Do you know Slovak proverbs ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak proverbs ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: Slovakproverbs
Slovak proverbs

 
If you don´t know Slovak proverbs then you will find some in this article. Ok let´s  start.

 
Všade dobre, doma najlepšie.
 
East or west, home is best.

 
Aký otec, taký syn.
 
Like father, like son.

 
Oko za oko, zub za zub.
 
An eye for eye, a tooth for tooth.

 
Kto prv príde, ten prv melie.
 
First come, first served.

 
Krv nie je voda.
 
Blood is thicker than water.

 
Aký pán, taký krám.
 
A man´s business mirrors his qualities.

 
Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
 
Thorwing your hat at a bird is not the way to catch it.

 
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
 
Do not look a gift horse in the mouth.

 
Nová metla dobre metie.
 
A new broom sweeps clean.

 
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
 
Birds of feather flock together.

 
Risk je zisk.
 
Nothing ventured, nothing gained.

 
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
 
A stich in time saves nine.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak nouns Slovak questions prekladateľstvo Angličtina pre špecifické situácie Slovenská literatúra Slovak sentences maturita Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky verbs with prepositions Slovak pronunciation Slovak word formation metódy výučby angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov prídavné mená výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak cases Business English pomôcky k učeniu sa priama metóda anglická konverzácia English for everyday life Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk anglické skratky Anglické frázy Slovak slang výučba, učenie sa, anketa Motivácia Angličtina pre každú situáciu Druhy viet Slovak vocabulary reparát Gerundium slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika Slovak grammar Slovak dialogues Spisovná slovenčina slovné spojenia Jednoduchá veta rečnícky štýl anglické časy význam slov a ich použite slovak for foreigners, time obchodná angličtina gramatika Vetná skladba Slovak conversation učenie sa doučovanie English grammar anglické opozitá Slovak dialogue English in use slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Typy angličtiny Slovak tenses Anglické prídavné mená Specialized English Slovak for foreigners Metódy výučby Medical Slovak english for travelling význam slov Skúšky z jazyka Anglické slovesá angličtina Anglické frázové slovesá Anglické zámená teória literatúry Slovak verbs frázové slovesá slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Anglická gramatika vetná skladba slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine
Návrat na obsah