Delenie zámen - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie zámen

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: zámenágramatika
Zámená

 
Sú to slová, ktoré dokážu vo vete zameniť iný slovný druh. Je to plnovýznamový slovný druh.

 
Zámená môžeme deliť.

 
Podľa rodu :

 
Rodové – môžeme u nich určiť  rod – môj, moja, moje

 
Bezrodové – nemôžeme určiť kategóriu rodu My ( ženy, muži, deti)

 
 
Podľa vecného významu

 
Osobné  : ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

 
Privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš , váš , ich

 
 
Zvratné zámená

 
Základné: sa, si

 
Privlastňovacie: svoj

 
 
Ukazovacie zámená: ten, tá, to, ukazujú na nejakú vec alebo osobu, či zviera.

 
Opytovacie  zámená: čo, kto, ktorý, aký, čí, koľkí. Môžeme sa nimi opýtať.

 
Neurčité: dakto, niekto, niečo, niekto. Presne nevieme o koho sa jedná.

 
Vymedzovacie : ten istý, iný, sám, nikto, nijaký. Vymedzujeme nimi jednu možnosť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika metódy výučby význam slov a ich použite Anglická gramatika English grammar Nepravidelné stupňovanie English in use verbs with prepositions Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá metódy výučby, jazyky Anglické frázy Typy angličtiny obchodná angličtina gramatika Slovak questions slohové útvary angličtina pre lekárov english for travelling Skúšky z jazyka Specialized English výučba, učenie sa, anketa Slovak vocabulary Metódy výučby anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba vetná skladba Slovak for foreigners Anglické zámená frázové slovesá anglická konverzácia teória literatúry maturita učenie sa angličtina pre obchod angličtina Medical Slovak anglické skratky Slovak sentences Jednoduchá veta Slovak tenses pohovor v angličtine význam slov Slovak grammar Doučovanie Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Slovak word formation rečnícky štýl slovenská gramatika Slovak nouns prekladateľstvo Súdny preklad Motivácia Slovenská gramatika Druhy viet Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Gerundium reparát Slovak conversation anglické časy doučovanie slovak for foreigners English for everyday life slovenská literatúra výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Slovenský jazyk priama metóda Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue
Návrat na obsah