Do you know Slovak modal verbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak modal verbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: modalverb
Modal verbs in Slovak language

 
Slovak language has also the modal vers which express the modal circumstances concerning verb that follows, for example whether it is a voluntary action, an indispensability action, or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak language has the folloving modal verbs.

 
chcieť – to want

 
smieť – to be allowed to/ pemitted

 
môcť – to be allowed to/ to be willing

 
musieť – to have to

 
vedieť – to know

 
 
We can conjugate these verbs in the folloving way :

 
 
chcieť                 smieť             môcť            musieť          vedieť

chcem                smiem            môžem        musím          viem

 
chceš                 smieš             môžeš          musíš           vieš

 
chce                   smie               môže            musí             vie   

 
chceme              smieme          môžeme      musíme     vieme

 
chcete                smiete            môžete        musíte       viete

 
chcú                   smú                môžu           musia        vedia

 
 
Now we use them in sentences

 
Ja chcem jesť.   I want to eat.

 
Smiem si sadnúť ?   May I sit down ?

 
Môžem ti to povedať.  I can tell it to you.

 
Musím skoro vstávať. I have to get up early.

 
Vedel som to. I knew it.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Typy angličtiny Slovenská literatúra Medical Slovak obchodná angličtina Jednoduchá veta angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá slohové útvary Anglické frázové slovesá učenie sa Slovenský jazyk Anglická gramatika Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa anglické časy metódy, vzdelávanie, vetná skladba slovenská gramatika slovak for foreigners english for travelling anglické skratky English in use English grammar význam slov a ich použite Slovak dialogue Doučovanie Skúšky z jazyka priama metóda maturita slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie teória literatúry rečnícky štýl doučovanie Slovak cases reparát Predminulý priebehový čas Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Specialized English Slovak conversation Gerundium anglické opozitá Slovak questions metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie angličtina pre obchod Slovak tenses anglická gramatika Business English gramatika verbs with prepositions slovak for foreigners, time anglická konverzácia slovenská literatúra angličtina Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Vetná skladba Slovak dialogues metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Slovak grammar slovné spojenia prekladateľstvo Anglické frázy pohovor v angličtine Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk význam slov English for everyday life Súdny preklad
Návrat na obsah