Charakteristika básnických žánrov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika básnických žánrov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v teória literatúry ·
Tags: Básnickéžánre
Básnické prostriedky

 
Dnes si predstavíme vybrané básnické žánre. Takže poďme si niektoré charakterizovať.

 
Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom  vystupujú ľudské postavy spolu s postavami bohov a titanov( jeden z rodičov titanov bol boh). Spracúvajú nevedecké názory starovekých národov na svet a vesmír, na históriu rodov a národov.

 
Bájka je veršovaná alebo neveršovaná forma, kritizujú sa v nej zlé ľudské vlastnosti na postavách zvierat.

 
Balada je  epická báseň s pochmúrnym dejom, ktorý sa končí tragicky.

 
Epos je rozsiahly epický útvar, existuje od staroveku.

 
Idyla alebo aj selanka je lyrická báseň, ktorá ospevuje vidiecke prostredie, prikrášľuje skutočnosť.

 
Legenda je stredoveký literárny útvar o živote svätých, obsahuje zázračné činy svätých.

 
Lyrickoepická skladba je veršovaný žáner epiky.

 
 
Romanca je krátka epická báseň, pôvodne ľudová epická pieseň, na rozdiel od balady spracováva radostnú tému, napr. ľúbostnú.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená Specialized English Predminulý priebehový čas Vetná skladba slohové útvary Skúšky z jazyka english for travelling anglické skratky anglická gramatika výučba, doučovanie anglické časy Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners Doučovanie Slovak questions Medical Slovak Slovak tenses učenie sa Slovak nouns English for everyday life slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov rečnícky štýl anglická výslovnosť Slovak cases Gerundium Slovenská gramatika prídavné mená obchodná angličtina Slovak grammar význam slov slovak for foreigners, time prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine metódy výučby význam slov a ich použite doučovanie Anglická gramatika metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika anglické opozitá Slovenský jazyk Slovak sentences verbs with prepositions Business English anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Slovak dialogues teória literatúry Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá maturita výučba, učenie sa, anketa Motivácia Typy angličtiny Druhy viet Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá priama metóda slovenská literatúra Anglické frázy Slovak for foreigners Anglické zámená Slovak conversation Anglické frázové slovesá Slovak word formation English grammar Slovak vocabulary English in use gramatika Slovak dialogue reparát anglická konverzácia Súdny preklad Metódy výučby angličtina pre obchod angličtina metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah