Efektívny spôsob učenia sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Efektívny spôsob učenia sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby ·
Tags: slovíčkaangličtinaučeniespôsob
Zaručený spôsob učenia sa slovíčok

Slovíčka sa dajú naučiť aj rýchlo a jednoducho, ja vám však ukážem jeden zdĺhavejší spôsob ale za to veľmi účinný. Teda tajomstvo je v tom, že sa naučíte slovíčka pri ich použití vo vetách, takže ukážme si príklady.

ape – ľudoop

Apes are the closest relatives to people.

Ľudoopi sú najbližší príbuzní ľudí.

bear – medveď

Bears are said to like eating honey.

O medveďoch sa hovorí, že majú radi med.

bee  - včela

Bees make honey.

Včely dávajú med.

bird – vták

Do you know the name of the big black bird sitting over there ?

Poznáš meno toho čierneho vtáka, ktorý sedí tamto ?

butterfly – motýľ

The population of butterflies is decreasing.

Populácia motýľov sa zmenšuje.

camel  - ťava

We rode a camel on our holiday in Egypt last year.

Minulý rok sme jazdili na ťave v Egypte.

carp – kapor

Fried carp and potato salad is a traditional Slovak Christmas meal.

Vyprážaný kapor a zemiakový šalát je tradičné slovenské vianočné jedlo.

cat – mačka

Cats are beautiful and independent animals.

Mačky sú nádherné a nezávislé zvieratá.

cock – kohút

I was woken by a cock.

Bol som zobudený kohútom.


Mesačné príspevky
Oblaky
English in use angličtina pre lekárov gramatika Gerundium Slovenský jazyk Business English Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy english for travelling anglické skratky Slovak dialogues anglické opozitá prídavné mená verbs with prepositions Medical Slovak English for everyday life pohovor v angličtine reparát Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka maturita frázové slovesá prekladateľstvo slovak for foreigners Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko angličtina tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl metódy výučby slohové útvary Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť anglická gramatika Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá Anglické zámená Jednoduchá veta Druhy viet Doučovanie Typy angličtiny angličtina pre obchod slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation význam slov slovné spojenia Specialized English Slovak questions Slovak tenses slovenská literatúra Slovak for foreigners Slovak grammar metódy výučby, jazyky učenie sa Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie význam slov a ich použite Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá priama metóda Slovak sentences English grammar teória literatúry Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglické časy obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue doučovanie Metódy výučby Slovak cases vetná skladba Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah