Delenie zámen - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie zámen

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: zámenágramatika
Zámená

 
Sú to slová, ktoré dokážu vo vete zameniť iný slovný druh. Je to plnovýznamový slovný druh.

 
Zámená môžeme deliť.

 
Podľa rodu :

 
Rodové – môžeme u nich určiť  rod – môj, moja, moje

 
Bezrodové – nemôžeme určiť kategóriu rodu My ( ženy, muži, deti)

 
 
Podľa vecného významu

 
Osobné  : ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

 
Privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš , váš , ich

 
 
Zvratné zámená

 
Základné: sa, si

 
Privlastňovacie: svoj

 
 
Ukazovacie zámená: ten, tá, to, ukazujú na nejakú vec alebo osobu, či zviera.

 
Opytovacie  zámená: čo, kto, ktorý, aký, čí, koľkí. Môžeme sa nimi opýtať.

 
Neurčité: dakto, niekto, niečo, niekto. Presne nevieme o koho sa jedná.

 
Vymedzovacie : ten istý, iný, sám, nikto, nijaký. Vymedzujeme nimi jednu možnosť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases učenie sa Jednoduchá veta metódy výučby význam slov Vetná skladba anglické opozitá metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Medical Slovak reparát slohové útvary rečnícky štýl Angličtina pre špecifické situácie Anglické zámená Slovak verbs English grammar Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Slovenská literatúra Business English Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Slovak sentences English for everyday life Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas doučovanie Slovak dialogues slovné spojenia anglické časy slovenská gramatika metódy výučby, jazyky English in use slovenská literatúra angličtina pre lekárov Slovak nouns Slovak slang Specialized English Slovak for foreigners Slovak vocabulary Druhy viet maturita anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Slovak conversation anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia anglická výslovnosť Anglická gramatika Slovak tenses Spisovná slovenčina vetná skladba obchodná angličtina angličtina Gerundium Anglické slovesá prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá Slovak grammar Slovenská gramatika Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Doučovanie angličtina pre obchod Slovak word formation Súdny preklad slovak for foreigners Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk gramatika anglická gramatika Typy angličtiny frázové slovesá význam slov a ich použite priama metóda english for travelling prídavné mená Anglické frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Slovak questions teória literatúry
Návrat na obsah