Degrees of comparison of adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Degrees of comparison of adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
Degrees of comparison of adverbs

 
 
Adverbs that  ends in –o, -e, -u can form degrees of conparison and there are formed in regullar or irregular way in both cases containing: basic form, comparative, superlative.
 
 
Regular  comparison

 
Basic form                                  Comparative            Superlative

 
veselo                                         veselšie                     najveselšie
 
pomaly                                        pomalšie                   najpomalšie
 
rýchlo                                          rýchlejšie                  najrýchlejšie
 
prekvapene                                prekvapenejšie          najprekvapenejšie
 
priateľsky                                    priateľskejšie            najpriateľskejšie
 
 
Irregular comparison

 
Basic form                               Comparative              Superlative

 
dobre                                       lepšie                           najlepšie
 
zle                                            horšie                         najhoršie
 
málo                                        menej                         najmenej
 
 
Now we use them in sentences.

 
Môj otec pracuje lepšie ako tvoj.

 
My father works better than yours.

 
Má menej rokov ako ty.

 
He has less years than you.


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby anglická konverzácia maturita Slovak nouns gramatika Slovak tenses Druhy viet frázové slovesá Slovak questions Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Skúšky z jazyka Gerundium English grammar prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie verbs with prepositions angličtina pre obchod slovenská literatúra prekladateľstvo metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Slovak cases Jednoduchá veta učenie sa Slovak dialogues význam slov a ich použite slovné spojenia Typy angličtiny slohové útvary angličtina English for everyday life význam slov Slovak grammar reparát Business English rečnícky štýl Slovak dialogue teória literatúry slovenské nárečia, slovensko vetná skladba slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk slovak for foreigners, time English in use anglická výslovnosť doučovanie Anglické frázy výučba, doučovanie english for travelling Anglické zámená angličtina pre lekárov Metódy výučby Specialized English Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Slovak sentences slovak for foreigners priama metóda anglické časy výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina anglické opozitá Slovenská literatúra
Návrat na obsah