slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk reparát angličtina pre obchod metódy výučby Slovak nouns verbs with prepositions English grammar Druhy viet Slovak questions výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky anglická gramatika učenie sa Vetná skladba Slovak tenses frázové slovesá slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny maturita slovenská literatúra slovak for foreigners Gerundium slohové útvary gramatika Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite anglické opozitá anglické skratky význam slov Slovak for foreigners Specialized English prídavné mená Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Metódy výučby slovné spojenia Business English Slovak conversation English for everyday life Medical Slovak Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues angličtina metódy, vzdelávanie, vetná skladba rečnícky štýl obchodná angličtina anglická konverzácia Anglické zámená Jednoduchá veta Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá English in use Slovenský jazyk Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie priama metóda Doučovanie Slovak grammar Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling Anglické frázy teória literatúry anglické časy Slovak cases slovak for foreigners, time Súdny preklad prekladateľstvo pohovor v angličtine doučovanie
Návrat na obsah