Do you know Slovak cases? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak cases?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: casesinSlovaklanguage
Slovak cases    
    
 
Slovak language has  six cases. Every case has question that help you to find out the ending of the word in case. Do not talk just about it and let´s get practise.

 
 
Nominative case has questions:                   kto ? čo ?              who ? what ?

Genitive case has questions:                       koho ? čoho ?        of whom? of what ?

 
Dative case has questions :                         komu? čomu ?       to whom ? to what ?

 
Accusative case has questions :                  koho ? čo ?            whom? what ?

 
Locative case has questions :                     o kom ? o čom ?      about whom? about what ?

 
Instrumental case has questions:               kým ? čím ?              with whom ? with what ?

 
 
Now we will have one example with noun.

 
 
Singular  

 
Nominative          počítač

Genitive               počítača

 
Dative                  počítaču

 
Accusative           počítač

 
Locative               počítači

 
Instrumental        počítačom

 
Plural
 
 
Nominative     počítače

 
Genitive          počítačov

 
Dative              počítačom

 
Accusative       počítače

 
Locative           počítačoch

 
Instrumental     počítačmi    
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium obchodná angličtina angličtina slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Slovak for foreigners Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Doučovanie angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary Slovak sentences pohovor v angličtine prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl slovenská gramatika priama metóda frázové slovesá Slovak word formation učenie sa slovné spojenia Slovak tenses English in use metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite anglické časy anglická výslovnosť Druhy viet Slovak questions Slovak pronunciation Slovak slang Anglická gramatika Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Business English Specialized English Súdny preklad Slovak cases Motivácia anglická gramatika reparát pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions slovak for foreigners Slovenská gramatika anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk angličtina pre obchod slovenská literatúra maturita význam slov english for travelling Spisovná slovenčina metódy výučby výučba, učenie sa, anketa prídavné mená anglické opozitá Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Slovak verbs Skúšky z jazyka anglická konverzácia Slovak dialogue Anglické zámená Anglické frázy Angličtina pre špecifické situácie gramatika Anglické slovesá Slovenská literatúra Slovak nouns doučovanie Slovak grammar Predminulý priebehový čas English grammar výučba, doučovanie English for everyday life Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Vetná skladba slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá vetná skladba Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah