slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners metódy výučby, jazyky učenie sa Anglické zámená Slovak grammar obchodná angličtina teória literatúry Slovak conversation metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Vetná skladba Skúšky z jazyka angličtina anglická gramatika slohové útvary English grammar Anglická gramatika slovné spojenia slovak for foreigners, time Slovak sentences metódy výučby English in use gramatika Súdny preklad Slovak dialogues verbs with prepositions výučba, doučovanie význam slov angličtina pre lekárov prekladateľstvo Anglické slovesá Druhy viet doučovanie english for travelling Typy angličtiny Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod frázové slovesá Slovak dialogue English for everyday life Slovak for foreigners Doučovanie význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak cases slovenská gramatika Medical Slovak Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Slovenská literatúra Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu anglické skratky Anglické frazálne slovesá prídavné mená reparát Business English priama metóda anglické opozitá Gerundium Predminulý priebehový čas vetná skladba Specialized English rečnícky štýl Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta Slovak nouns maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá anglické časy
Návrat na obsah