Do you know Slovak modal verbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak modal verbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: modalverb
Modal verbs in Slovak language

 
Slovak language has also the modal vers which express the modal circumstances concerning verb that follows, for example whether it is a voluntary action, an indispensability action, or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak language has the folloving modal verbs.

 
chcieť – to want

 
smieť – to be allowed to/ pemitted

 
môcť – to be allowed to/ to be willing

 
musieť – to have to

 
vedieť – to know

 
 
We can conjugate these verbs in the folloving way :

 
 
chcieť                 smieť             môcť            musieť          vedieť

chcem                smiem            môžem        musím          viem

 
chceš                 smieš             môžeš          musíš           vieš

 
chce                   smie               môže            musí             vie   

 
chceme              smieme          môžeme      musíme     vieme

 
chcete                smiete            môžete        musíte       viete

 
chcú                   smú                môžu           musia        vedia

 
 
Now we use them in sentences

 
Ja chcem jesť.   I want to eat.

 
Smiem si sadnúť ?   May I sit down ?

 
Môžem ti to povedať.  I can tell it to you.

 
Musím skoro vstávať. I have to get up early.

 
Vedel som to. I knew it.


Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling teória literatúry učenie sa metódy, vzdelávanie, angličtina tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Slovak conversation Slovak vocabulary Slovenská gramatika anglické skratky obchodná angličtina gramatika Slovenská literatúra angličtina pre lekárov Typy angličtiny pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak anglické časy maturita výučba, doučovanie Metódy výučby Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá slohové útvary Slovak sentences Anglická gramatika doučovanie anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Vetná skladba Slovak dialogues Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika slovak for foreigners, time Slovak word formation anglická gramatika Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners Doučovanie Anglické prídavné mená Druhy viet anglická konverzácia Slovak cases Anglické zámená Slovak grammar Anglické frázy význam slov a ich použite rečnícky štýl slovné spojenia priama metóda anglická výslovnosť význam slov angličtina pre obchod Motivácia frázové slovesá Súdny preklad Specialized English Business English Slovak dialogue Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas anglické opozitá vetná skladba reparát Gerundium metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Anglické slovesá English in use English grammar prídavné mená English for everyday life Slovak questions Slovak nouns verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah