teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita Slovak dialogues Slovenská literatúra Druhy viet frázové slovesá reparát výučba, učenie sa, anketa Slovak cases metódy výučby, jazyky priama metóda slovak for foreigners pohovor v angličtine angličtina Jednoduchá veta učenie sa Anglické frazálne slovesá vetná skladba Predminulý priebehový čas English grammar anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Slovenská gramatika slovenská gramatika Anglické zámená verbs with prepositions metódy výučby gramatika Typy angličtiny Specialized English Slovak sentences teória literatúry Slovak tenses Anglické slovesá anglická výslovnosť obchodná angličtina prídavné mená Slovak nouns Gerundium Motivácia slohové útvary Metódy výučby angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak English in use Anglické frázy Business English význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, English for everyday life angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation slovak for foreigners, time Slovak for foreigners anglické opozitá prekladateľstvo Súdny preklad Anglické frázové slovesá Doučovanie Slovak questions Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika rečnícky štýl Slovak dialogue slovenská literatúra Slovenský jazyk anglická konverzácia anglické časy english for travelling anglické skratky Slovak vocabulary Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia význam slov Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Slovak grammar
Návrat na obsah