vetná skladba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Delenie vetných členov
Filip Šuman -Burdej | 15/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Business English Slovak dialogues English grammar metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie anglické časy gramatika slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo reparát Doučovanie Slovak questions Anglické frazálne slovesá doučovanie výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky angličtina pre obchod Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Gerundium význam slov rečnícky štýl Metódy výučby význam slov a ich použite maturita Skúšky z jazyka Jednoduchá veta Slovak grammar priama metóda slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Súdny preklad teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Medical Slovak Slovenský jazyk Slovak dialogue Anglické frázy prídavné mená anglická konverzácia Slovak cases angličtina pre lekárov slohové útvary angličtina obchodná angličtina anglická gramatika English for everyday life english for travelling Slovak nouns Slovak sentences slovak for foreigners, time frázové slovesá metódy výučby slovné spojenia Slovak tenses Slovak for foreigners English in use tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená pohovor v angličtine anglická výslovnosť verbs with prepositions vetná skladba Specialized English slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá
Návrat na obsah