Čo vám hovoria anglické skratky ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo vám hovoria anglické skratky ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické skratky ·
Tags: angličtina
Poznáte anglické skratky?

Prednedávnom som si prečítal knihu anglických skratiek a tak som si povedal, že vás s niektorými
z nich aj trochu zoznámim.

Najprv si povieme anglickú skratku, potom jej význam angličtine a nakoniec jej preklad v slovenčine.

A.C. T - advance corporation tax – zálohovaná korporatívna daň

B. M – bending moment – moment ohybu

C. A. T - computer assisted trading – obchodovanie cez počítač

D. O – direct order – priama objednávka

ESA - executive storage area – výkonná pamäťová oblasť

F. R. O. - fire risk only – poistenie len proti požiaru

GDP – gross domestic product – hrubý domáci produkt

HDC – high definition colour – vysoká schopnosť rozlíšenie farieb

IGN – ignore – ignorovať

j.i.t – just in time – zladený

KEYBD - keyboard – klávesnica

LAN – local area network lokálna počítačová sieť

M. D – Doctor of Medicine – doktor medicíny

NE – not equal to – nerovná sa

O. B. - outside broadcasting – vysielanie mimo štúdio

p. a. – per annum – ročne

QF – quality factor - činiteľ akosti

R.O – receiving office – prijímacia kancelária

s.v.- sailing vessel – plachetnica

T/O –turnover – obrat

U/S - useless - zbytočný

VAL – validity – platnosť

w.c - without charge - zadarmo

y.e.r. - yearly effective rate – skutočná úroková miera

ZF – zero frequency – nulový kmitočetMesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Typy angličtiny Slovak questions Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk maturita Slovak slang Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie doučovanie Doučovanie Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie gramatika Motivácia Business English frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Gerundium slovenská gramatika Vetná skladba anglické skratky Slovak tenses English in use slovenské nárečia, slovensko priama metóda Spisovná slovenčina verbs with prepositions Slovak sentences Anglické slovesá Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť Slovak grammar rečnícky štýl angličtina pre lekárov prídavné mená pomôcky k učeniu sa anglické opozitá anglická konverzácia Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Slovak word formation Slovak nouns Predminulý priebehový čas Slovak pronunciation Angličtina pre špecifické situácie reparát Slovak dialogue pohovor v angličtine Slovenský jazyk english for travelling slovné spojenia slovenská literatúra slohové útvary anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá metódy výučby English for everyday life teória literatúry Druhy viet učenie sa obchodná angličtina Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Specialized English Medical Slovak vetná skladba Slovak conversation Jednoduchá veta slovak for foreigners Anglické prídavné mená anglické časy Anglická gramatika Súdny preklad Anglické frázy Slovak verbs English grammar angličtina Slovak vocabulary Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená slovak for foreigners, time význam slov prekladateľstvo
Návrat na obsah