Do you know Slovak proverbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak proverbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: Slovakproverbs
Slovak proverbs

 
If you don´t know Slovak proverbs then you will find some in this article. Ok let´s  start.

 
Všade dobre, doma najlepšie.
 
East or west, home is best.

 
Aký otec, taký syn.
 
Like father, like son.

 
Oko za oko, zub za zub.
 
An eye for eye, a tooth for tooth.

 
Kto prv príde, ten prv melie.
 
First come, first served.

 
Krv nie je voda.
 
Blood is thicker than water.

 
Aký pán, taký krám.
 
A man´s business mirrors his qualities.

 
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
 
Thorwing your hat at a bird is not the way to catch it.

 
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
 
Do not look a gift horse in the mouth.

 
Nová metla dobre metie.
 
A new broom sweeps clean.

 
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
 
Birds of feather flock together.

 
Risk je zisk.
 
Nothing ventured, nothing gained.

 
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
 
A stich in time saves nine.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Slovak nouns Skúšky z jazyka angličtina Druhy viet Anglické frázy Slovak conversation slovak for foreigners Slovak dialogues Slovenská gramatika verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Slovak for foreigners Medical Slovak metódy, vzdelávanie, vetná skladba metódy výučby slovenská literatúra angličtina pre lekárov anglické skratky význam slov a ich použite Slovenský jazyk slovenská gramatika English grammar Súdny preklad doučovanie anglická gramatika Specialized English Slovak cases Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia maturita metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Anglická gramatika english for travelling English for everyday life Anglické zámená Business English frázové slovesá reparát výučba, učenie sa, anketa význam slov slovak for foreigners, time Typy angličtiny teória literatúry slovné spojenia slohové útvary prídavné mená Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk učenie sa Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas anglické opozitá rečnícky štýl Slovak grammar English in use anglické časy Slovak dialogue Jednoduchá veta obchodná angličtina anglická výslovnosť Slovak sentences pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby Anglické prídavné mená Slovak vocabulary prekladateľstvo gramatika priama metóda anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu Slovak questions Doučovanie Gerundium
Návrat na obsah