Charakteristika literárnych postáv - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika literárnych postáv

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: postavaliteratúratyp
Typy literárnych postáv


 
V literatúre poznáme viacero typov postáv, a v tomto článku sa dozviete aké môžu byť a aj si ich charakterizujeme.

 
Postava v literárnom diele môže byť :

 
Hlavná – teda posúva dejovú líniu, väčšinou je prítomná vo väčšine udalostí z deja.

 
Vedľajšia – vystupuje vo vedľajšej dejovej línií, v epizóde alebo len popri hlavnej postave, jej charakter nie  dotvorený úplne.

 
Fiktívna – vymyslená postava.

 
Reálna – napr.  historická postava kráľa, vojaka, v literárnom diele je aj fikciou, nemožno ju stotožňovať s reálnym človekom.

 
Alegorická – bytosť, zviera alebo rastlina, predstavujúca niekoho iného.

 
Zvieracia – literárnou postavou môže byť zviera, napr. v bájke.

 
Charakterový typ postavy – stvárňuje dominantnú charakterovú črtu, typickú a skutočnú alebo abstrahovanú zovšeobecnenú.

 
Idealizovaný typ postavy – má lepšie vlastnosti než v skutočnosti.

 
Sociálny typ postavy – je nositeľom vlastností väčšieho počtu ľudí toho istého sociálneho postavenia.

 
Migrujúca postava – je typ postavy prestupujúcej z diela do diela.


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine angličtina Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra anglické časy anglické opozitá význam slov a ich použite Súdny preklad Typy angličtiny teória literatúry verbs with prepositions anglická konverzácia reparát slovak for foreigners, time slovenská gramatika Slovak nouns vetná skladba maturita prekladateľstvo gramatika Medical Slovak Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Slovak word formation english for travelling Anglické prídavné mená frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa prídavné mená Slovak cases Jednoduchá veta Doučovanie Slovak grammar metódy výučby Slovenský jazyk angličtina pre lekárov rečnícky štýl Vetná skladba Druhy viet Skúšky z jazyka Business English priama metóda English grammar Slovak dialogues English in use Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Slovak for foreigners anglické skratky slovné spojenia Motivácia Anglická gramatika slohové útvary Slovak conversation Slovenská gramatika Anglické frázy doučovanie význam slov Slovak sentences Specialized English Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie anglická výslovnosť Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Metódy výučby Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary učenie sa Slovak questions
Návrat na obsah