Delenie zámen - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie zámen

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: zámenágramatika
Zámená

 
Sú to slová, ktoré dokážu vo vete zameniť iný slovný druh. Je to plnovýznamový slovný druh.

 
Zámená môžeme deliť.

 
Podľa rodu :

 
Rodové – môžeme u nich určiť  rod – môj, moja, moje

 
Bezrodové – nemôžeme určiť kategóriu rodu My ( ženy, muži, deti)

 
 
Podľa vecného významu

 
Osobné  : ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

 
Privlastňovacie: môj, tvoj, jeho, jej, náš , váš , ich

 
 
Zvratné zámená

 
Základné: sa, si

 
Privlastňovacie: svoj

 
 
Ukazovacie zámená: ten, tá, to, ukazujú na nejakú vec alebo osobu, či zviera.

 
Opytovacie  zámená: čo, kto, ktorý, aký, čí, koľkí. Môžeme sa nimi opýtať.

 
Neurčité: dakto, niekto, niečo, niekto. Presne nevieme o koho sa jedná.

 
Vymedzovacie : ten istý, iný, sám, nikto, nijaký. Vymedzujeme nimi jednu možnosť.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika Business English angličtina Typy angličtiny angličtina pre lekárov Vetná skladba metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine rečnícky štýl English for everyday life Anglické frázy Anglické zámená anglické skratky Slovak questions Metódy výučby metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Gerundium Doučovanie English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Slovak for foreigners Specialized English Slovak grammar vetná skladba Slovak sentences význam slov a ich použite reparát Slovenský jazyk Slovak conversation slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá slovné spojenia Druhy viet výučba, doučovanie Anglické prídavné mená priama metóda angličtina pre obchod Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Anglické slovesá Slovak vocabulary doučovanie teória literatúry English in use význam slov výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo verbs with prepositions Slovak tenses obchodná angličtina slovenská gramatika metódy výučby Slovak dialogue Medical Slovak anglické časy Slovenská gramatika slovak for foreigners slovenská literatúra učenie sa Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases Anglické frázové slovesá Slovak dialogues anglická konverzácia slohové útvary english for travelling prídavné mená Skúšky z jazyka frázové slovesá Súdny preklad Predminulý priebehový čas anglická gramatika Slovak nouns anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah