Efektívny spôsob učenia sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Efektívny spôsob učenia sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby ·
Tags: slovíčkaangličtinaučeniespôsob
Zaručený spôsob učenia sa slovíčok

Slovíčka sa dajú naučiť aj rýchlo a jednoducho, ja vám však ukážem jeden zdĺhavejší spôsob ale za to veľmi účinný. Teda tajomstvo je v tom, že sa naučíte slovíčka pri ich použití vo vetách, takže ukážme si príklady.

ape – ľudoop

Apes are the closest relatives to people.

Ľudoopi sú najbližší príbuzní ľudí.

bear – medveď

Bears are said to like eating honey.

O medveďoch sa hovorí, že majú radi med.

bee  - včela

Bees make honey.

Včely dávajú med.

bird – vták

Do you know the name of the big black bird sitting over there ?

Poznáš meno toho čierneho vtáka, ktorý sedí tamto ?

butterfly – motýľ

The population of butterflies is decreasing.

Populácia motýľov sa zmenšuje.

camel  - ťava

We rode a camel on our holiday in Egypt last year.

Minulý rok sme jazdili na ťave v Egypte.

carp – kapor

Fried carp and potato salad is a traditional Slovak Christmas meal.

Vyprážaný kapor a zemiakový šalát je tradičné slovenské vianočné jedlo.

cat – mačka

Cats are beautiful and independent animals.

Mačky sú nádherné a nezávislé zvieratá.

cock – kohút

I was woken by a cock.

Bol som zobudený kohútom.


Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby Slovak for foreigners Anglická gramatika angličtina pre obchod vetná skladba slovenská literatúra obchodná angličtina priama metóda Slovak questions Slovak grammar maturita učenie sa Motivácia Slovak nouns angličtina pre lekárov Gerundium doučovanie Súdny preklad Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá angličtina výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues výučba, doučovanie Doučovanie Business English Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá English in use Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá Slovak dialogue metódy výučby, jazyky gramatika význam slov a ich použite English grammar Anglické prídavné mená anglické skratky prekladateľstvo slovak for foreigners Slovak conversation verbs with prepositions Jednoduchá veta metódy výučby Slovenská literatúra slovné spojenia Slovak cases slovenská gramatika Vetná skladba Anglické slovesá English for everyday life reparát Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá anglická gramatika prídavné mená Slovenská gramatika Druhy viet metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Anglické frázy význam slov anglická výslovnosť english for travelling Slovak sentences anglické časy rečnícky štýl anglická konverzácia Typy angličtiny teória literatúry Slovenský jazyk Specialized English slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak slovak for foreigners, time Anglické zámená
Návrat na obsah