Čo vám hovoria anglické skratky ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo vám hovoria anglické skratky ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické skratky ·
Tags: angličtina
Poznáte anglické skratky?

Prednedávnom som si prečítal knihu anglických skratiek a tak som si povedal, že vás s niektorými
z nich aj trochu zoznámim.

Najprv si povieme anglickú skratku, potom jej význam angličtine a nakoniec jej preklad v slovenčine.

A.C. T - advance corporation tax – zálohovaná korporatívna daň

B. M – bending moment – moment ohybu

C. A. T - computer assisted trading – obchodovanie cez počítač

D. O – direct order – priama objednávka

ESA - executive storage area – výkonná pamäťová oblasť

F. R. O. - fire risk only – poistenie len proti požiaru

GDP – gross domestic product – hrubý domáci produkt

HDC – high definition colour – vysoká schopnosť rozlíšenie farieb

IGN – ignore – ignorovať

j.i.t – just in time – zladený

KEYBD - keyboard – klávesnica

LAN – local area network lokálna počítačová sieť

M. D – Doctor of Medicine – doktor medicíny

NE – not equal to – nerovná sa

O. B. - outside broadcasting – vysielanie mimo štúdio

p. a. – per annum – ročne

QF – quality factor - činiteľ akosti

R.O – receiving office – prijímacia kancelária

s.v.- sailing vessel – plachetnica

T/O –turnover – obrat

U/S - useless - zbytočný

VAL – validity – platnosť

w.c - without charge - zadarmo

y.e.r. - yearly effective rate – skutočná úroková miera

ZF – zero frequency – nulový kmitočetMesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Slovak sentences anglické skratky Súdny preklad Druhy viet anglické časy Predminulý priebehový čas maturita Nepravidelné stupňovanie Slovak cases Slovak dialogues anglická konverzácia pohovor v angličtine Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Skúšky z jazyka obchodná angličtina English in use Anglické zámená Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu gramatika anglické opozitá Business English metódy výučby význam slov prekladateľstvo english for travelling Slovak tenses doučovanie Slovak conversation slovné spojenia slohové útvary slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Slovak nouns anglická výslovnosť Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky Metódy výučby výučba, doučovanie Anglické frázy English for everyday life rečnícky štýl priama metóda angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia angličtina teória literatúry anglická gramatika reparát Doučovanie vetná skladba Slovenský jazyk Anglická gramatika Slovak grammar Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Gerundium Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar slovak for foreigners, time verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika učenie sa výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá frázové slovesá Slovenská literatúra význam slov a ich použite
Návrat na obsah