Čo vám hovoria anglické skratky ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo vám hovoria anglické skratky ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické skratky ·
Tags: angličtina
Poznáte anglické skratky?

Prednedávnom som si prečítal knihu anglických skratiek a tak som si povedal, že vás s niektorými
z nich aj trochu zoznámim.

Najprv si povieme anglickú skratku, potom jej význam angličtine a nakoniec jej preklad v slovenčine.

A.C. T - advance corporation tax – zálohovaná korporatívna daň

B. M – bending moment – moment ohybu

C. A. T - computer assisted trading – obchodovanie cez počítač

D. O – direct order – priama objednávka

ESA - executive storage area – výkonná pamäťová oblasť

F. R. O. - fire risk only – poistenie len proti požiaru

GDP – gross domestic product – hrubý domáci produkt

HDC – high definition colour – vysoká schopnosť rozlíšenie farieb

IGN – ignore – ignorovať

j.i.t – just in time – zladený

KEYBD - keyboard – klávesnica

LAN – local area network lokálna počítačová sieť

M. D – Doctor of Medicine – doktor medicíny

NE – not equal to – nerovná sa

O. B. - outside broadcasting – vysielanie mimo štúdio

p. a. – per annum – ročne

QF – quality factor - činiteľ akosti

R.O – receiving office – prijímacia kancelária

s.v.- sailing vessel – plachetnica

T/O –turnover – obrat

U/S - useless - zbytočný

VAL – validity – platnosť

w.c - without charge - zadarmo

y.e.r. - yearly effective rate – skutočná úroková miera

ZF – zero frequency – nulový kmitočetMesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Typy angličtiny Slovak cases Medical Slovak Anglická gramatika Súdny preklad English in use Slovak nouns Vetná skladba Anglické frázy priama metóda obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Slovak grammar anglická výslovnosť význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium vetná skladba slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Druhy viet anglické časy slovenská literatúra Business English Slovak conversation Slovenská gramatika Anglické prídavné mená angličtina pre obchod maturita výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl anglické opozitá English for everyday life Slovenský jazyk anglická konverzácia angličtina doučovanie učenie sa prekladateľstvo English grammar Slovak word formation Slovak vocabulary prídavné mená metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovak sentences slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá Motivácia Slovak questions význam slov slohové útvary Slovak dialogues Slovak tenses english for travelling verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko anglické skratky pohovor v angličtine Jednoduchá veta reparát Slovak for foreigners Anglické zámená Specialized English Skúšky z jazyka teória literatúry Metódy výučby gramatika Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Doučovanie angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá anglická gramatika slovenská gramatika frázové slovesá metódy výučby
Návrat na obsah