slovné spojenia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita Slovenský jazyk Súdny preklad Slovak dialogue slovak for foreigners, time slovenská gramatika rečnícky štýl obchodná angličtina anglická konverzácia výučba, doučovanie vetná skladba Slovak dialogues Slovenská literatúra učenie sa Business English Slovak grammar angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Metódy výučby Predminulý priebehový čas slohové útvary Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená prekladateľstvo anglické časy tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky verbs with prepositions Anglická gramatika doučovanie Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Motivácia slovenská literatúra Slovak questions Slovak tenses Slovak for foreigners Slovak conversation prídavné mená reparát English grammar English for everyday life Anglické frázy Slovak vocabulary slovak for foreigners gramatika výučba, učenie sa, anketa angličtina Anglické frázové slovesá Specialized English Slovenská gramatika Medical Slovak priama metóda Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Doučovanie význam slov a ich použite Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika pohovor v angličtine Anglické slovesá English in use anglické opozitá význam slov Vetná skladba Slovak word formation Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Slovak sentences frázové slovesá Slovak nouns angličtina pre obchod english for travelling Jednoduchá veta anglická výslovnosť metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovak cases
Návrat na obsah