slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená anglická gramatika slovenská literatúra gramatika English for everyday life Anglické frázy anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie doučovanie metódy výučby Gerundium anglické časy verbs with prepositions Vetná skladba Doučovanie Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko priama metóda slovak for foreigners, time Medical Slovak rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu anglické skratky frázové slovesá Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Metódy výučby teória literatúry pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovak dialogue obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť slovenská gramatika Slovak tenses Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia maturita angličtina pre obchod Specialized English význam slov angličtina pre lekárov English in use význam slov a ich použite výučba, doučovanie Slovak questions reparát Druhy viet Business English English grammar Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Typy angličtiny angličtina Slovak conversation slovné spojenia slohové útvary Slovak grammar slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak cases Slovenská literatúra Slovak for foreigners english for travelling vetná skladba
Návrat na obsah