Charakteristika literárnych postáv - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika literárnych postáv

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: postavaliteratúratyp
Typy literárnych postáv


 
V literatúre poznáme viacero typov postáv, a v tomto článku sa dozviete aké môžu byť a aj si ich charakterizujeme.

 
Postava v literárnom diele môže byť :

 
Hlavná – teda posúva dejovú líniu, väčšinou je prítomná vo väčšine udalostí z deja.

 
Vedľajšia – vystupuje vo vedľajšej dejovej línií, v epizóde alebo len popri hlavnej postave, jej charakter nie  dotvorený úplne.

 
Fiktívna – vymyslená postava.

 
Reálna – napr.  historická postava kráľa, vojaka, v literárnom diele je aj fikciou, nemožno ju stotožňovať s reálnym človekom.

 
Alegorická – bytosť, zviera alebo rastlina, predstavujúca niekoho iného.

 
Zvieracia – literárnou postavou môže byť zviera, napr. v bájke.

 
Charakterový typ postavy – stvárňuje dominantnú charakterovú črtu, typickú a skutočnú alebo abstrahovanú zovšeobecnenú.

 
Idealizovaný typ postavy – má lepšie vlastnosti než v skutočnosti.

 
Sociálny typ postavy – je nositeľom vlastností väčšieho počtu ľudí toho istého sociálneho postavenia.

 
Migrujúca postava – je typ postavy prestupujúcej z diela do diela.


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie gramatika English in use Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko anglické časy tipy ako sa učiť jazyk Gerundium reparát výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika učenie sa Anglické zámená slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences angličtina pre lekárov prídavné mená Jednoduchá veta Slovenská literatúra výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Doučovanie Slovak nouns English grammar Anglické frazálne slovesá angličtina frázové slovesá Anglické frázy maturita obchodná angličtina english for travelling Súdny preklad Metódy výučby slovak for foreigners anglické skratky teória literatúry verbs with prepositions metódy výučby English for everyday life Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť anglické opozitá význam slov slovenská gramatika Slovak grammar prekladateľstvo pohovor v angličtine vetná skladba Vetná skladba slohové útvary anglická konverzácia Anglické frázové slovesá slovné spojenia Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka Slovak questions význam slov a ich použite Slovak dialogue metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Slovak dialogues Medical Slovak Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Specialized English rečnícky štýl anglická gramatika angličtina pre obchod Business English Druhy viet
Návrat na obsah