učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina anglická konverzácia Druhy viet slovné spojenia english for travelling English for everyday life Medical Slovak Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá anglické časy prídavné mená Slovak nouns angličtina pre obchod Anglická gramatika Súdny preklad anglická výslovnosť anglické opozitá priama metóda Anglické frazálne slovesá maturita slovenská literatúra Slovak cases angličtina pre lekárov Slovak dialogues význam slov a ich použite slovak for foreigners Anglické zámená Doučovanie Vetná skladba Typy angličtiny Slovak conversation Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy gramatika Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko English in use anglická gramatika slovenská gramatika anglické skratky verbs with prepositions vetná skladba Slovak sentences Slovenský jazyk Slovak tenses slohové útvary reparát výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Gerundium výučba, doučovanie slovak for foreigners, time teória literatúry Predminulý priebehový čas English grammar Slovak dialogue doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, význam slov Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá Slovak questions Business English obchodná angličtina učenie sa Slovak for foreigners rečnícky štýl metódy výučby prekladateľstvo
Návrat na obsah