Creation of the past conditional - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of the past conditional

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pastconditional
The forms of the past conditional

 
The active form

 
The past conditional is the analytical verb form. It is formed from the  „I“ form of the autonomous verb, the conditional morpheme by the personal morpheme bol, -a, - o si, bol-i sme, bol-i ste,boli..

 
This was just theory, now have a look how it looks in examples.

 
 
Verb volať

 
singular

 
bol by som volal

 
bol by si volal

 
bol by volal

 
 
plural

 
boli by sme volali

 
boli by ste volali

 
boli by volali

 
 
The passive forms

 
The passive forms of the past conditinal ca n be either reflexive or analytical.

The reflexive passive form forms differ from the active ones by additional morpheme sa: bol by čítal,boli by čítali, — bol by sa čítal, boli by sa čítali,: bol by predal, boli by predali — bol by sa predal, boli by sa predali...

 
The analytical form of the past conditional are formed from the past conditional form of the auxiliary verb byť and the past participle of the autonomous verb:

singular

 
Bol by som býval volaný

 
Bol by si býval volaný

 
Bol by býval volaný

plural

 
Boli by sme bývali volaní

 
Boli by ste bývali volaní

 
Boli by bývali volaní


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Anglické frázy pohovor v angličtine Motivácia Slovak conversation Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite Slovak nouns priama metóda Slovenský jazyk Typy angličtiny anglické opozitá Slovak grammar frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Slovenská literatúra english for travelling tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko English grammar angličtina význam slov Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky anglická konverzácia Slovak sentences anglické časy Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená teória literatúry Metódy výučby Anglická gramatika Jednoduchá veta slovenská gramatika anglické skratky Slovenská gramatika Gerundium učenie sa English in use angličtina pre obchod Slovak cases slovné spojenia slovenská literatúra reparát výučba, doučovanie gramatika Specialized English Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov Vetná skladba slovak for foreigners Skúšky z jazyka English for everyday life Slovak dialogues anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Medical Slovak Slovak word formation Slovak vocabulary prekladateľstvo Business English metódy výučby slovak for foreigners, time obchodná angličtina Doučovanie maturita doučovanie Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue verbs with prepositions Slovak for foreigners vetná skladba slohové útvary Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses rečnícky štýl
Návrat na obsah