vetná skladba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Delenie vetných členov
Filip Šuman -Burdej | 15/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk frázové slovesá verbs with prepositions Gerundium Slovak dialogues Slovenská literatúra English for everyday life Skúšky z jazyka Slovak vocabulary Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba Slovak dialogue Jednoduchá veta english for travelling Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use angličtina pre lekárov Anglická gramatika slovenská gramatika reparát Súdny preklad teória literatúry Slovak nouns Slovak conversation English grammar Anglické nepravidelné slovesá Business English výučba, učenie sa, anketa doučovanie slohové útvary slovak for foreigners, time slovné spojenia slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba Specialized English Anglické prídavné mená Slovak grammar angličtina pre obchod priama metóda angličtina slovenské nárečia, slovensko gramatika anglické opozitá anglická konverzácia Medical Slovak anglické časy anglická výslovnosť Doučovanie význam slov a ich použite Anglické zámená metódy výučby Slovak tenses prídavné mená metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky obchodná angličtina slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu učenie sa význam slov rečnícky štýl Slovak word formation Slovak questions výučba, doučovanie Anglické frázy Slovak cases Slovenská gramatika anglická gramatika Anglické slovesá Slovak for foreigners anglické skratky Motivácia Anglické frázové slovesá Druhy viet prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá maturita
Návrat na obsah