slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená význam slov Slovak conversation pohovor v angličtine Anglické frázy slovak for foreigners, time prídavné mená metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas English grammar teória literatúry Motivácia slovenské nárečia, slovensko Slovak questions Anglické frázové slovesá Medical Slovak výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu priama metóda prekladateľstvo Slovenská literatúra metódy výučby Slovenská gramatika frázové slovesá angličtina pre lekárov Slovak for foreigners učenie sa angličtina pre obchod Slovenský jazyk Slovak sentences reparát Slovak dialogue Anglické zámená gramatika anglická gramatika slovenská literatúra doučovanie slovak for foreigners anglická konverzácia vetná skladba Business English anglické opozitá Gerundium anglické skratky Anglická gramatika Doučovanie význam slov a ich použite obchodná angličtina slovné spojenia Slovak dialogues English in use Slovak nouns Vetná skladba Metódy výučby angličtina Jednoduchá veta maturita Slovak tenses anglická výslovnosť slovenská gramatika metódy výučby, jazyky verbs with prepositions Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá Slovak cases anglické časy Slovak grammar rečnícky štýl english for travelling Anglické slovesá Druhy viet Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Specialized English slohové útvary Slovak vocabulary English for everyday life Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah