výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak metódy výučby pohovor v angličtine anglické opozitá Vetná skladba Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia anglická gramatika rečnícky štýl Slovak sentences vetná skladba metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko English in use angličtina pre lekárov Typy angličtiny English grammar učenie sa obchodná angličtina anglické časy Slovak conversation reparát Slovenská literatúra Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie angličtina Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra Business English Anglické nepravidelné slovesá priama metóda význam slov Gerundium Slovenský jazyk Slovak cases gramatika prekladateľstvo frázové slovesá Slovenská gramatika slohové útvary Slovak vocabulary Slovak tenses slovak for foreigners, time angličtina pre obchod slovné spojenia Slovak questions Anglické zámená Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa doučovanie anglická výslovnosť Anglické slovesá english for travelling Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Specialized English význam slov a ich použite Slovak grammar Slovak for foreigners Slovak nouns Slovak dialogues teória literatúry Anglické prídavné mená Anglická gramatika Druhy viet verbs with prepositions slovak for foreigners Súdny preklad English for everyday life anglické skratky prídavné mená maturita Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah