Creation of the past conditional - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of the past conditional

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pastconditional
The forms of the past conditional

 
The active form

 
The past conditional is the analytical verb form. It is formed from the  „I“ form of the autonomous verb, the conditional morpheme by the personal morpheme bol, -a, - o si, bol-i sme, bol-i ste,boli..

 
This was just theory, now have a look how it looks in examples.

 
 
Verb volať

 
singular

 
bol by som volal

 
bol by si volal

 
bol by volal

 
 
plural

 
boli by sme volali

 
boli by ste volali

 
boli by volali

 
 
The passive forms

 
The passive forms of the past conditinal ca n be either reflexive or analytical.

The reflexive passive form forms differ from the active ones by additional morpheme sa: bol by čítal,boli by čítali, — bol by sa čítal, boli by sa čítali,: bol by predal, boli by predali — bol by sa predal, boli by sa predali...

 
The analytical form of the past conditional are formed from the past conditional form of the auxiliary verb byť and the past participle of the autonomous verb:

singular

 
Bol by som býval volaný

 
Bol by si býval volaný

 
Bol by býval volaný

plural

 
Boli by sme bývali volaní

 
Boli by ste bývali volaní

 
Boli by bývali volaní


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences anglické opozitá Anglické slovesá priama metóda výučba, doučovanie Metódy výučby metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Gerundium Slovak conversation anglické skratky Anglické zámená slovné spojenia teória literatúry Anglická gramatika slovak for foreigners slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Slovak dialogues Typy angličtiny angličtina pre lekárov význam slov Business English učenie sa metódy výučby English grammar Slovak questions Specialized English Jednoduchá veta slovenská literatúra maturita anglické časy Slovak nouns Druhy viet angličtina pre obchod Slovak cases Vetná skladba pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas slovenská gramatika Slovak grammar metódy výučby, jazyky prekladateľstvo doučovanie english for travelling Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Medical Slovak Slovak dialogue Anglické frázy Doučovanie English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl anglická gramatika anglická výslovnosť obchodná angličtina význam slov a ich použite angličtina frázové slovesá gramatika Anglické prídavné mená Slovenský jazyk verbs with prepositions Slovak tenses anglická konverzácia prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá reparát výučba, učenie sa, anketa vetná skladba Slovenská literatúra
Návrat na obsah