učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika Metódy výučby Slovak sentences slovak for foreigners, time Slovak pronunciation Slovak slang slovenská literatúra Slovak dialogue angličtina slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk prekladateľstvo Jednoduchá veta Angličtina pre špecifické situácie Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba priama metóda učenie sa Slovak word formation Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá Anglické slovesá Typy angličtiny Anglická gramatika rečnícky štýl anglické skratky anglická výslovnosť anglické časy Obchodná angličtina verbs with prepositions Druhy viet Slovenská literatúra pohovor v angličtine reparát Specialized English prídavné mená anglické opozitá Slovak verbs anglicko - slovenská konverzácia Gerundium english for travelling anglická gramatika teória literatúry metódy výučby obchodná angličtina význam slov a ich použite angličtina pre lekárov Business English Motivácia Doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglické zámená slovak for foreigners Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Spisovná slovenčina Medical Slovak Slovak questions English grammar význam slov Slovak vocabulary Slovak nouns Súdny preklad English in use Slovak cases maturita Slovak grammar angličtina pre obchod vetná skladba Slovak phrases výučba, doučovanie anglická konverzácia Anglické frázy slovné spojenia gramatika Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika slohové útvary English for everyday life Slovak dialogues Slovak tenses pomôcky k učeniu sa Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Slovak conversation
Návrat na obsah