slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk anglická gramatika Anglické frazálne slovesá angličtina obchodná angličtina Anglické slovesá Anglické frázové slovesá metódy výučby Anglická gramatika anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Motivácia Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine Anglické zámená reparát Specialized English Slovak vocabulary Typy angličtiny vetná skladba výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra výučba, doučovanie anglické časy Slovak nouns Súdny preklad Slovak grammar Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby anglické opozitá Gerundium doučovanie význam slov angličtina pre lekárov Business English english for travelling English in use prekladateľstvo Slovak questions slovenská gramatika rečnícky štýl význam slov a ich použite English for everyday life Vetná skladba slohové útvary English grammar Slovak tenses Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry Slovenská gramatika Jednoduchá veta slovné spojenia Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky slovak for foreigners, time angličtina pre obchod prídavné mená Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue Slovak cases Anglické frázy učenie sa frázové slovesá verbs with prepositions Druhy viet Angličtina pre každú situáciu maturita Slovak word formation Slovenská literatúra Doučovanie priama metóda Skúšky z jazyka Medical Slovak Slovak conversation anglická konverzácia
Návrat na obsah