slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte slovenské modálne slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 16/11/2018
Slovak future tense with examples.
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2018
When adjectives become adverbs?
Filip Šuman -Burdej | 2/10/2018
Do you know how to make comparisons of adverbs ?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia doučovanie Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Slovak nouns angličtina pre lekárov frázové slovesá výučba, doučovanie teória literatúry Slovenská literatúra anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia maturita Druhy viet prídavné mená angličtina slovak for foreigners, time Slovak sentences Specialized English Slovak for foreigners anglické opozitá metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Anglické frázové slovesá význam slov tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Medical Slovak Doučovanie slovenská literatúra pohovor v angličtine anglické časy metódy výučby, jazyky english for travelling verbs with prepositions Skúšky z jazyka učenie sa Slovak questions Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Slovenský jazyk priama metóda slovak for foreigners Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá English in use Anglická gramatika Slovak dialogue slohové útvary vetná skladba English for everyday life Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Gerundium Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Anglické zámená anglická gramatika metódy výučby Slovak cases gramatika angličtina pre obchod Metódy výučby reparát rečnícky štýl prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina anglická konverzácia Business English Slovak grammar Typy angličtiny English grammar slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah