vetná skladba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Delenie vetných členov
Filip Šuman -Burdej | 15/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners English grammar Slovenský jazyk Druhy viet Medical Slovak Slovak questions vetná skladba Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie angličtina pre obchod Anglické frázy Vetná skladba anglické časy Specialized English anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Slovak grammar slohové útvary pohovor v angličtine doučovanie metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Metódy výučby slovné spojenia frázové slovesá Slovak conversation Typy angličtiny Business English učenie sa Slovak dialogue Jednoduchá veta teória literatúry slovenské nárečia, slovensko english for travelling gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky slovenská gramatika význam slov a ich použite slovak for foreigners angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, priama metóda Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Gerundium Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka prekladateľstvo verbs with prepositions reparát Slovak nouns anglická konverzácia Anglické zámená Slovak cases Anglická gramatika English in use Slovak sentences English for everyday life maturita význam slov výučba, doučovanie angličtina anglická gramatika prídavné mená slovak for foreigners, time obchodná angličtina Slovak tenses Anglické frázové slovesá Súdny preklad
Návrat na obsah