Charakteristika básnických žánrov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika básnických žánrov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v teória literatúry ·
Tags: Básnickéžánre
Básnické prostriedky

 
Dnes si predstavíme vybrané básnické žánre. Takže poďme si niektoré charakterizovať.

 
Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom  vystupujú ľudské postavy spolu s postavami bohov a titanov( jeden z rodičov titanov bol boh). Spracúvajú nevedecké názory starovekých národov na svet a vesmír, na históriu rodov a národov.

 
Bájka je veršovaná alebo neveršovaná forma, kritizujú sa v nej zlé ľudské vlastnosti na postavách zvierat.

 
Balada je  epická báseň s pochmúrnym dejom, ktorý sa končí tragicky.

 
Epos je rozsiahly epický útvar, existuje od staroveku.

 
Idyla alebo aj selanka je lyrická báseň, ktorá ospevuje vidiecke prostredie, prikrášľuje skutočnosť.

 
Legenda je stredoveký literárny útvar o živote svätých, obsahuje zázračné činy svätých.

 
Lyrickoepická skladba je veršovaný žáner epiky.

 
 
Romanca je krátka epická báseň, pôvodne ľudová epická pieseň, na rozdiel od balady spracováva radostnú tému, napr. ľúbostnú.


Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Jednoduchá veta Anglické frázy Anglické prídavné mená význam slov slovak for foreigners, time Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Specialized English anglická konverzácia prídavné mená Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Business English Anglické zámená slovné spojenia anglická gramatika English in use english for travelling anglické opozitá teória literatúry metódy výučby Slovak questions Slovak for foreigners Slovenská gramatika anglická výslovnosť priama metóda výučba, doučovanie slovenská gramatika rečnícky štýl Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita výučba, učenie sa, anketa English for everyday life angličtina Slovenský jazyk Slovak grammar doučovanie gramatika metódy výučby, jazyky Slovak sentences frázové slovesá slovenská literatúra Slovak nouns vetná skladba Slovak conversation Slovak dialogues anglické časy anglické skratky reparát význam slov a ich použite Slovak tenses Anglické frázové slovesá Vetná skladba Medical Slovak Druhy viet obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary Motivácia English grammar Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Slovak cases slovak for foreigners Súdny preklad Doučovanie Gerundium učenie sa Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny verbs with prepositions Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko slohové útvary prekladateľstvo
Návrat na obsah