slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Specialized English Gerundium slohové útvary Doučovanie Súdny preklad Anglické zámená english for travelling Business English priama metóda slovak for foreigners prekladateľstvo Slovak for foreigners reparát anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá anglické skratky Slovak questions teória literatúry Slovak grammar angličtina pre obchod anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia English in use slovenská literatúra prídavné mená obchodná angličtina Druhy viet Slovak sentences Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak dialogue Anglická gramatika vetná skladba Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar maturita Metódy výučby Slovak cases metódy výučby Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu angličtina English for everyday life Slovak nouns Vetná skladba frázové slovesá gramatika učenie sa Anglické frázy doučovanie rečnícky štýl anglická gramatika metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka anglická konverzácia význam slov slovenská gramatika pohovor v angličtine anglické časy verbs with prepositions slovné spojenia
Návrat na obsah