teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie prídavné mená Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas angličtina anglické časy vetná skladba Motivácia English grammar Slovak word formation Anglické zámená English for everyday life Slovak conversation Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá priama metóda slovné spojenia slovak for foreigners Súdny preklad Gerundium Slovak questions Specialized English Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika Druhy viet Slovak tenses teória literatúry metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Slovak verbs reparát Business English Angličtina pre špecifické situácie význam slov a ich použite Slovak phrases anglická konverzácia Slovak dialogue verbs with prepositions Slovenská literatúra metódy výučby Slovak slang Anglická gramatika Slovak grammar anglické opozitá učenie sa pohovor v angličtine maturita Slovenský jazyk Obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Spisovná slovenčina Slovak nouns gramatika slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Slovak vocabulary english for travelling rečnícky štýl Slovak cases Slovak pronunciation frázové slovesá Slovak sentences slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny Medical Slovak obchodná angličtina slovenská gramatika Slovak dialogues slohové útvary metódy, vzdelávanie, English in use Jednoduchá veta prekladateľstvo Metódy výučby doučovanie Slovak for foreigners Anglické slovesá anglické skratky
Návrat na obsah