význam slov a ich použite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie slov a ich význam
Filip Šuman -Burdej | 9/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa vetná skladba Vetná skladba Typy angličtiny anglické skratky Slovak vocabulary Slovak pronunciation priama metóda slohové útvary Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine anglické opozitá slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Jednoduchá veta Skúšky z jazyka slovné spojenia English for everyday life angličtina pre obchod Gerundium rečnícky štýl doučovanie verbs with prepositions význam slov Business English obchodná angličtina Medical Slovak Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika Slovak sentences slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Slovak questions Slovak dialogues Slovak conversation Slovenská literatúra prídavné mená pomôcky k učeniu sa Specialized English Anglické zámená gramatika Slovak slang Druhy viet Slovak dialogue angličtina teória literatúry English in use Slovak word formation anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Slovak cases Obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Metódy výučby metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns reparát Anglická gramatika Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners anglická konverzácia Doučovanie slovenská gramatika frázové slovesá prekladateľstvo Anglické frázy slovak for foreigners English grammar Slovak verbs Anglické slovesá význam slov a ich použite maturita Slovak tenses english for travelling Motivácia Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika Slovak grammar Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah