Do you know Slovak cases? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak cases?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: casesinSlovaklanguage
Slovak cases    
    
 
Slovak language has  six cases. Every case has question that help you to find out the ending of the word in case. Do not talk just about it and let´s get practise.

 
 
Nominative case has questions:                   kto ? čo ?              who ? what ?

Genitive case has questions:                       koho ? čoho ?        of whom? of what ?

 
Dative case has questions :                         komu? čomu ?       to whom ? to what ?

 
Accusative case has questions :                  koho ? čo ?            whom? what ?

 
Locative case has questions :                     o kom ? o čom ?      about whom? about what ?

 
Instrumental case has questions:               kým ? čím ?              with whom ? with what ?

 
 
Now we will have one example with noun.

 
 
Singular  

 
Nominative          počítač

Genitive               počítača

 
Dative                  počítaču

 
Accusative           počítač

 
Locative               počítači

 
Instrumental        počítačom

 
Plural
 
 
Nominative     počítače

 
Genitive          počítačov

 
Dative              počítačom

 
Accusative       počítače

 
Locative           počítačoch

 
Instrumental     počítačmi    
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia slovak for foreigners Anglická gramatika english for travelling Slovak conversation obchodná angličtina Anglické prídavné mená Specialized English slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá Business English Slovak grammar Doučovanie metódy, vzdelávanie, gramatika slovné spojenia angličtina anglické skratky význam slov Angličtina pre každú situáciu učenie sa anglické časy Slovak nouns metódy výučby anglická výslovnosť reparát Slovenská gramatika Jednoduchá veta Slovak cases Slovenská literatúra Motivácia vetná skladba Skúšky z jazyka Typy angličtiny rečnícky štýl Druhy viet Slovak questions Anglické frazálne slovesá Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life metódy výučby, jazyky Medical Slovak doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary pohovor v angličtine Metódy výučby slovenská literatúra prekladateľstvo prídavné mená Vetná skladba Anglické frázy Slovenský jazyk Slovak for foreigners slovak for foreigners, time anglická gramatika Slovak tenses English in use Súdny preklad Gerundium výučba, doučovanie verbs with prepositions Slovak dialogues maturita angličtina pre obchod English grammar angličtina pre lekárov Anglické zámená slovenská gramatika Slovak dialogue anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá priama metóda význam slov a ich použite slohové útvary Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah