Do you know Slovak demonstrative pronouns ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak demonstrative pronouns ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronouns
Demonstrative pronouns in Slovak language

 
Do you know what are demonstrative nouns and how we they change when you declinate them ?
 
Let´s characterize them little bit more and show, what we can do with them.
 
 
 
These pronouns serve to point to an individual, a thing ot quality indicating whether they are near, far, the same, different.

 
They can be divided into:

 
Determining : ten – tá – to(that), istý – istá- isté (certain), sám – sama – samo(-self), každý – každá- každé(each), všetok- všetka- všetko(all), iný- iná- iné(another)

 
Qualitative: taký – taká- také(such), inší- inšia- inšie(another), inakší- inakšia- inakšie(different)
 
 
The meaning  of demonstrative pronouns is emphasized by means of particles:

 
tento- táto- toto(this), tamten- tamtá- tamto(that), tenže- táže-tože(the same) and by the means of the phrases  ten ístý- tá istá- to isté( the same), ten samý- tá samá- to samé(the same).
 
 
Now we put  demonstrative pronoun ten- tá- to into cases and you wil see how to declinate them.

 
Singular           
 
                          Masculine           feminine     neuter
 
nominative        ten                         tá                 to
 
Genitive            toho                       tej                toho
 
Dative               tomu                      tej                tomu
 
Accusative        toho                       tú                 to
 
                        ten(inanimate)
 
Locative           (o) tom                   (o) tej           (o) tom
 
Instumental       tým                       tou                tým
 
 
Plural           
 
 
Nominative        tí                          tie                tie
 
                         tie(inanimate)
 
 
Genitive                                        tých
 
Dative                                           tým                        
 
Accusative     tých                         tie              tie
 
                      tie( inanimate)
 
Locative                                      (o) tých
 
Instrumental                               tými               


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Jednoduchá veta Súdny preklad Slovak dialogues doučovanie Slovak grammar anglické časy Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Slovak cases Anglické prídavné mená Specialized English priama metóda angličtina pre obchod English for everyday life slovak for foreigners, time Slovenská literatúra Medical Slovak frázové slovesá vetná skladba význam slov slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary english for travelling slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation obchodná angličtina rečnícky štýl gramatika prekladateľstvo Slovenský jazyk teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy slovenská literatúra Typy angličtiny Slovak nouns Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners prídavné mená Business English Skúšky z jazyka anglická gramatika English grammar Slovak sentences angličtina metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak dialogue maturita Gerundium Vetná skladba slovné spojenia English in use pohovor v angličtine Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť význam slov a ich použite učenie sa reparát verbs with prepositions Slovak tenses Metódy výučby Anglické slovesá anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak questions angličtina pre lekárov anglické opozitá Druhy viet
Návrat na obsah