výučba, doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Tipy ako učiť deti pomocou hry
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak verbs gramatika význam slov a ich použite Typy angličtiny metódy výučby teória literatúry Gerundium English grammar Slovenský jazyk Slovak cases Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Slovak sentences Jednoduchá veta Slovak dialogues Skúšky z jazyka Slovak tenses angličtina pre lekárov Slovak pronunciation vetná skladba Anglická gramatika Anglické prídavné mená výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Specialized English Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá anglická gramatika english for travelling English in use Motivácia anglicko - slovenská konverzácia učenie sa angličtina Spisovná slovenčina prídavné mená anglická konverzácia frázové slovesá Slovak conversation anglické opozitá priama metóda Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation význam slov Druhy viet prekladateľstvo anglická výslovnosť anglické skratky Doučovanie angličtina pre obchod pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue English for everyday life slovenská literatúra anglické časy slovak for foreigners doučovanie Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky maturita verbs with prepositions rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika pohovor v angličtine Slovak grammar Vetná skladba slohové útvary Business English slovak for foreigners, time Slovak questions slovné spojenia Anglické zámená Slovak slang Slovak for foreigners reparát
Návrat na obsah