slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov metódy výučby Vetná skladba slovné spojenia význam slov a ich použite angličtina pre obchod priama metóda slovenská gramatika Slovak conversation obchodná angličtina doučovanie Predminulý priebehový čas Motivácia Slovak word formation metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues Slovak sentences Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko English in use Specialized English english for travelling reparát Slovak grammar slovenská literatúra angličtina pre lekárov prekladateľstvo gramatika anglické opozitá anglická gramatika Business English Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka maturita anglická výslovnosť Jednoduchá veta Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Slovak cases slovak for foreigners výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk prídavné mená Slovak dialogue Slovak vocabulary anglická konverzácia Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika frázové slovesá English for everyday life Gerundium Anglické prídavné mená Slovak questions verbs with prepositions metódy výučby, jazyky učenie sa Anglické zámená slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu angličtina slovak for foreigners, time vetná skladba English grammar Slovak for foreigners Druhy viet Anglické frázové slovesá Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Súdny preklad anglické časy Metódy výučby Typy angličtiny rečnícky štýl pohovor v angličtine anglické skratky Slovak tenses Slovenská literatúra Slovak nouns
Návrat na obsah