slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Slovak questions anglická konverzácia Slovak dialogues slovak for foreigners anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Slovak tenses Slovenská literatúra Súdny preklad Slovenský jazyk Anglické frázy doučovanie anglické opozitá prekladateľstvo Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Anglická gramatika teória literatúry Slovak for foreigners Business English Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Motivácia gramatika English in use reparát Druhy viet anglické časy slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá Slovak vocabulary Specialized English Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions anglické skratky Predminulý priebehový čas Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk english for travelling prídavné mená Jednoduchá veta vetná skladba slovenská gramatika učenie sa slovenské nárečia, slovensko význam slov metódy, vzdelávanie, English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Gerundium Slovak word formation Slovak sentences Slovak grammar angličtina Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina English grammar Typy angličtiny pohovor v angličtine Anglické zámená Metódy výučby metódy výučby maturita Slovak dialogue Slovak nouns Slovenská gramatika angličtina pre obchod slovné spojenia rečnícky štýl Slovak cases Vetná skladba výučba, doučovanie priama metóda význam slov a ich použite frázové slovesá Slovak conversation
Návrat na obsah