Do you know Slovak proverbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak proverbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: Slovakproverbs
Slovak proverbs

 
If you don´t know Slovak proverbs then you will find some in this article. Ok let´s  start.

 
Všade dobre, doma najlepšie.
 
East or west, home is best.

 
Aký otec, taký syn.
 
Like father, like son.

 
Oko za oko, zub za zub.
 
An eye for eye, a tooth for tooth.

 
Kto prv príde, ten prv melie.
 
First come, first served.

 
Krv nie je voda.
 
Blood is thicker than water.

 
Aký pán, taký krám.
 
A man´s business mirrors his qualities.

 
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
 
Thorwing your hat at a bird is not the way to catch it.

 
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
 
Do not look a gift horse in the mouth.

 
Nová metla dobre metie.
 
A new broom sweeps clean.

 
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
 
Birds of feather flock together.

 
Risk je zisk.
 
Nothing ventured, nothing gained.

 
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
 
A stich in time saves nine.


Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Druhy viet Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko priama metóda slovak for foreigners rečnícky štýl vetná skladba Súdny preklad Doučovanie Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie English in use english for travelling anglická gramatika slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak questions Business English frázové slovesá prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk English grammar učenie sa metódy výučby, jazyky slohové útvary anglická konverzácia English for everyday life prídavné mená angličtina Slovak tenses Anglické frázy Anglická gramatika Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Specialized English anglické skratky anglické opozitá Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta výučba, doučovanie slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, Vetná skladba anglické časy Slovak conversation Slovak sentences reparát slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra maturita angličtina pre lekárov doučovanie slovenská gramatika angličtina pre obchod Gerundium gramatika význam slov Slovak cases Slovak nouns obchodná angličtina Anglické zámená pohovor v angličtine teória literatúry Slovak grammar
Návrat na obsah