Do you know Slovak modal verbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak modal verbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: modalverb
Modal verbs in Slovak language

 
Slovak language has also the modal vers which express the modal circumstances concerning verb that follows, for example whether it is a voluntary action, an indispensability action, or obligation, a possibility or a permitted action. Slovak language has the folloving modal verbs.

 
chcieť – to want

 
smieť – to be allowed to/ pemitted

 
môcť – to be allowed to/ to be willing

 
musieť – to have to

 
vedieť – to know

 
 
We can conjugate these verbs in the folloving way :

 
 
chcieť                 smieť             môcť            musieť          vedieť

chcem                smiem            môžem        musím          viem

 
chceš                 smieš             môžeš          musíš           vieš

 
chce                   smie               môže            musí             vie   

 
chceme              smieme          môžeme      musíme     vieme

 
chcete                smiete            môžete        musíte       viete

 
chcú                   smú                môžu           musia        vedia

 
 
Now we use them in sentences

 
Ja chcem jesť.   I want to eat.

 
Smiem si sadnúť ?   May I sit down ?

 
Môžem ti to povedať.  I can tell it to you.

 
Musím skoro vstávať. I have to get up early.

 
Vedel som to. I knew it.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy teória literatúry prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť slovné spojenia anglické opozitá Súdny preklad význam slov a ich použite Business English verbs with prepositions frázové slovesá anglické skratky slovenská literatúra Anglické slovesá English for everyday life Doučovanie Slovak dialogues slovak for foreigners Slovak conversation Motivácia Typy angličtiny Slovak word formation priama metóda pohovor v angličtine výučba, doučovanie reparát angličtina pre lekárov Slovak vocabulary anglická gramatika rečnícky štýl Slovenský jazyk Angličtina pre špecifické situácie Anglické nepravidelné slovesá gramatika Jednoduchá veta anglická konverzácia Slovak slang Druhy viet English in use Slovak nouns Anglické zámená Metódy výučby vetná skladba Slovenská gramatika Gerundium english for travelling slohové útvary Slovak questions Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Spisovná slovenčina Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená doučovanie význam slov Slovak grammar Slovak dialogue slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie angličtina metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Slovak tenses Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Slovak verbs maturita slovak for foreigners, time Slovenská literatúra Medical Slovak Anglické prídavné mená Specialized English Anglické frázy Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky English grammar Slovak pronunciation metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu učenie sa slovenské nárečia, slovensko Slovak cases
Návrat na obsah