Creation of the past conditional - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of the past conditional

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pastconditional
The forms of the past conditional

 
The active form

 
The past conditional is the analytical verb form. It is formed from the  „I“ form of the autonomous verb, the conditional morpheme by the personal morpheme bol, -a, - o si, bol-i sme, bol-i ste,boli..

 
This was just theory, now have a look how it looks in examples.

 
 
Verb volať

 
singular

 
bol by som volal

 
bol by si volal

 
bol by volal

 
 
plural

 
boli by sme volali

 
boli by ste volali

 
boli by volali

 
 
The passive forms

 
The passive forms of the past conditinal ca n be either reflexive or analytical.

The reflexive passive form forms differ from the active ones by additional morpheme sa: bol by čítal,boli by čítali, — bol by sa čítal, boli by sa čítali,: bol by predal, boli by predali — bol by sa predal, boli by sa predali...

 
The analytical form of the past conditional are formed from the past conditional form of the auxiliary verb byť and the past participle of the autonomous verb:

singular

 
Bol by som býval volaný

 
Bol by si býval volaný

 
Bol by býval volaný

plural

 
Boli by sme bývali volaní

 
Boli by ste bývali volaní

 
Boli by bývali volaní


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Slovak sentences Anglické frázové slovesá vetná skladba rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases gramatika metódy výučby Slovak questions Typy angličtiny English grammar Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky doučovanie English in use anglická gramatika Vetná skladba anglická konverzácia slovenská gramatika prekladateľstvo Slovak conversation metódy, vzdelávanie, slohové útvary priama metóda reparát anglické skratky výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine angličtina pre obchod anglické opozitá Gerundium Slovenská literatúra Anglické zámená Slovak nouns Druhy viet prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy význam slov a ich použite Jednoduchá veta english for travelling slovné spojenia Slovak grammar Slovak dialogues Specialized English Slovak for foreigners Business English English for everyday life angličtina pre lekárov Slovenský jazyk Medical Slovak význam slov Slovak dialogue Súdny preklad Skúšky z jazyka angličtina slovak for foreigners anglické časy Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby výučba, doučovanie maturita anglická výslovnosť frázové slovesá Slovak tenses Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Anglická gramatika Doučovanie obchodná angličtina
Návrat na obsah