Charakteristika básnických žánrov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika básnických žánrov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v teória literatúry ·
Tags: Básnickéžánre
Básnické prostriedky

 
Dnes si predstavíme vybrané básnické žánre. Takže poďme si niektoré charakterizovať.

 
Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom  vystupujú ľudské postavy spolu s postavami bohov a titanov( jeden z rodičov titanov bol boh). Spracúvajú nevedecké názory starovekých národov na svet a vesmír, na históriu rodov a národov.

 
Bájka je veršovaná alebo neveršovaná forma, kritizujú sa v nej zlé ľudské vlastnosti na postavách zvierat.

 
Balada je  epická báseň s pochmúrnym dejom, ktorý sa končí tragicky.

 
Epos je rozsiahly epický útvar, existuje od staroveku.

 
Idyla alebo aj selanka je lyrická báseň, ktorá ospevuje vidiecke prostredie, prikrášľuje skutočnosť.

 
Legenda je stredoveký literárny útvar o živote svätých, obsahuje zázračné činy svätých.

 
Lyrickoepická skladba je veršovaný žáner epiky.

 
 
Romanca je krátka epická báseň, pôvodne ľudová epická pieseň, na rozdiel od balady spracováva radostnú tému, napr. ľúbostnú.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu gramatika Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra obchodná angličtina english for travelling Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Slovak conversation pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Medical Slovak Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby anglická konverzácia Doučovanie metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk význam slov prídavné mená Slovak tenses vetná skladba Typy angličtiny Skúšky z jazyka prekladateľstvo Slovak sentences Anglické zámená výučba, doučovanie anglické opozitá Business English angličtina Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Druhy viet význam slov a ich použite Slovak grammar English in use English grammar Slovak dialogues doučovanie Slovak nouns Predminulý priebehový čas English for everyday life Vetná skladba Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry priama metóda maturita slohové útvary anglická výslovnosť Slovak questions slovenská gramatika rečnícky štýl učenie sa verbs with prepositions Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Anglická gramatika metódy výučby frázové slovesá Jednoduchá veta reparát slovak for foreigners Slovak cases Specialized English Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Gerundium
Návrat na obsah