učenie sa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
6 spôsobov ako zvýšiť efektivitu pri učení sa jazykov
Filip Šuman -Burdej | 20/11/2018
Tipy ako sa úspešne naučiť cudzí jazyk
Filip Šuman -Burdej | 27/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo slohové útvary metódy, vzdelávanie, anglické časy Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation Slovak slang Medical Slovak Anglická gramatika slovné spojenia Slovak dialogues obchodná angličtina Motivácia Slovak tenses maturita Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Anglické slovesá Slovak dialogue význam slov a ich použite metódy výučby Business English Druhy viet Anglické frázy Anglické prídavné mená Slovenská gramatika slovak for foreigners, time Slovak questions reparát učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba Slovak vocabulary frázové slovesá Slovak grammar rečnícky štýl Slovak conversation Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Metódy výučby Vetná skladba Slovak nouns Slovak for foreigners teória literatúry Anglické frazálne slovesá význam slov Predminulý priebehový čas Anglické zámená Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk English grammar doučovanie Gerundium anglická gramatika Slovak sentences Typy angličtiny Doučovanie anglické skratky anglická výslovnosť Slovenská literatúra pohovor v angličtine English for everyday life anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky gramatika Jednoduchá veta Slovenský jazyk verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika angličtina pre obchod anglické opozitá výučba, doučovanie English in use prídavné mená Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia Specialized English priama metóda angličtina english for travelling slovenská literatúra
Návrat na obsah