Do you know Slovak cases? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak cases?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: casesinSlovaklanguage
Slovak cases    
    
 
Slovak language has  six cases. Every case has question that help you to find out the ending of the word in case. Do not talk just about it and let´s get practise.

 
 
Nominative case has questions:                   kto ? čo ?              who ? what ?

Genitive case has questions:                       koho ? čoho ?        of whom? of what ?

 
Dative case has questions :                         komu? čomu ?       to whom ? to what ?

 
Accusative case has questions :                  koho ? čo ?            whom? what ?

 
Locative case has questions :                     o kom ? o čom ?      about whom? about what ?

 
Instrumental case has questions:               kým ? čím ?              with whom ? with what ?

 
 
Now we will have one example with noun.

 
 
Singular  

 
Nominative          počítač

Genitive               počítača

 
Dative                  počítaču

 
Accusative           počítač

 
Locative               počítači

 
Instrumental        počítačom

 
Plural
 
 
Nominative     počítače

 
Genitive          počítačov

 
Dative              počítačom

 
Accusative       počítače

 
Locative           počítačoch

 
Instrumental     počítačmi    
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions angličtina pre obchod anglické skratky anglické časy pohovor v angličtine Slovak questions slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak sentences Druhy viet Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Specialized English Slovak nouns Metódy výučby maturita metódy, vzdelávanie, slohové útvary metódy výučby Gerundium Anglické frázové slovesá obchodná angličtina Anglické prídavné mená Motivácia Anglická gramatika Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl gramatika teória literatúry prídavné mená Doučovanie Slovak for foreigners Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Slovenská literatúra Slovak cases english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny priama metóda Slovak vocabulary Vetná skladba reparát slovenská literatúra Anglické zámená vetná skladba význam slov prekladateľstvo frázové slovesá anglické opozitá Slovak dialogue Slovak word formation Slovak dialogues učenie sa význam slov a ich použite slovné spojenia anglická výslovnosť angličtina anglická gramatika Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Business English slovenská gramatika Anglické frázy výučba, doučovanie anglická konverzácia doučovanie English for everyday life slovak for foreigners, time English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Skúšky z jazyka Slovak tenses Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta Súdny preklad
Návrat na obsah