Creation of the past conditional - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of the past conditional

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pastconditional
The forms of the past conditional

 
The active form

 
The past conditional is the analytical verb form. It is formed from the  „I“ form of the autonomous verb, the conditional morpheme by the personal morpheme bol, -a, - o si, bol-i sme, bol-i ste,boli..

 
This was just theory, now have a look how it looks in examples.

 
 
Verb volať

 
singular

 
bol by som volal

 
bol by si volal

 
bol by volal

 
 
plural

 
boli by sme volali

 
boli by ste volali

 
boli by volali

 
 
The passive forms

 
The passive forms of the past conditinal ca n be either reflexive or analytical.

The reflexive passive form forms differ from the active ones by additional morpheme sa: bol by čítal,boli by čítali, — bol by sa čítal, boli by sa čítali,: bol by predal, boli by predali — bol by sa predal, boli by sa predali...

 
The analytical form of the past conditional are formed from the past conditional form of the auxiliary verb byť and the past participle of the autonomous verb:

singular

 
Bol by som býval volaný

 
Bol by si býval volaný

 
Bol by býval volaný

plural

 
Boli by sme bývali volaní

 
Boli by ste bývali volaní

 
Boli by bývali volaní


Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia reparát Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine English in use Slovak sentences Slovak dialogues Slovak cases Slovak conversation Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Slovak tenses angličtina Slovenský jazyk Slovak questions prídavné mená Typy angličtiny Doučovanie Predminulý priebehový čas english for travelling Gerundium Spisovná slovenčina Slovak for foreigners Slovak slang prekladateľstvo Motivácia učenie sa anglické opozitá Slovak vocabulary frázové slovesá angličtina pre obchod obchodná angličtina Anglická gramatika metódy výučby, jazyky pomôcky k učeniu sa Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Business English Druhy viet angličtina pre lekárov slohové útvary Anglické frázy anglická konverzácia Slovenská literatúra Medical Slovak priama metóda slovenská literatúra slovak for foreigners, time Slovak pronunciation Slovak word formation anglická gramatika Slovenská gramatika význam slov anglická výslovnosť slovné spojenia Skúšky z jazyka doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions Slovak grammar English for everyday life Slovak nouns maturita Anglické frázové slovesá teória literatúry Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie anglické skratky metódy výučby Slovak dialogue vetná skladba gramatika rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre špecifické situácie Súdny preklad Jednoduchá veta anglické časy slovenská gramatika Metódy výučby slovak for foreigners English grammar
Návrat na obsah