teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine slovenská literatúra Slovak sentences Slovak for foreigners anglická gramatika angličtina pre lekárov Anglické frázy prídavné mená výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba Slovak questions Anglické frazálne slovesá Súdny preklad verbs with prepositions rečnícky štýl Typy angličtiny Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie maturita priama metóda Slovenský jazyk frázové slovesá Slovak nouns prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu anglické časy metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Slovak tenses význam slov Vetná skladba slovenská gramatika Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Gerundium anglické opozitá doučovanie metódy výučby, jazyky Anglické zámená anglická konverzácia English for everyday life Metódy výučby Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Skúšky z jazyka teória literatúry angličtina anglické skratky gramatika metódy výučby anglická výslovnosť Anglická gramatika učenie sa Slovak dialogues Slovak cases Medical Slovak Slovak dialogue Business English Slovak grammar reparát slovné spojenia Slovak conversation English in use Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie English grammar slohové útvary obchodná angličtina english for travelling výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Specialized English
Návrat na obsah