Delenie zámen - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie zámen

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: zámenágramatika
Zámená

 
Sú to slová, ktoré dokážu vo vete zameniť iný slovný druh. Je to plnovýznamový slovný druh.

 
Zámená môžeme deliť.

 
Podľa rodu :

 
Rodové – môžeme u nich určiť  rod – môj, moja, moje

 
Bezrodové – nemôžeme určiť kategóriu rodu My ( ženy, muži, deti)

 
 
Podľa vecného významu

 
Osobné  : ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

 
Privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš , váš , ich

 
 
Zvratné zámená

 
Základné: sa, si

 
Privlastňovacie: svoj

 
 
Ukazovacie zámená: ten, tá, to, ukazujú na nejakú vec alebo osobu, či zviera.

 
Opytovacie  zámená: čo, kto, ktorý, aký, čí, koľkí. Môžeme sa nimi opýtať.

 
Neurčité: dakto, niekto, niečo, niekto. Presne nevieme o koho sa jedná.

 
Vymedzovacie : ten istý, iný, sám, nikto, nijaký. Vymedzujeme nimi jednu možnosť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Business English angličtina Anglická gramatika obchodná angličtina anglické opozitá reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Druhy viet verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Slovak sentences angličtina pre obchod Súdny preklad angličtina pre lekárov slohové útvary metódy výučby Metódy výučby Slovak dialogue Slovak questions Slovak conversation Typy angličtiny Specialized English Slovak grammar prekladateľstvo Jednoduchá veta anglické skratky Slovak for foreigners slovak for foreigners, time učenie sa teória literatúry anglická gramatika Slovak cases Slovak dialogues English in use metódy, vzdelávanie, frázové slovesá Slovenský jazyk Gerundium Anglické zámená Slovak nouns slovak for foreigners english for travelling Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá prídavné mená doučovanie Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra English grammar Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá význam slov slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba anglická výslovnosť priama metóda gramatika Slovenská literatúra English for everyday life slovenská gramatika anglické časy výučba, doučovanie Anglické frázy Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko vetná skladba maturita anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Doučovanie pohovor v angličtine anglická konverzácia
Návrat na obsah