slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá anglické časy vetná skladba Vetná skladba slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Gerundium maturita Slovak nouns anglické skratky učenie sa Slovak conversation english for travelling angličtina gramatika slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovak tenses Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Súdny preklad prídavné mená pohovor v angličtine English in use Druhy viet slovenská literatúra Medical Slovak význam slov a ich použite reparát tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Slovak grammar metódy výučby verbs with prepositions slohové útvary rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa English for everyday life angličtina pre lekárov frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Typy angličtiny Slovak questions Specialized English teória literatúry anglická gramatika English grammar Slovenský jazyk Anglická gramatika Doučovanie Slovak cases prekladateľstvo angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Metódy výučby slovné spojenia doučovanie metódy výučby, jazyky Business English Slovak for foreigners anglická konverzácia priama metóda obchodná angličtina slovak for foreigners, time anglická výslovnosť
Návrat na obsah