slohové útvary - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Specialized English maturita angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá frázové slovesá prídavné mená metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny obchodná angličtina Gerundium Slovak questions Spisovná slovenčina anglická konverzácia Slovenský jazyk Slovak nouns slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak grammar Slovak dialogue angličtina pre obchod vetná skladba Anglické slovesá gramatika metódy výučby Slovak vocabulary Metódy výučby rečnícky štýl metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená slovenská gramatika doučovanie slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia význam slov Medical Slovak Jednoduchá veta výučba, doučovanie význam slov a ich použite english for travelling Vetná skladba Súdny preklad verbs with prepositions English for everyday life Druhy viet Slovak verbs priama metóda anglická gramatika Slovak word formation Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia teória literatúry slovak for foreigners Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine anglické skratky Slovak slang slohové útvary Slovak pronunciation Obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre špecifické situácie reparát Slovenská literatúra anglické časy výučba, učenie sa, anketa English grammar angličtina pomôcky k učeniu sa anglická výslovnosť Anglické prídavné mená Slovak cases Anglické frázové slovesá Slovak sentences prekladateľstvo Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Slovak conversation anglické opozitá Slovak for foreigners Motivácia Skúšky z jazyka učenie sa English in use Slovak tenses Business English Slovenská gramatika
Návrat na obsah