Creation of the past conditional - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of the past conditional

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pastconditional
The forms of the past conditional

 
The active form

 
The past conditional is the analytical verb form. It is formed from the  „I“ form of the autonomous verb, the conditional morpheme by the personal morpheme bol, -a, - o si, bol-i sme, bol-i ste,boli..

 
This was just theory, now have a look how it looks in examples.

 
 
Verb volať

 
singular

 
bol by som volal

 
bol by si volal

 
bol by volal

 
 
plural

 
boli by sme volali

 
boli by ste volali

 
boli by volali

 
 
The passive forms

 
The passive forms of the past conditinal ca n be either reflexive or analytical.

The reflexive passive form forms differ from the active ones by additional morpheme sa: bol by čítal,boli by čítali, — bol by sa čítal, boli by sa čítali,: bol by predal, boli by predali — bol by sa predal, boli by sa predali...

 
The analytical form of the past conditional are formed from the past conditional form of the auxiliary verb byť and the past participle of the autonomous verb:

singular

 
Bol by som býval volaný

 
Bol by si býval volaný

 
Bol by býval volaný

plural

 
Boli by sme bývali volaní

 
Boli by ste bývali volaní

 
Boli by bývali volaní


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Slovenská gramatika doučovanie Jednoduchá veta Súdny preklad význam slov Slovak cases Medical Slovak výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time slovak for foreigners Slovak vocabulary English for everyday life anglické časy priama metóda metódy výučby Slovak tenses maturita Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine rečnícky štýl prídavné mená angličtina pre lekárov Vetná skladba metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak dialogues Specialized English slovenská literatúra verbs with prepositions Slovak dialogue anglická gramatika slohové útvary Slovak conversation význam slov a ich použite angličtina pre obchod slovenská gramatika Anglické frázy Slovak sentences Motivácia Doučovanie vetná skladba Anglické zámená gramatika obchodná angličtina anglické skratky angličtina anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby reparát frázové slovesá Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Business English Anglické prídavné mená Slovak questions slovenské nárečia, slovensko English grammar Gerundium English in use Slovenský jazyk učenie sa Slovak grammar Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Typy angličtiny english for travelling tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry
Návrat na obsah