Efektívny spôsob učenia sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Efektívny spôsob učenia sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby ·
Tags: slovíčkaangličtinaučeniespôsob
Zaručený spôsob učenia sa slovíčok

Slovíčka sa dajú naučiť aj rýchlo a jednoducho, ja vám však ukážem jeden zdĺhavejší spôsob ale za to veľmi účinný. Teda tajomstvo je v tom, že sa naučíte slovíčka pri ich použití vo vetách, takže ukážme si príklady.

ape – ľudoop

Apes are the closest relatives to people.

Ľudoopi sú najbližší príbuzní ľudí.

bear – medveď

Bears are said to like eating honey.

O medveďoch sa hovorí, že majú radi med.

bee  - včela

Bees make honey.

Včely dávajú med.

bird – vták

Do you know the name of the big black bird sitting over there ?

Poznáš meno toho čierneho vtáka, ktorý sedí tamto ?

butterfly – motýľ

The population of butterflies is decreasing.

Populácia motýľov sa zmenšuje.

camel  - ťava

We rode a camel on our holiday in Egypt last year.

Minulý rok sme jazdili na ťave v Egypte.

carp – kapor

Fried carp and potato salad is a traditional Slovak Christmas meal.

Vyprážaný kapor a zemiakový šalát je tradičné slovenské vianočné jedlo.

cat – mačka

Cats are beautiful and independent animals.

Mačky sú nádherné a nezávislé zvieratá.

cock – kohút

I was woken by a cock.

Bol som zobudený kohútom.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Slovak cases slovenská gramatika anglické skratky Slovak conversation učenie sa Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary obchodná angličtina angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá slovné spojenia teória literatúry pohovor v angličtine maturita vetná skladba slohové útvary priama metóda Slovenská literatúra anglické časy English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Vetná skladba Slovak sentences význam slov a ich použite Slovak nouns Business English Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika prídavné mená Slovenský jazyk doučovanie Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Gerundium Metódy výučby Anglické frázy Anglické frázové slovesá Specialized English metódy výučby slovenská literatúra Medical Slovak Motivácia angličtina pre lekárov english for travelling reparát Slovak dialogues Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Typy angličtiny Slovenská gramatika prekladateľstvo Druhy viet Slovak grammar Slovak tenses anglická výslovnosť English grammar Anglické prídavné mená anglická konverzácia slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk význam slov angličtina Predminulý priebehový čas Anglické slovesá anglické opozitá Slovak questions Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa English in use gramatika Slovak dialogue Súdny preklad rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá Anglické zámená výučba, doučovanie slovak for foreigners metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah