slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra význam slov metódy výučby doučovanie English grammar Slovak sentences anglická gramatika obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa Spisovná slovenčina anglické opozitá english for travelling reparát Business English Medical Slovak Slovak dialogues Slovak nouns Anglické slovesá Angličtina pre špecifické situácie slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Slovenská gramatika gramatika Slovak dialogue metódy výučby, jazyky prekladateľstvo vetná skladba Anglická gramatika slovenská gramatika Slovak slang rečnícky štýl Slovak questions Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Typy angličtiny Skúšky z jazyka anglické skratky Slovak conversation Slovak vocabulary frázové slovesá Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Slovak cases Anglické zámená Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Gerundium Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Súdny preklad Slovenský jazyk Slovak verbs priama metóda verbs with prepositions teória literatúry význam slov a ich použite Anglické frázy anglické časy Specialized English Anglické prídavné mená Vetná skladba Slovak grammar Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak word formation výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov English for everyday life Slovak tenses anglická konverzácia Slovak pronunciation prídavné mená Slovenská literatúra Obchodná angličtina Metódy výučby Slovak for foreigners angličtina pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, učenie sa Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia English in use Motivácia maturita Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah