slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená angličtina pre lekárov English grammar slovak for foreigners, time anglická konverzácia gramatika Medical Slovak Jednoduchá veta metódy výučby Anglické prídavné mená Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine english for travelling anglické skratky výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, reparát výučba, doučovanie Gerundium Typy angličtiny Slovenský jazyk teória literatúry slovenská gramatika frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia učenie sa slovné spojenia Slovenská literatúra Anglické zámená Slovak questions Skúšky z jazyka anglické časy Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners význam slov a ich použite Anglická gramatika Slovak nouns Vetná skladba Slovak dialogues Slovak sentences prekladateľstvo anglická gramatika význam slov Business English Anglické slovesá Slovenská gramatika verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk doučovanie anglické opozitá priama metóda Metódy výučby Anglické frazálne slovesá Doučovanie Slovak grammar Motivácia Predminulý priebehový čas Slovak cases angličtina pre obchod Anglické frázy Slovak dialogue Súdny preklad slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary anglická výslovnosť slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation English for everyday life slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina maturita vetná skladba angličtina Specialized English English in use
Návrat na obsah