slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba priama metóda prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta vetná skladba Slovak questions učenie sa Slovenská literatúra Slovak nouns Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Súdny preklad English grammar Gerundium anglické skratky slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Druhy viet English in use maturita anglická gramatika gramatika anglická výslovnosť Metódy výučby metódy výučby, jazyky angličtina slovenská gramatika obchodná angličtina význam slov a ich použite English for everyday life Slovak cases Slovak dialogue slovak for foreigners, time Slovak for foreigners Slovak conversation rečnícky štýl Doučovanie Slovak grammar reparát Slovak tenses anglické opozitá Slovak dialogues angličtina pre obchod metódy výučby Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov Specialized English Anglické nepravidelné slovesá význam slov Slovenský jazyk verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko slohové útvary frázové slovesá Skúšky z jazyka anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu anglické časy Slovak sentences Typy angličtiny slovenská literatúra english for travelling metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners pohovor v angličtine Medical Slovak doučovanie teória literatúry Business English Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie
Návrat na obsah