slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions anglická gramatika Anglické zámená Druhy viet slovak for foreigners, time Slovak cases Slovak sentences English grammar priama metóda Súdny preklad Slovenská literatúra maturita Slovak dialogue Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Business English Slovak conversation pohovor v angličtine frázové slovesá vetná skladba Anglické frázové slovesá učenie sa gramatika Anglické prídavné mená angličtina pre obchod Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu anglické skratky teória literatúry slohové útvary prekladateľstvo metódy výučby Vetná skladba Doučovanie Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá slovné spojenia angličtina prídavné mená Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Typy angličtiny english for travelling Gerundium English in use Metódy výučby Specialized English Slovak for foreigners verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life anglická výslovnosť výučba, doučovanie Anglické frázy Skúšky z jazyka Slovak dialogues Anglické slovesá význam slov a ich použite slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak nouns Slovak tenses význam slov doučovanie anglické časy reparát tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov
Návrat na obsah