Dá sa anglická gramatika naučiť ľahko? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Dá sa anglická gramatika naučiť ľahko?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: výučba
5 spôsobov ako sa učiť gramatiku inak

Je veľa spôsobov ako sa dá naučiť gramatika jazyka, my si povieme zopár možností, ktoré ste možno
aj nepoznali.

1. Použite youtube na tomto portáli nájdete ľudí, ktorí tam majú videá s vysvetlením gramatiky
a to skoro každého jazyka.

2. Neučte sa gramatiku tak, že si o tom len prečítate ale hneď si spravte cvičenia, kde si ju
priamo precvičíte.

3. Skúste použiť nejaký výučbový software, kde si precvičíte gramatiku.

4. Gramatika sa dá naučiť aj hrou, ja napríklad používam dopĺňanie slovíčok do vety alebo si
vytvorím vety, ktoré si napíšem na papieri a potom to všetko rozstrihám a študent bude
musieť zložiť správne kombinácie slov aby si precvičil danú gramatiku.

5. Učte sa gramatiku tak, že počúvate niekoho, kto hovorí gramaticky správne a teda len
odkukáte správny model ako ju použiť.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk Gerundium Slovak sentences Motivácia Predminulý priebehový čas prídavné mená Slovak cases Specialized English Anglické frazálne slovesá význam slov anglické opozitá slovak for foreigners obchodná angličtina Anglické frázové slovesá English grammar výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Slovak tenses prekladateľstvo anglické časy Angličtina pre každú situáciu Slovak slang Slovak vocabulary Vetná skladba význam slov a ich použite učenie sa rečnícky štýl priama metóda Slovak nouns Slovenská literatúra Slovak dialogues Anglické prídavné mená slohové útvary Jednoduchá veta slovenská literatúra Slovak word formation angličtina metódy, vzdelávanie, frázové slovesá anglická gramatika Anglická gramatika Anglické slovesá gramatika Business English Druhy viet vetná skladba Slovak verbs Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod Slovak for foreigners reparát doučovanie Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar english for travelling verbs with prepositions Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life maturita Skúšky z jazyka English in use slovak for foreigners, time Slovak dialogue Anglické zámená slovné spojenia anglická výslovnosť Metódy výučby Typy angličtiny výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky teória literatúry Slovak questions angličtina pre lekárov Slovenská gramatika pohovor v angličtine Súdny preklad Doučovanie Slovak conversation pomôcky k učeniu sa slovenská gramatika
Návrat na obsah