Creation of Slovak adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of Slovak adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
How we create adverbs from adjectives ?

 
Adverbs are for the most part derived from adjectives. Adjectives become adverbs by adding  -e  or
 
- o to their stems. Adjectives ending in – cký, -ský become adverbs by shorting ý to y.

 
 
krátky-  krátko                                 hlavný - hlavne

 
vysoký – vysoko                             krásny – krásne

 
dôležitý – dôležito                        obyčajný - obyčajne

 
drahý – draho                               pekný - pekne

 
dlhý – dlho                                     blízky- blízko

 
jednoduchý – jednoducho            podobný - podobne

 
nízky – nízko                                 rozličný - rozlične

 
nejaký – nejako                            šťastný - šťastne

 
široký – široko                               zlý - zle

 
ďaleký – ďaleko                            nový - novo

 
bohatý – bohato                           starý - staro


Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Slovak grammar Slovak for foreigners učenie sa teória literatúry význam slov Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Metódy výučby anglická výslovnosť pomôcky k učeniu sa rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená prekladateľstvo Obchodná angličtina slovak for foreigners gramatika anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika pohovor v angličtine Slovak dialogue Slovak slang Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Slovak verbs Anglické slovesá angličtina Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky anglická konverzácia metódy výučby Slovak conversation slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Anglické zámená anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Medical Slovak Specialized English Jednoduchá veta slovenská gramatika Spisovná slovenčina anglické skratky Slovak word formation Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak pronunciation obchodná angličtina English grammar reparát Anglická gramatika prídavné mená angličtina pre lekárov Business English priama metóda Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite verbs with prepositions Slovak vocabulary Slovak questions Slovenská literatúra Motivácia vetná skladba English for everyday life Slovak phrases Skúšky z jazyka English in use slovenská literatúra maturita english for travelling výučba, doučovanie Slovenský jazyk Gerundium Anglické frázy anglické časy Slovak nouns Slovak cases frázové slovesá Súdny preklad Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Slovak tenses doučovanie Doučovanie Vetná skladba anglická gramatika
Návrat na obsah