Charakteristika básnických žánrov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika básnických žánrov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v teória literatúry ·
Tags: Básnickéžánre
Básnické prostriedky

 
Dnes si predstavíme vybrané básnické žánre. Takže poďme si niektoré charakterizovať.

 
Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom  vystupujú ľudské postavy spolu s postavami bohov a titanov( jeden z rodičov titanov bol boh). Spracúvajú nevedecké názory starovekých národov na svet a vesmír, na históriu rodov a národov.

 
Bájka je veršovaná alebo neveršovaná forma, kritizujú sa v nej zlé ľudské vlastnosti na postavách zvierat.

 
Balada je  epická báseň s pochmúrnym dejom, ktorý sa končí tragicky.

 
Epos je rozsiahly epický útvar, existuje od staroveku.

 
Idyla alebo aj selanka je lyrická báseň, ktorá ospevuje vidiecke prostredie, prikrášľuje skutočnosť.

 
Legenda je stredoveký literárny útvar o živote svätých, obsahuje zázračné činy svätých.

 
Lyrickoepická skladba je veršovaný žáner epiky.

 
 
Romanca je krátka epická báseň, pôvodne ľudová epická pieseň, na rozdiel od balady spracováva radostnú tému, napr. ľúbostnú.


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená prekladateľstvo Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky anglické opozitá Specialized English Slovak cases rečnícky štýl vetná skladba Slovak tenses význam slov English in use výučba, doučovanie Slovenský jazyk slovak for foreigners doučovanie English grammar Slovenská literatúra Business English Slovak sentences Predminulý priebehový čas učenie sa anglická výslovnosť Súdny preklad Slovak conversation english for travelling Jednoduchá veta význam slov a ich použite Slovak dialogues Anglická gramatika maturita slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá angličtina Gerundium anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa anglické časy frázové slovesá Slovak dialogue slohové útvary anglické skratky metódy výučby Anglické frázové slovesá Doučovanie slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Vetná skladba English for everyday life slovenská literatúra slovné spojenia Slovak questions Metódy výučby Slovak nouns Slovak grammar verbs with prepositions Skúšky z jazyka Anglické zámená reparát tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Druhy viet gramatika anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia Anglické frázy obchodná angličtina priama metóda pohovor v angličtine Typy angličtiny angličtina pre obchod Slovak for foreigners
Návrat na obsah