učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Súdny preklad anglické skratky Slovenský jazyk priama metóda English in use English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Anglická gramatika Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Gerundium Slovak tenses Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary vetná skladba Anglické slovesá Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Druhy viet prídavné mená slovak for foreigners, time angličtina Anglické frázové slovesá maturita frázové slovesá obchodná angličtina gramatika Slovak for foreigners Slovak grammar Medical Slovak Doučovanie anglická gramatika Slovak conversation Anglické prídavné mená teória literatúry význam slov anglická výslovnosť Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl Slovak sentences english for travelling Anglické frazálne slovesá metódy výučby verbs with prepositions význam slov a ich použite učenie sa Jednoduchá veta doučovanie anglické časy Slovak nouns výučba, doučovanie Slovak dialogues anglická konverzácia Slovenská literatúra slovenská literatúra metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia angličtina pre lekárov Specialized English slovenská gramatika Slovak cases angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby Slovak questions reparát English grammar anglické opozitá Business English
Návrat na obsah