Do you have problem with Slovak prepositions ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you have problem with Slovak prepositions ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakprepositionsgrammar
Slovak prepositions in use          

 
In this article you will find some meaning of basic prepositions.You also can see which prepositions goes with which case.

+ accusative

 
Cez        across, through    Prešiel cez ulicu.                                     Prešiel cez tunel.

 
                                          He crossed the street.                             He went through the tunnel.

 
Pre           for ( sake, benefit of)            To je pre mňa.                      This is for me.

 
                for, because of                     Nevidím pre tmu.                      I can´t see for the dark.
 
 
+ genitive     

 
Bez    without         Pijem kávu bez cukru

 
                               I drink coffee without sugar.

 
Do    into, to             I am going to/into town.

 
                                Idem do mesta.

 
      until, till              Zostanem tu do januára.

 
                                I´ll stay here till January.
 
 
+ dative

 
K, Ku               toward, to                Ideš ku kostolu.

 
                                                     You go to church.

 
                     to( as far as)              Ako sa dostanem k Dunaju?

 
                                                       How do I get to Danube ?

 
                    To(house.place)          Idem k tete.
 
                                                       I am going to my aunt´s.

 
+ locative

 
Na              on                               Kniha leží na stole.

 
                                                    The book is lying on the table.

 
+instrumental

 
Medzi                 between       Medzi oknom a stolom.

 
                                              Between the window and the table.
 
                     
 
         


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Slovak nouns Anglické frázy angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa English grammar metódy, vzdelávanie, Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Anglické slovesá Slovak sentences reparát Slovak conversation Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá anglické skratky angličtina Slovak dialogues English for everyday life Skúšky z jazyka Slovak questions Slovak grammar anglická konverzácia slohové útvary Predminulý priebehový čas frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue vetná skladba Anglické prídavné mená prídavné mená slovné spojenia výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra Doučovanie Specialized English anglické časy english for travelling Slovak vocabulary pohovor v angličtine metódy výučby anglické opozitá Gerundium Anglické zámená obchodná angličtina učenie sa význam slov teória literatúry verbs with prepositions slovenská gramatika Slovak cases Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá doučovanie anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Anglická gramatika slovak for foreigners Typy angličtiny Slovenská gramatika slovak for foreigners, time prekladateľstvo rečnícky štýl Slovenská literatúra Business English Vetná skladba maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu priama metóda anglická gramatika English in use Jednoduchá veta gramatika Medical Slovak Druhy viet Súdny preklad
Návrat na obsah