Do you know Slovak proverbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak proverbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: Slovakproverbs
Slovak proverbs

 
If you don´t know Slovak proverbs then you will find some in this article. Ok let´s  start.

 
Všade dobre, doma najlepšie.
 
East or west, home is best.

 
Aký otec, taký syn.
 
Like father, like son.

 
Oko za oko, zub za zub.
 
An eye for eye, a tooth for tooth.

 
Kto prv príde, ten prv melie.
 
First come, first served.

 
Krv nie je voda.
 
Blood is thicker than water.

 
Aký pán, taký krám.
 
A man´s business mirrors his qualities.

 
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
 
Thorwing your hat at a bird is not the way to catch it.

 
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
 
Do not look a gift horse in the mouth.

 
Nová metla dobre metie.
 
A new broom sweeps clean.

 
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
 
Birds of feather flock together.

 
Risk je zisk.
 
Nothing ventured, nothing gained.

 
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
 
A stich in time saves nine.


Mesačné príspevky
Oblaky
maturita anglické skratky slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Slovak dialogue Jednoduchá veta prídavné mená Slovak questions Slovak nouns angličtina rečnícky štýl reparát Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Medical Slovak Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky teória literatúry angličtina pre lekárov slohové útvary Slovenská literatúra význam slov Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Anglické frázy metódy výučby verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby anglická konverzácia Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite English grammar slovak for foreigners Druhy viet anglická gramatika vetná skladba Business English anglické časy Súdny preklad Anglické zámená priama metóda anglická výslovnosť Slovak tenses Vetná skladba pohovor v angličtine gramatika Anglická gramatika english for travelling doučovanie slovné spojenia Slovak for foreigners Slovenský jazyk slovenská gramatika slovak for foreigners, time prekladateľstvo angličtina pre obchod učenie sa Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Predminulý priebehový čas Doučovanie Anglické frazálne slovesá Specialized English obchodná angličtina Gerundium anglické opozitá Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases English for everyday life
Návrat na obsah