Do you know Slovak demonstrative pronouns ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak demonstrative pronouns ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronouns
Demonstrative pronouns in Slovak language

 
Do you know what are demonstrative nouns and how we they change when you declinate them ?
 
Let´s characterize them little bit more and show, what we can do with them.
 
 
 
These pronouns serve to point to an individual, a thing ot quality indicating whether they are near, far, the same, different.

 
They can be divided into:

 
Determining : ten – tá – to(that), istý – istá- isté (certain), sám – sama – samo(-self), každý – každá- každé(each), všetok- všetka- všetko(all), iný- iná- iné(another)

 
Qualitative: taký – taká- také(such), inší- inšia- inšie(another), inakší- inakšia- inakšie(different)
 
 
The meaning  of demonstrative pronouns is emphasized by means of particles:

 
tento- táto- toto(this), tamten- tamtá- tamto(that), tenže- táže-tože(the same) and by the means of the phrases  ten ístý- tá istá- to isté( the same), ten samý- tá samá- to samé(the same).
 
 
Now we put  demonstrative pronoun ten- tá- to into cases and you wil see how to declinate them.

 
Singular           
 
                          Masculine           feminine     neuter
 
nominative        ten                         tá                 to
 
Genitive            toho                       tej                toho
 
Dative               tomu                      tej                tomu
 
Accusative        toho                       tú                 to
 
                        ten(inanimate)
 
Locative           (o) tom                   (o) tej           (o) tom
 
Instumental       tým                       tou                tým
 
 
Plural           
 
 
Nominative        tí                          tie                tie
 
                         tie(inanimate)
 
 
Genitive                                        tých
 
Dative                                           tým                        
 
Accusative     tých                         tie              tie
 
                      tie( inanimate)
 
Locative                                      (o) tých
 
Instrumental                               tými               


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod Anglické zámená rečnícky štýl doučovanie anglické opozitá Slovak dialogues anglické časy gramatika Predminulý priebehový čas Slovak nouns English for everyday life reparát Specialized English Metódy výučby slovenská gramatika Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Slovak grammar verbs with prepositions slovak for foreigners anglická konverzácia Slovak dialogue Anglické frázy Slovak questions English in use slovné spojenia frázové slovesá obchodná angličtina anglické skratky Slovak cases Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Slovak sentences slovenská literatúra priama metóda Vetná skladba Anglická gramatika Medical Slovak Gerundium prídavné mená význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time význam slov Súdny preklad anglická gramatika pohovor v angličtine metódy výučby English grammar učenie sa Jednoduchá veta maturita slohové útvary Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Business English teória literatúry Slovenská literatúra english for travelling angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa angličtina Druhy viet Doučovanie Typy angličtiny
Návrat na obsah