Degrees of comparison of adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Degrees of comparison of adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
Degrees of comparison of adverbs

 
 
Adverbs that  ends in –o, -e, -u can form degrees of conparison and there are formed in regullar or irregular way in both cases containing: basic form, comparative, superlative.
 
 
Regular  comparison

 
Basic form                                  Comparative            Superlative

 
veselo                                         veselšie                     najveselšie
 
pomaly                                        pomalšie                   najpomalšie
 
rýchlo                                          rýchlejšie                  najrýchlejšie
 
prekvapene                                prekvapenejšie          najprekvapenejšie
 
priateľsky                                    priateľskejšie            najpriateľskejšie
 
 
Irregular comparison

 
Basic form                               Comparative              Superlative

 
dobre                                       lepšie                           najlepšie
 
zle                                            horšie                         najhoršie
 
málo                                        menej                         najmenej
 
 
Now we use them in sentences.

 
Môj otec pracuje lepšie ako tvoj.

 
My father works better than yours.

 
Má menej rokov ako ty.

 
He has less years than you.


Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Druhy viet angličtina English grammar Vetná skladba Jednoduchá veta anglická konverzácia význam slov Slovenský jazyk vetná skladba teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak cases Typy angličtiny Metódy výučby Anglické frázové slovesá slovné spojenia angličtina pre obchod Slovak grammar význam slov a ich použite anglická gramatika verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary metódy výučby Súdny preklad maturita Anglické nepravidelné slovesá reparát obchodná angličtina prídavné mená pohovor v angličtine frázové slovesá Anglická gramatika gramatika Specialized English Slovak conversation anglické opozitá prekladateľstvo Business English anglická výslovnosť Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra Slovak tenses Slovak questions english for travelling Anglické frázy anglické skratky Skúšky z jazyka Slovak for foreigners priama metóda rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika Motivácia anglické časy Slovak dialogue Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu English in use Anglické zámená doučovanie Gerundium Slovak nouns Slovak vocabulary Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa učenie sa Slovak dialogues slovak for foreigners Anglické slovesá slovenská gramatika Slovenská literatúra
Návrat na obsah