Efektívny spôsob učenia sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Efektívny spôsob učenia sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby ·
Tags: slovíčkaangličtinaučeniespôsob
Zaručený spôsob učenia sa slovíčok

Slovíčka sa dajú naučiť aj rýchlo a jednoducho, ja vám však ukážem jeden zdĺhavejší spôsob ale za to veľmi účinný. Teda tajomstvo je v tom, že sa naučíte slovíčka pri ich použití vo vetách, takže ukážme si príklady.

ape – ľudoop

Apes are the closest relatives to people.

Ľudoopi sú najbližší príbuzní ľudí.

bear – medveď

Bears are said to like eating honey.

O medveďoch sa hovorí, že majú radi med.

bee  - včela

Bees make honey.

Včely dávajú med.

bird – vták

Do you know the name of the big black bird sitting over there ?

Poznáš meno toho čierneho vtáka, ktorý sedí tamto ?

butterfly – motýľ

The population of butterflies is decreasing.

Populácia motýľov sa zmenšuje.

camel  - ťava

We rode a camel on our holiday in Egypt last year.

Minulý rok sme jazdili na ťave v Egypte.

carp – kapor

Fried carp and potato salad is a traditional Slovak Christmas meal.

Vyprážaný kapor a zemiakový šalát je tradičné slovenské vianočné jedlo.

cat – mačka

Cats are beautiful and independent animals.

Mačky sú nádherné a nezávislé zvieratá.

cock – kohút

I was woken by a cock.

Bol som zobudený kohútom.


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Slovenský jazyk doučovanie metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Business English výučba, doučovanie slovenská gramatika slohové útvary priama metóda anglická výslovnosť Typy angličtiny Slovak pronunciation verbs with prepositions Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie English grammar anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená Slovak slang Slovak grammar Anglické frázy Slovak vocabulary frázové slovesá Anglické frazálne slovesá anglická gramatika reparát Slovak nouns učenie sa obchodná angličtina slovak for foreigners slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa gramatika anglické skratky Jednoduchá veta Slovak word formation metódy, vzdelávanie, Doučovanie Angličtina pre špecifické situácie anglická konverzácia Predminulý priebehový čas Súdny preklad maturita slovak for foreigners, time Metódy výučby Slovak verbs angličtina pre lekárov English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Slovak cases Vetná skladba teória literatúry Specialized English english for travelling rečnícky štýl Motivácia English in use Anglické zámená Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Slovak questions anglické časy význam slov a ich použite Slovak for foreigners Slovak dialogues angličtina Slovenská literatúra Gerundium Anglické prídavné mená Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika význam slov Skúšky z jazyka Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine metódy výučby pomôcky k učeniu sa Slovak sentences Spisovná slovenčina Slovenská gramatika Slovak dialogue vetná skladba angličtina pre obchod
Návrat na obsah