slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa english for travelling Anglické frazálne slovesá angličtina Jednoduchá veta Anglické slovesá Gerundium Slovak for foreigners Slovak dialogue anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation slohové útvary doučovanie Anglické prídavné mená Slovak sentences Slovak grammar Druhy viet slovak for foreigners pohovor v angličtine English grammar metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda vetná skladba frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov slovenská literatúra Súdny preklad prídavné mená Doučovanie význam slov a ich použite Slovak dialogues Metódy výučby English in use učenie sa teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika Slovak questions Specialized English Slovenská literatúra Medical Slovak Business English Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas anglické skratky Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko reparát anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá anglická gramatika metódy výučby, jazyky gramatika anglické časy English for everyday life Anglické frázy Typy angličtiny prekladateľstvo maturita Slovak nouns Slovenský jazyk slovenská gramatika Anglická gramatika slovak for foreigners, time význam slov anglické opozitá výučba, doučovanie slovné spojenia angličtina pre obchod rečnícky štýl
Návrat na obsah