teória literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické žánre ?
Filip Šuman -Burdej | 25/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Anglické frázové slovesá priama metóda maturita English grammar Slovak dialogues Vetná skladba Anglické frázy Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Motivácia vetná skladba teória literatúry Typy angličtiny metódy výučby metódy výučby, jazyky Slovak slang Slovak tenses Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby doučovanie Jednoduchá veta anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite Slovak dialogue slovenská literatúra Slovak cases reparát Slovak word formation angličtina pre obchod anglická výslovnosť Slovak for foreigners Anglické zámená učenie sa Slovak questions gramatika Slovak nouns slohové útvary anglické časy english for travelling slovenská gramatika Slovak conversation English for everyday life výučba, doučovanie Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Business English rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Slovenská literatúra Slovak grammar Specialized English Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina prídavné mená Gerundium frázové slovesá Slovak sentences Doučovanie Medical Slovak Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia pohovor v angličtine význam slov prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Druhy viet anglické skratky Skúšky z jazyka anglická konverzácia slovak for foreigners, time English in use anglické opozitá Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Slovak vocabulary Slovenská gramatika
Návrat na obsah