výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka význam slov a ich použite slohové útvary anglická konverzácia maturita anglická výslovnosť english for travelling Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Slovenská literatúra metódy výučby Slovak cases teória literatúry verbs with prepositions slovenská gramatika Metódy výučby Slovak questions Anglické frazálne slovesá doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Slovak conversation výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa význam slov slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Slovak nouns frázové slovesá anglické opozitá metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina gramatika metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Gerundium English grammar Anglické frázové slovesá Business English English in use angličtina reparát tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Doučovanie Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo slovenská literatúra Medical Slovak Anglické zámená Jednoduchá veta Súdny preklad Slovak grammar Vetná skladba Slovak for foreigners učenie sa Specialized English slovné spojenia Typy angličtiny anglické skratky Slovak sentences Druhy viet Anglické frázy rečnícky štýl priama metóda anglické časy vetná skladba angličtina pre obchod pohovor v angličtine
Návrat na obsah