Čo vám hovoria anglické skratky ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo vám hovoria anglické skratky ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické skratky ·
Tags: angličtina
Poznáte anglické skratky?

Prednedávnom som si prečítal knihu anglických skratiek a tak som si povedal, že vás s niektorými
z nich aj trochu zoznámim.

Najprv si povieme anglickú skratku, potom jej význam angličtine a nakoniec jej preklad v slovenčine.

A.C. T - advance corporation tax – zálohovaná korporatívna daň

B. M – bending moment – moment ohybu

C. A. T - computer assisted trading – obchodovanie cez počítač

D. O – direct order – priama objednávka

ESA - executive storage area – výkonná pamäťová oblasť

F. R. O. - fire risk only – poistenie len proti požiaru

GDP – gross domestic product – hrubý domáci produkt

HDC – high definition colour – vysoká schopnosť rozlíšenie farieb

IGN – ignore – ignorovať

j.i.t – just in time – zladený

KEYBD - keyboard – klávesnica

LAN – local area network lokálna počítačová sieť

M. D – Doctor of Medicine – doktor medicíny

NE – not equal to – nerovná sa

O. B. - outside broadcasting – vysielanie mimo štúdio

p. a. – per annum – ročne

QF – quality factor - činiteľ akosti

R.O – receiving office – prijímacia kancelária

s.v.- sailing vessel – plachetnica

T/O –turnover – obrat

U/S - useless - zbytočný

VAL – validity – platnosť

w.c - without charge - zadarmo

y.e.r. - yearly effective rate – skutočná úroková miera

ZF – zero frequency – nulový kmitočetMesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina English for everyday life gramatika slohové útvary anglická gramatika Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby Medical Slovak anglické opozitá reparát angličtina pre obchod učenie sa výučba, doučovanie Anglická gramatika doučovanie Typy angličtiny slovenská literatúra Gerundium verbs with prepositions prekladateľstvo Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Business English Vetná skladba Slovak dialogues english for travelling Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Druhy viet Doučovanie English grammar metódy výučby Slovenský jazyk Slovak sentences maturita teória literatúry slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas angličtina Slovak cases Slovak for foreigners angličtina pre lekárov anglická výslovnosť prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta slovné spojenia Anglické zámená Anglické frázové slovesá Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Slovenská gramatika Slovak questions Slovak conversation English in use frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Anglické prídavné mená Specialized English Skúšky z jazyka slovenská gramatika anglické časy anglická konverzácia Slovak vocabulary pohovor v angličtine Súdny preklad slovak for foreigners Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky význam slov
Návrat na obsah