Do you know Slovak modal verbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak modal verbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: modalverb
Modal verbs in Slovak language

 
Slovak language has also the modal vers which express the modal circumstances concerning verb that follows, for example whether it is a voluntary action, an indispensability action, or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak language has the folloving modal verbs.

 
chcieť – to want

 
smieť – to be allowed to/ pemitted

 
môcť – to be allowed to/ to be willing

 
musieť – to have to

 
vedieť – to know

 
 
We can conjugate these verbs in the folloving way :

 
 
chcieť                 smieť             môcť            musieť          vedieť

chcem                smiem            môžem        musím          viem

 
chceš                 smieš             môžeš          musíš           vieš

 
chce                   smie               môže            musí             vie   

 
chceme              smieme          môžeme      musíme     vieme

 
chcete                smiete            môžete        musíte       viete

 
chcú                   smú                môžu           musia        vedia

 
 
Now we use them in sentences

 
Ja chcem jesť.   I want to eat.

 
Smiem si sadnúť ?   May I sit down ?

 
Môžem ti to povedať.  I can tell it to you.

 
Musím skoro vstávať. I have to get up early.

 
Vedel som to. I knew it.


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary verbs with prepositions Anglické frázové slovesá učenie sa Metódy výučby frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life gramatika Slovak conversation Doučovanie Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine metódy výučby Vetná skladba slovenská gramatika anglické skratky prekladateľstvo výučba, doučovanie Slovak questions vetná skladba slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak dialogues Slovenský jazyk Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá priama metóda anglická gramatika anglická konverzácia angličtina pre lekárov doučovanie Slovak cases slovné spojenia slovenská literatúra Specialized English metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses reparát Slovak nouns angličtina pre obchod angličtina Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Anglické zámená Slovak vocabulary Jednoduchá veta Slovak grammar English grammar anglické časy slovak for foreigners, time Slovak sentences English in use prídavné mená Slovenská gramatika Motivácia Slovenská literatúra maturita tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená Anglické frázy teória literatúry význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, význam slov Slovak dialogue Slovak for foreigners Súdny preklad Anglická gramatika Business English obchodná angličtina anglická výslovnosť english for travelling Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Gerundium
Návrat na obsah