slovenské nárečia, slovensko - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Slovak tenses Business English Slovak sentences anglické opozitá Slovak vocabulary Anglické slovesá Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko priama metóda slovné spojenia pohovor v angličtine reparát prídavné mená Medical Slovak Jednoduchá veta Motivácia frázové slovesá Anglické frázové slovesá doučovanie Anglické prídavné mená výučba, doučovanie Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk učenie sa gramatika anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Vetná skladba slohové útvary slovak for foreigners, time angličtina Súdny preklad teória literatúry metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika maturita význam slov a ich použite význam slov metódy výučby, jazyky English in use anglické časy výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Slovak nouns anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners Slovak dialogues Slovenská literatúra slovak for foreigners vetná skladba angličtina pre lekárov English grammar Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Slovenský jazyk slovenská gramatika metódy výučby obchodná angličtina Gerundium angličtina pre obchod slovenská literatúra Druhy viet Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Slovak grammar Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Slovak questions anglická gramatika Slovak cases Slovak dialogue english for travelling English for everyday life Doučovanie Typy angličtiny Metódy výučby rečnícky štýl
Návrat na obsah