Do you know Slovak cases? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak cases?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: casesinSlovaklanguage
Slovak cases    
    
 
Slovak language has  six cases. Every case has question that help you to find out the ending of the word in case. Do not talk just about it and let´s get practise.

 
 
Nominative case has questions:                   kto ? čo ?              who ? what ?

Genitive case has questions:                       koho ? čoho ?        of whom? of what ?

 
Dative case has questions :                         komu? čomu ?       to whom ? to what ?

 
Accusative case has questions :                  koho ? čo ?            whom? what ?

 
Locative case has questions :                     o kom ? o čom ?      about whom? about what ?

 
Instrumental case has questions:               kým ? čím ?              with whom ? with what ?

 
 
Now we will have one example with noun.

 
 
Singular  

 
Nominative          počítač

Genitive               počítača

 
Dative                  počítaču

 
Accusative           počítač

 
Locative               počítači

 
Instrumental        počítačom

 
Plural
 
 
Nominative     počítače

 
Genitive          počítačov

 
Dative              počítačom

 
Accusative       počítače

 
Locative           počítačoch

 
Instrumental     počítačmi    
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Anglické prídavné mená English in use Anglické zámená prídavné mená Anglické slovesá Slovak sentences Slovak nouns anglická výslovnosť frázové slovesá Doučovanie Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Specialized English Slovak dialogues english for travelling Skúšky z jazyka metódy výučby Slovak for foreigners slovak for foreigners, time anglické opozitá význam slov a ich použite Jednoduchá veta verbs with prepositions obchodná angličtina Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions anglická konverzácia pohovor v angličtine Súdny preklad Slovak tenses English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk význam slov Typy angličtiny anglické časy doučovanie slovenská literatúra výučba, doučovanie rečnícky štýl teória literatúry reparát Medical Slovak metódy výučby, jazyky angličtina prekladateľstvo Slovenský jazyk Slovak dialogue gramatika anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu Gerundium Anglické frázy Slovak conversation Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra anglické skratky Slovak cases slovné spojenia angličtina pre lekárov priama metóda English grammar slovenské nárečia, slovensko Business English slohové útvary angličtina pre obchod anglická gramatika Slovak grammar učenie sa Vetná skladba maturita slovak for foreigners Metódy výučby
Návrat na obsah