Do you know Slovak modal verbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak modal verbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: modalverb
Modal verbs in Slovak language

 
Slovak language has also the modal vers which express the modal circumstances concerning verb that follows, for example whether it is a voluntary action, an indispensability action, or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak language has the folloving modal verbs.

 
chcieť – to want

 
smieť – to be allowed to/ pemitted

 
môcť – to be allowed to/ to be willing

 
musieť – to have to

 
vedieť – to know

 
 
We can conjugate these verbs in the folloving way :

 
 
chcieť                 smieť             môcť            musieť          vedieť

chcem                smiem            môžem        musím          viem

 
chceš                 smieš             môžeš          musíš           vieš

 
chce                   smie               môže            musí             vie   

 
chceme              smieme          môžeme      musíme     vieme

 
chcete                smiete            môžete        musíte       viete

 
chcú                   smú                môžu           musia        vedia

 
 
Now we use them in sentences

 
Ja chcem jesť.   I want to eat.

 
Smiem si sadnúť ?   May I sit down ?

 
Môžem ti to povedať.  I can tell it to you.

 
Musím skoro vstávať. I have to get up early.

 
Vedel som to. I knew it.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra anglické časy prekladateľstvo Medical Slovak rečnícky štýl význam slov metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Slovak for foreigners Slovenská literatúra anglické opozitá Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Anglické zámená maturita Anglické frázové slovesá slovenská gramatika metódy výučby Druhy viet Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Specialized English pohovor v angličtine Slovak tenses Skúšky z jazyka anglická konverzácia Anglické frázy verbs with prepositions anglické skratky angličtina slovenské nárečia, slovensko priama metóda slovné spojenia Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika English in use Slovak sentences slohové útvary Slovak grammar frázové slovesá Súdny preklad Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak cases Slovak conversation Jednoduchá veta Business English Gerundium výučba, doučovanie angličtina pre lekárov english for travelling Slovak questions teória literatúry Metódy výučby gramatika reparát anglická výslovnosť English for everyday life Anglické slovesá obchodná angličtina slovak for foreigners, time Slovak dialogues angličtina pre obchod Anglické prídavné mená vetná skladba English grammar učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Vetná skladba Doučovanie prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns význam slov a ich použite Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah