slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika Slovak dialogue Anglické frázy Slovak questions slovenské nárečia, slovensko slohové útvary anglická konverzácia Slovak dialogues výučba, doučovanie Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation význam slov rečnícky štýl Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá prídavné mená English for everyday life Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky english for travelling Typy angličtiny teória literatúry Specialized English výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená obchodná angličtina slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie vetná skladba význam slov a ich použite Gerundium Predminulý priebehový čas anglické skratky Slovenský jazyk angličtina pre obchod slovenská gramatika English grammar frázové slovesá Metódy výučby English in use metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Slovak verbs Slovak sentences Slovak for foreigners reparát pohovor v angličtine slovak for foreigners Anglické slovesá pomôcky k učeniu sa Súdny preklad Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk priama metóda maturita Medical Slovak Doučovanie anglická výslovnosť Slovak word formation anglická gramatika slovenská literatúra verbs with prepositions Spisovná slovenčina Slovak cases anglické časy metódy výučby angličtina Druhy viet slovak for foreigners, time anglické opozitá učenie sa doučovanie Anglické zámená Slovak nouns Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie Motivácia Slovenská literatúra Vetná skladba Jednoduchá veta angličtina pre lekárov prekladateľstvo Slovak pronunciation Business English
Návrat na obsah