slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Anglické zámená Medical Slovak Slovak questions Vetná skladba maturita doučovanie anglické opozitá slovenská literatúra slovné spojenia Slovak grammar frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues slovenská gramatika anglické časy slohové útvary Business English gramatika English for everyday life prídavné mená Druhy viet Slovak sentences Skúšky z jazyka reparát metódy výučby význam slov a ich použite angličtina pre lekárov Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia angličtina Slovenská literatúra Súdny preklad metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Slovak conversation učenie sa angličtina pre obchod english for travelling English in use Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners anglická výslovnosť English grammar Slovak cases Typy angličtiny slovak for foreigners, time anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Slovak tenses Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Slovak nouns pohovor v angličtine anglická gramatika Anglická gramatika verbs with prepositions prekladateľstvo Metódy výučby Gerundium význam slov rečnícky štýl priama metóda Predminulý priebehový čas Doučovanie Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina vetná skladba Specialized English
Návrat na obsah