výučba, učenie sa, anketa - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Anglické frázy výučba, doučovanie anglická výslovnosť Slovak cases Slovak for foreigners teória literatúry Súdny preklad Slovak questions význam slov pohovor v angličtine metódy výučby verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Doučovanie Business English anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika anglické časy obchodná angličtina prídavné mená metódy výučby, jazyky učenie sa angličtina pre obchod Slovak sentences Slovenský jazyk reparát gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Gerundium Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Slovak conversation English grammar Specialized English english for travelling Medical Slovak Slovak tenses význam slov a ich použite Metódy výučby angličtina pre lekárov maturita Vetná skladba frázové slovesá Druhy viet prekladateľstvo Anglické slovesá anglické skratky English in use slovenská literatúra Slovak dialogues slovak for foreigners slohové útvary Slovak nouns anglické opozitá English for everyday life Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Typy angličtiny doučovanie angličtina Anglická gramatika slovenská gramatika slovak for foreigners, time
Návrat na obsah