výučba, učenie sa, anketa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
maturita reparát English in use english for travelling angličtina Slovak cases Vetná skladba anglická konverzácia Slovak grammar teória literatúry doučovanie Jednoduchá veta Typy angličtiny verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Slovak tenses význam slov Slovak sentences anglické opozitá Anglické frázy metódy výučby Anglická gramatika anglická gramatika slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Anglické zámená Druhy viet Anglické frázové slovesá Gerundium Slovak nouns slovak for foreigners, time prekladateľstvo frázové slovesá slovenská gramatika Slovak for foreigners pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite slovak for foreigners English for everyday life English grammar Slovak conversation priama metóda obchodná angličtina Medical Slovak vetná skladba angličtina pre obchod anglické časy angličtina pre lekárov Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions gramatika Skúšky z jazyka Súdny preklad učenie sa anglická výslovnosť anglické skratky Business English Slovak dialogues rečnícky štýl Specialized English Slovak dialogue Doučovanie slovné spojenia Slovenská literatúra prídavné mená metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah