slovné spojenia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Jednoduchá veta slovné spojenia Anglické zámená Anglická gramatika Business English Predminulý priebehový čas angličtina Slovak sentences pohovor v angličtine Slovak pronunciation anglická konverzácia obchodná angličtina Anglické frázy Druhy viet Motivácia prekladateľstvo Slovak slang Slovak verbs rečnícky štýl význam slov a ich použite Angličtina pre špecifické situácie Specialized English slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Spisovná slovenčina frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry metódy výučby vetná skladba Doučovanie Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Obchodná angličtina anglické opozitá Slovak conversation anglické skratky slovenská gramatika slovenská literatúra Anglické slovesá anglická výslovnosť význam slov Anglické frázové slovesá Medical Slovak Skúšky z jazyka prídavné mená Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Slovak tenses Slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad English for everyday life Slovak cases English in use výučba, doučovanie english for travelling učenie sa anglické časy English grammar Slovak grammar Anglické frazálne slovesá pomôcky k učeniu sa maturita verbs with prepositions Slovak questions gramatika Anglické nepravidelné slovesá priama metóda metódy výučby, jazyky Vetná skladba Slovak word formation Slovak dialogue angličtina pre lekárov Slovenský jazyk slovak for foreigners, time Gerundium doučovanie Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko reparát anglická gramatika Slovak vocabulary Slovak dialogues slohové útvary Typy angličtiny Slovenská literatúra
Návrat na obsah