English dialogues with translation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English dialogues with translation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglicko - slovenská konverzácia ·
Tags: konverzáciaangličtinaslovenčina
English - Slovak dialogues  -  Anglicko - Slovenské dialógy

 
Car accidents – dopravné nehody

 
 
Are you the driver of this car, sir ?

 
Pane, ste vodičom tohto auta ?

 
Yes.

 
Áno.

 
Are you a driver of this car, madam  ?

 
Pani, ste vodičkou tohto auta?

 
Yes, I am.

 
Áno, som.

 
Can you tell me what happened ?

 
Môžete mi povedať, čo sa stalo ?

 
I was driving along the Strand, and I saw a boy onthe zebra crossing.

 
Išla som popri  pláži a videla som chlapca na prechode pre chodcov.

 
What was he doing ?

 
Čo robil ?

 
He was crossing  the road. I braked.

 
Prechádzal cez cestu. Zabrzdila som.

 
Is that all, madam ?

 
Je to všetko, madam ?

 
Well, this man was driving behind me, and he hit me. He was travelling too fast.

 
A tento pán išiel  za mnou a narazil do mňa. Išiel príliš rýchlo.

 
That´s not true. I was going quite slowly.

 
To nie je pravda. Išiel som úplne pomaly.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary reparát Skúšky z jazyka Anglické frázy obchodná angličtina doučovanie angličtina pre obchod slovak for foreigners Gerundium slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Medical Slovak Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite angličtina anglická výslovnosť učenie sa Vetná skladba Specialized English anglické opozitá Slovak sentences Súdny preklad Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko gramatika metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Business English Anglická gramatika Slovak cases teória literatúry metódy výučby význam slov slovné spojenia rečnícky štýl english for travelling slovenská gramatika angličtina pre lekárov anglické skratky prekladateľstvo Slovak grammar anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Jednoduchá veta výučba, doučovanie English grammar Slovak nouns Druhy viet pohovor v angličtine prídavné mená slovenská literatúra Doučovanie Angličtina pre každú situáciu Motivácia Slovak conversation Slovenská literatúra Slovak dialogues Slovak questions Anglické zámená vetná skladba Slovak dialogue frázové slovesá Slovenský jazyk slohové útvary maturita anglické časy Slovak for foreigners Slovak tenses Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby English in use priama metóda
Návrat na obsah