angličtina Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary Slovak conversation Business English anglická výslovnosť Doučovanie frázové slovesá anglické opozitá prídavné mená Slovak grammar Slovak nouns Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Slovak word formation Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie maturita doučovanie english for travelling Anglické frázy Medical Slovak slovak for foreigners, time Slovak tenses význam slov Slovak for foreigners Jednoduchá veta angličtina anglické skratky reparát Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Slovenská gramatika English grammar gramatika English for everyday life Druhy viet priama metóda anglická gramatika slovak for foreigners English in use pohovor v angličtine angličtina pre obchod rečnícky štýl Skúšky z jazyka slovné spojenia Anglická gramatika Slovenská literatúra Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Motivácia Metódy výučby vetná skladba verbs with prepositions Slovak dialogue Vetná skladba Slovak questions
Návrat na obsah