výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika Slovak nouns slovak for foreigners, time slovak for foreigners Typy angličtiny doučovanie Anglické frazálne slovesá Druhy viet slovenská literatúra angličtina pre lekárov Business English Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa Specialized English slovenská gramatika Doučovanie Slovak dialogue Slovak cases maturita priama metóda Skúšky z jazyka english for travelling Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation English for everyday life anglické časy slovné spojenia Slovenská literatúra gramatika výučba, doučovanie prekladateľstvo anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Slovak word formation Medical Slovak pohovor v angličtine verbs with prepositions anglické opozitá angličtina Anglické frázy rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad Motivácia slohové útvary slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Slovak sentences metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Gerundium anglická konverzácia prídavné mená frázové slovesá Anglické slovesá obchodná angličtina anglická gramatika Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod význam slov Anglické zámená Slovak grammar metódy, vzdelávanie, učenie sa Anglické prídavné mená metódy výučby Slovenský jazyk reparát anglické skratky vetná skladba teória literatúry Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak vocabulary English in use Metódy výučby
Návrat na obsah