Delenie zámen - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie zámen

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: zámenágramatika
Zámená

 
Sú to slová, ktoré dokážu vo vete zameniť iný slovný druh. Je to plnovýznamový slovný druh.

 
Zámená môžeme deliť.

 
Podľa rodu :

 
Rodové – môžeme u nich určiť  rod – môj, moja, moje

 
Bezrodové – nemôžeme určiť kategóriu rodu My ( ženy, muži, deti)

 
 
Podľa vecného významu

 
Osobné  : ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

 
Privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš , váš , ich

 
 
Zvratné zámená

 
Základné: sa, si

 
Privlastňovacie: svoj

 
 
Ukazovacie zámená: ten, tá, to, ukazujú na nejakú vec alebo osobu, či zviera.

 
Opytovacie  zámená: čo, kto, ktorý, aký, čí, koľkí. Môžeme sa nimi opýtať.

 
Neurčité: dakto, niekto, niečo, niekto. Presne nevieme o koho sa jedná.

 
Vymedzovacie : ten istý, iný, sám, nikto, nijaký. Vymedzujeme nimi jednu možnosť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka učenie sa Slovak pronunciation Doučovanie angličtina pre lekárov slovak for foreigners priama metóda Slovak phrases Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses slohové útvary reparát Motivácia Anglické prídavné mená angličtina angličtina pre obchod výučba, doučovanie Slovenský jazyk verbs with prepositions obchodná angličtina anglické časy Slovak grammar frázové slovesá Slovak for foreigners Business English anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika slovenská gramatika rečnícky štýl Obchodná angličtina Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine Slovak sentences Slovak verbs gramatika Jednoduchá veta Slovak word formation Anglické zámená Slovenská literatúra Gerundium Druhy viet English for everyday life Anglické frázy Anglické slovesá Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa English in use doučovanie Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia metódy výučby Slovak conversation Specialized English vetná skladba slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá anglické opozitá maturita Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak vocabulary význam slov Spisovná slovenčina Vetná skladba English grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak slang anglické skratky Slovak questions teória literatúry Slovak cases prekladateľstvo slovné spojenia english for travelling slovak for foreigners, time Metódy výučby
Návrat na obsah