Creation of Slovak adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of Slovak adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
How we create adverbs from adjectives ?

 
Adverbs are for the most part derived from adjectives. Adjectives become adverbs by adding  -e  or
 
- o to their stems. Adjectives ending in – cký, -ský become adverbs by shorting ý to y.

 
 
krátky-  krátko                                 hlavný - hlavne

 
vysoký – vysoko                             krásny – krásne

 
dôležitý – dôležito                        obyčajný - obyčajne

 
drahý – draho                               pekný - pekne

 
dlhý – dlho                                     blízky- blízko

 
jednoduchý – jednoducho            podobný - podobne

 
nízky – nízko                                 rozličný - rozlične

 
nejaký – nejako                            šťastný - šťastne

 
široký – široko                               zlý - zle

 
ďaleký – ďaleko                            nový - novo

 
bohatý – bohato                           starý - staro


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Slovak tenses Specialized English doučovanie Slovak for foreigners slovenská literatúra slovak for foreigners pohovor v angličtine Jednoduchá veta Medical Slovak Slovak sentences výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues prídavné mená anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovenský jazyk Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka frázové slovesá metódy výučby angličtina pre obchod anglická gramatika Slovak questions prekladateľstvo english for travelling slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra anglické časy English grammar anglická konverzácia Anglická gramatika Druhy viet Súdny preklad priama metóda Gerundium slohové útvary Typy angličtiny Slovak dialogue Predminulý priebehový čas vetná skladba obchodná angličtina angličtina slovné spojenia English for everyday life slovak for foreigners, time Metódy výučby Anglické frázy verbs with prepositions Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá Slovak grammar gramatika metódy, vzdelávanie, učenie sa English in use význam slov teória literatúry Business English reparát Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie slovenská gramatika anglické skratky Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl
Návrat na obsah