slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená pohovor v angličtine angličtina slovak for foreigners Druhy viet metódy výučby Medical Slovak slovné spojenia Slovak sentences Slovak nouns anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie reparát Anglické prídavné mená anglické skratky metódy výučby, jazyky učenie sa prekladateľstvo Predminulý priebehový čas Anglické slovesá slovenská literatúra Doučovanie anglické časy priama metóda Vetná skladba Specialized English anglická gramatika Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia Slovak cases Súdny preklad Slovenská literatúra Slovak questions Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy anglické opozitá význam slov a ich použite gramatika angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Slovak conversation Slovak dialogue Slovak tenses angličtina pre lekárov obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa význam slov Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika doučovanie Slovak dialogues English in use Anglická gramatika anglická konverzácia teória literatúry english for travelling Skúšky z jazyka Slovak for foreigners výučba, doučovanie slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia English grammar Slovak vocabulary Jednoduchá veta verbs with prepositions Business English Gerundium Slovak grammar Metódy výučby vetná skladba rečnícky štýl maturita English for everyday life
Návrat na obsah