Charakteristika literárnych postáv - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika literárnych postáv

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: postavaliteratúratyp
Typy literárnych postáv


 
V literatúre poznáme viacero typov postáv, a v tomto článku sa dozviete aké môžu byť a aj si ich charakterizujeme.

 
Postava v literárnom diele môže byť :

 
Hlavná – teda posúva dejovú líniu, väčšinou je prítomná vo väčšine udalostí z deja.

 
Vedľajšia – vystupuje vo vedľajšej dejovej línií, v epizóde alebo len popri hlavnej postave, jej charakter nie  dotvorený úplne.

 
Fiktívna – vymyslená postava.

 
Reálna – napr.  historická postava kráľa, vojaka, v literárnom diele je aj fikciou, nemožno ju stotožňovať s reálnym človekom.

 
Alegorická – bytosť, zviera alebo rastlina, predstavujúca niekoho iného.

 
Zvieracia – literárnou postavou môže byť zviera, napr. v bájke.

 
Charakterový typ postavy – stvárňuje dominantnú charakterovú črtu, typickú a skutočnú alebo abstrahovanú zovšeobecnenú.

 
Idealizovaný typ postavy – má lepšie vlastnosti než v skutočnosti.

 
Sociálny typ postavy – je nositeľom vlastností väčšieho počtu ľudí toho istého sociálneho postavenia.

 
Migrujúca postava – je typ postavy prestupujúcej z diela do diela.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Medical Slovak Doučovanie anglické časy Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy angličtina pre obchod Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad výučba, doučovanie Slovak conversation Slovak for foreigners anglické opozitá Slovak dialogue English grammar slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Anglické prídavné mená english for travelling slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá frázové slovesá metódy výučby, jazyky význam slov vetná skladba slovenská gramatika reparát Typy angličtiny Business English Slovak vocabulary Slovenská literatúra obchodná angličtina slovak for foreigners, time prídavné mená rečnícky štýl anglická konverzácia gramatika metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Anglické zámená slovenská literatúra slovné spojenia Gerundium metódy výučby Metódy výučby Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas verbs with prepositions angličtina English in use slohové útvary Jednoduchá veta Specialized English angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Anglické slovesá priama metóda Slovak tenses Slovenský jazyk Slovak nouns Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa doučovanie Druhy viet pohovor v angličtine učenie sa anglická výslovnosť Slovak dialogues prekladateľstvo English for everyday life Slovenská gramatika Slovak cases Anglická gramatika maturita
Návrat na obsah