Dá sa anglická gramatika naučiť ľahko? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Dá sa anglická gramatika naučiť ľahko?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: výučba
5 spôsobov ako sa učiť gramatiku inak

Je veľa spôsobov ako sa dá naučiť gramatika jazyka, my si povieme zopár možností, ktoré ste možno
aj nepoznali.

1. Použite youtube na tomto portáli nájdete ľudí, ktorí tam majú videá s vysvetlením gramatiky
a to skoro každého jazyka.

2. Neučte sa gramatiku tak, že si o tom len prečítate ale hneď si spravte cvičenia, kde si ju
priamo precvičíte.

3. Skúste použiť nejaký výučbový software, kde si precvičíte gramatiku.

4. Gramatika sa dá naučiť aj hrou, ja napríklad používam dopĺňanie slovíčok do vety alebo si
vytvorím vety, ktoré si napíšem na papieri a potom to všetko rozstrihám a študent bude
musieť zložiť správne kombinácie slov aby si precvičil danú gramatiku.

5. Učte sa gramatiku tak, že počúvate niekoho, kto hovorí gramaticky správne a teda len
odkukáte správny model ako ju použiť.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Business English Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia slovenská literatúra výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Slovak dialogues pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá priama metóda učenie sa Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia English grammar english for travelling prekladateľstvo Metódy výučby angličtina pre obchod Slovak questions Súdny preklad Slovak sentences anglická konverzácia Jednoduchá veta maturita tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie doučovanie anglické časy Slovak grammar Slovak dialogue verbs with prepositions Medical Slovak slovak for foreigners vetná skladba anglické skratky English in use angličtina slohové útvary Slovak conversation metódy výučby, jazyky rečnícky štýl angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Vetná skladba Typy angličtiny Anglické zámená význam slov a ich použite reparát Slovak cases teória literatúry obchodná angličtina Slovenská literatúra Slovak for foreigners Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Gerundium význam slov prídavné mená Anglické frázy Specialized English výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Skúšky z jazyka frázové slovesá gramatika slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk slovenská gramatika anglická výslovnosť
Návrat na obsah