Do you have problem with Slovak prepositions ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you have problem with Slovak prepositions ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakprepositionsgrammar
Slovak prepositions in use          

 
In this article you will find some meaning of basic prepositions.You also can see which prepositions goes with which case.

+ accusative

 
Cez        across, through    Prešiel cez ulicu.                                     Prešiel cez tunel.

 
                                          He crossed the street.                             He went through the tunnel.

 
Pre           for ( sake, benefit of)            To je pre mňa.                      This is for me.

 
                for, because of                     Nevidím pre tmu.                      I can´t see for the dark.
 
 
+ genitive     

 
Bez    without         Pijem kávu bez cukru

 
                               I drink coffee without sugar.

 
Do    into, to             I am going to/into town.

 
                                Idem do mesta.

 
      until, till              Zostanem tu do januára.

 
                                I´ll stay here till January.
 
 
+ dative

 
K, Ku               toward, to                Ideš ku kostolu.

 
                                                     You go to church.

 
                     to( as far as)              Ako sa dostanem k Dunaju?

 
                                                       How do I get to Danube ?

 
                    To(house.place)          Idem k tete.
 
                                                       I am going to my aunt´s.

 
+ locative

 
Na              on                               Kniha leží na stole.

 
                                                    The book is lying on the table.

 
+instrumental

 
Medzi                 between       Medzi oknom a stolom.

 
                                              Between the window and the table.
 
                     
 
         


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time gramatika Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation doučovanie slovenská gramatika prídavné mená reparát význam slov Medical Slovak Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Jednoduchá veta prekladateľstvo Slovenská gramatika Gerundium Nepravidelné stupňovanie anglické časy učenie sa Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation angličtina pre lekárov slovak for foreigners English for everyday life teória literatúry anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Druhy viet Slovak grammar Motivácia význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary slovenská literatúra Anglické zámená Slovak questions maturita frázové slovesá Slovak for foreigners Slovak tenses Skúšky z jazyka Metódy výučby Doučovanie obchodná angličtina rečnícky štýl metódy výučby anglické opozitá Slovak dialogues vetná skladba priama metóda Business English Slovak sentences Slovak dialogue verbs with prepositions english for travelling Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá Súdny preklad anglická konverzácia Specialized English Slovak cases slovné spojenia Slovak nouns Vetná skladba anglické skratky Anglická gramatika pohovor v angličtine výučba, doučovanie English in use anglická výslovnosť Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky English grammar Slovenská literatúra
Návrat na obsah