Creation of Slovak adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of Slovak adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
How we create adverbs from adjectives ?

 
Adverbs are for the most part derived from adjectives. Adjectives become adverbs by adding  -e  or
 
- o to their stems. Adjectives ending in – cký, -ský become adverbs by shorting ý to y.

 
 
krátky-  krátko                                 hlavný - hlavne

 
vysoký – vysoko                             krásny – krásne

 
dôležitý – dôležito                        obyčajný - obyčajne

 
drahý – draho                               pekný - pekne

 
dlhý – dlho                                     blízky- blízko

 
jednoduchý – jednoducho            podobný - podobne

 
nízky – nízko                                 rozličný - rozlične

 
nejaký – nejako                            šťastný - šťastne

 
široký – široko                               zlý - zle

 
ďaleký – ďaleko                            nový - novo

 
bohatý – bohato                           starý - staro


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Anglické frázové slovesá frázové slovesá reparát tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba Gerundium Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov Anglické zámená English grammar Slovak conversation Specialized English Druhy viet English for everyday life učenie sa Slovak vocabulary Slovak questions angličtina pre obchod Slovak dialogues Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak maturita verbs with prepositions anglické skratky Anglické frázy Anglické prídavné mená anglická výslovnosť slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie vetná skladba Typy angličtiny pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Anglické slovesá Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Slovak dialogue Slovak tenses priama metóda slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta význam slov angličtina metódy výučby obchodná angličtina slohové útvary slovenská literatúra slovak for foreigners anglické opozitá Slovak sentences english for travelling Slovak grammar anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak cases teória literatúry rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika anglické časy Súdny preklad gramatika Slovak nouns prekladateľstvo Doučovanie výučba, učenie sa, anketa doučovanie Slovak for foreigners prídavné mená výučba, doučovanie Metódy výučby Slovenská gramatika anglická gramatika English in use
Návrat na obsah