Do you know Slovak proverbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak proverbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: Slovakproverbs
Slovak proverbs

 
If you don´t know Slovak proverbs then you will find some in this article. Ok let´s  start.

 
Všade dobre, doma najlepšie.
 
East or west, home is best.

 
Aký otec, taký syn.
 
Like father, like son.

 
Oko za oko, zub za zub.
 
An eye for eye, a tooth for tooth.

 
Kto prv príde, ten prv melie.
 
First come, first served.

 
Krv nie je voda.
 
Blood is thicker than water.

 
Aký pán, taký krám.
 
A man´s business mirrors his qualities.

 
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
 
Thorwing your hat at a bird is not the way to catch it.

 
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
 
Do not look a gift horse in the mouth.

 
Nová metla dobre metie.
 
A new broom sweeps clean.

 
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
 
Birds of feather flock together.

 
Risk je zisk.
 
Nothing ventured, nothing gained.

 
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
 
A stich in time saves nine.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená význam slov prekladateľstvo Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Slovak cases gramatika Anglické slovesá English grammar rečnícky štýl Business English Slovak nouns priama metóda Slovak for foreigners Slovak vocabulary Anglická gramatika Slovenská literatúra vetná skladba Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Vetná skladba English in use slovné spojenia Anglické prídavné mená Súdny preklad prídavné mená Druhy viet Metódy výučby metódy výučby reparát english for travelling Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Slovak dialogue Specialized English Predminulý priebehový čas maturita anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Motivácia doučovanie Slovak word formation význam slov a ich použite Slovenský jazyk anglická gramatika angličtina Slovenská gramatika výučba, doučovanie Slovak dialogues slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá verbs with prepositions anglické skratky metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod Gerundium obchodná angličtina Doučovanie slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences anglická výslovnosť Medical Slovak Anglické frázy Slovak tenses učenie sa pohovor v angličtine English for everyday life slovak for foreigners, time Slovak questions Slovak conversation Jednoduchá veta Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra Typy angličtiny
Návrat na obsah