Efektívny spôsob učenia sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Efektívny spôsob učenia sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby ·
Tags: slovíčkaangličtinaučeniespôsob
Zaručený spôsob učenia sa slovíčok

Slovíčka sa dajú naučiť aj rýchlo a jednoducho, ja vám však ukážem jeden zdĺhavejší spôsob ale za to veľmi účinný. Teda tajomstvo je v tom, že sa naučíte slovíčka pri ich použití vo vetách, takže ukážme si príklady.

ape – ľudoop

Apes are the closest relatives to people.

Ľudoopi sú najbližší príbuzní ľudí.

bear – medveď

Bears are said to like eating honey.

O medveďoch sa hovorí, že majú radi med.

bee  - včela

Bees make honey.

Včely dávajú med.

bird – vták

Do you know the name of the big black bird sitting over there ?

Poznáš meno toho čierneho vtáka, ktorý sedí tamto ?

butterfly – motýľ

The population of butterflies is decreasing.

Populácia motýľov sa zmenšuje.

camel  - ťava

We rode a camel on our holiday in Egypt last year.

Minulý rok sme jazdili na ťave v Egypte.

carp – kapor

Fried carp and potato salad is a traditional Slovak Christmas meal.

Vyprážaný kapor a zemiakový šalát je tradičné slovenské vianočné jedlo.

cat – mačka

Cats are beautiful and independent animals.

Mačky sú nádherné a nezávislé zvieratá.

cock – kohút

I was woken by a cock.

Bol som zobudený kohútom.


Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak English grammar tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues učenie sa Anglické frazálne slovesá anglická gramatika frázové slovesá verbs with prepositions anglické opozitá Anglická gramatika slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov reparát Slovak tenses Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Doučovanie obchodná angličtina Gerundium pohovor v angličtine English in use anglické časy Vetná skladba anglická výslovnosť Business English Súdny preklad Druhy viet teória literatúry vetná skladba slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak conversation english for travelling Slovenský jazyk slovak for foreigners anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Specialized English angličtina pre obchod gramatika angličtina význam slov a ich použite English for everyday life metódy výučby význam slov Slovak questions Slovak cases priama metóda Metódy výučby Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia maturita prídavné mená slovak for foreigners, time anglické skratky Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Typy angličtiny Slovak nouns slohové útvary Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Slovak for foreigners doučovanie metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Slovak dialogue Slovak sentences prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená
Návrat na obsah