Charakteristika literárnych postáv - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika literárnych postáv

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: postavaliteratúratyp
Typy literárnych postáv


 
V literatúre poznáme viacero typov postáv, a v tomto článku sa dozviete aké môžu byť a aj si ich charakterizujeme.

 
Postava v literárnom diele môže byť :

 
Hlavná – teda posúva dejovú líniu, väčšinou je prítomná vo väčšine udalostí z deja.

 
Vedľajšia – vystupuje vo vedľajšej dejovej línií, v epizóde alebo len popri hlavnej postave, jej charakter nie  dotvorený úplne.

 
Fiktívna – vymyslená postava.

 
Reálna – napr.  historická postava kráľa, vojaka, v literárnom diele je aj fikciou, nemožno ju stotožňovať s reálnym človekom.

 
Alegorická – bytosť, zviera alebo rastlina, predstavujúca niekoho iného.

 
Zvieracia – literárnou postavou môže byť zviera, napr. v bájke.

 
Charakterový typ postavy – stvárňuje dominantnú charakterovú črtu, typickú a skutočnú alebo abstrahovanú zovšeobecnenú.

 
Idealizovaný typ postavy – má lepšie vlastnosti než v skutočnosti.

 
Sociálny typ postavy – je nositeľom vlastností väčšieho počtu ľudí toho istého sociálneho postavenia.

 
Migrujúca postava – je typ postavy prestupujúcej z diela do diela.


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Slovak dialogue anglické časy Specialized English anglická výslovnosť teória literatúry Slovak verbs Metódy výučby Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Slovak for foreigners slovak for foreigners Anglické prídavné mená Slovak grammar Slovenský jazyk maturita metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine angličtina slovné spojenia Business English slovak for foreigners, time anglická gramatika reparát obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Anglické frázy Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Motivácia anglické skratky angličtina pre obchod anglická konverzácia Slovak slang slovenská gramatika Gerundium Slovak vocabulary pomôcky k učeniu sa English grammar anglické opozitá frázové slovesá gramatika Slovak word formation Angličtina pre špecifické situácie Anglická gramatika Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie význam slov rečnícky štýl prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk učenie sa Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation význam slov a ich použite verbs with prepositions metódy výučby angličtina pre lekárov Anglické zámená Predminulý priebehový čas prídavné mená Jednoduchá veta Spisovná slovenčina Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Slovenská gramatika doučovanie english for travelling English for everyday life výučba, učenie sa, anketa vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny English in use metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Anglické slovesá Slovenská literatúra priama metóda slohové útvary Slovak questions slovenská literatúra Slovak nouns
Návrat na obsah