Do you have problem with Slovak prepositions ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you have problem with Slovak prepositions ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakprepositionsgrammar
Slovak prepositions in use          

 
In this article you will find some meaning of basic prepositions.You also can see which prepositions goes with which case.

+ accusative

 
Cez        across, through    Prešiel cez ulicu.                                     Prešiel cez tunel.

 
                                          He crossed the street.                             He went through the tunnel.

 
Pre           for ( sake, benefit of)            To je pre mňa.                      This is for me.

 
                for, because of                     Nevidím pre tmu.                      I can´t see for the dark.
 
 
+ genitive     

 
Bez    without         Pijem kávu bez cukru

 
                               I drink coffee without sugar.

 
Do    into, to             I am going to/into town.

 
                                Idem do mesta.

 
      until, till              Zostanem tu do januára.

 
                                I´ll stay here till January.
 
 
+ dative

 
K, Ku               toward, to                Ideš ku kostolu.

 
                                                     You go to church.

 
                     to( as far as)              Ako sa dostanem k Dunaju?

 
                                                       How do I get to Danube ?

 
                    To(house.place)          Idem k tete.
 
                                                       I am going to my aunt´s.

 
+ locative

 
Na              on                               Kniha leží na stole.

 
                                                    The book is lying on the table.

 
+instrumental

 
Medzi                 between       Medzi oknom a stolom.

 
                                              Between the window and the table.
 
                     
 
         


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners doučovanie english for travelling Slovak conversation frázové slovesá význam slov Doučovanie výučba, doučovanie Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl slovné spojenia Anglické slovesá slovenská literatúra Slovak verbs verbs with prepositions vetná skladba Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie maturita Slovak slang English grammar slovak for foreigners teória literatúry Anglická gramatika angličtina pre obchod gramatika Spisovná slovenčina Slovak word formation prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary pohovor v angličtine Gerundium anglické časy angličtina pre lekárov English in use metódy výučby, jazyky Slovak pronunciation prídavné mená Slovenská literatúra anglická gramatika Specialized English Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Slovak dialogue Vetná skladba Jednoduchá veta slohové útvary Slovak dialogues Slovak questions Motivácia Business English Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Druhy viet Metódy výučby Slovak cases slovak for foreigners, time anglická konverzácia Slovak grammar učenie sa Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, angličtina Anglické prídavné mená Anglické zámená pomôcky k učeniu sa Skúšky z jazyka English for everyday life priama metóda obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses metódy výučby reparát Súdny preklad anglické opozitá Slovenský jazyk
Návrat na obsah