Do you know Slovak cases? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak cases?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: casesinSlovaklanguage
Slovak cases    
    
 
Slovak language has  six cases. Every case has question that help you to find out the ending of the word in case. Do not talk just about it and let´s get practise.

 
 
Nominative case has questions:                   kto ? čo ?              who ? what ?

Genitive case has questions:                       koho ? čoho ?        of whom? of what ?

 
Dative case has questions :                         komu? čomu ?       to whom ? to what ?

 
Accusative case has questions :                  koho ? čo ?            whom? what ?

 
Locative case has questions :                     o kom ? o čom ?      about whom? about what ?

 
Instrumental case has questions:               kým ? čím ?              with whom ? with what ?

 
 
Now we will have one example with noun.

 
 
Singular  

 
Nominative          počítač

Genitive               počítača

 
Dative                  počítaču

 
Accusative           počítač

 
Locative               počítači

 
Instrumental        počítačom

 
Plural
 
 
Nominative     počítače

 
Genitive          počítačov

 
Dative              počítačom

 
Accusative       počítače

 
Locative           počítačoch

 
Instrumental     počítačmi    
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Súdny preklad Slovak tenses Slovenská literatúra gramatika Slovak dialogue Skúšky z jazyka angličtina English for everyday life metódy, vzdelávanie, teória literatúry slovné spojenia Vetná skladba význam slov Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Anglické frázy Specialized English učenie sa Anglické frázové slovesá Anglické zámená slovenská literatúra anglická gramatika rečnícky štýl Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk anglické časy anglické skratky prídavné mená anglické opozitá metódy výučby, jazyky slovak for foreigners English in use vetná skladba Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny Slovak questions slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk frázové slovesá angličtina pre lekárov maturita English grammar slovenské nárečia, slovensko Druhy viet doučovanie angličtina pre obchod english for travelling Metódy výučby obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Slovak nouns Gerundium priama metóda Anglická gramatika pohovor v angličtine metódy výučby slovenská gramatika význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Slovak conversation Slovak cases slohové útvary Slovak dialogues anglická konverzácia Slovak for foreigners Slovak sentences Business English Doučovanie
Návrat na obsah