slovenská gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Čo ste nevedeli o spojkách ?
Filip Šuman -Burdej | 23/11/2018
Čo neviete o slovenskej gramatike
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Ako delíme vety ?
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2018
Čo by ste mali vedieť o zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 4/11/2018
Číslovky pod lupou
Filip Šuman -Burdej | 22/10/2018
Všetky vybrané slová
Filip Šuman -Burdej | 13/10/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina prekladateľstvo Motivácia Slovak for foreigners Medical Slovak Slovenský jazyk Slovak grammar výučba, doučovanie Gerundium Anglické prídavné mená Slovak sentences anglická výslovnosť frázové slovesá Typy angličtiny význam slov Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa Slovak word formation vetná skladba Vetná skladba priama metóda metódy výučby prídavné mená Druhy viet Metódy výučby verbs with prepositions gramatika slovak for foreigners, time doučovanie Slovak vocabulary Anglické slovesá anglické časy Skúšky z jazyka Slovak cases angličtina metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues slovenská literatúra anglická konverzácia anglické skratky pohovor v angličtine Anglická gramatika teória literatúry Anglické zámená english for travelling Slovenská literatúra Doučovanie slovenská gramatika angličtina pre lekárov rečnícky štýl Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu reparát Slovak conversation Súdny preklad Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta význam slov a ich použite English in use slovné spojenia učenie sa anglická gramatika Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary Slovak tenses English for everyday life maturita Specialized English English grammar Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Business English angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah