English dialogues with translation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English dialogues with translation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglicko - slovenská konverzácia ·
Tags: konverzáciaangličtinaslovenčina
English - Slovak dialogues  -  Anglicko - Slovenské dialógy

 
Car accidents – dopravné nehody

 
 
Are you the driver of this car, sir ?

 
Pane, ste vodičom tohto auta ?

 
Yes.

 
Áno.

 
Are you a driver of this car, madam  ?

 
Pani, ste vodičkou tohto auta?

 
Yes, I am.

 
Áno, som.

 
Can you tell me what happened ?

 
Môžete mi povedať, čo sa stalo ?

 
I was driving along the Strand, and I saw a boy onthe zebra crossing.

 
Išla som popri  pláži a videla som chlapca na prechode pre chodcov.

 
What was he doing ?

 
Čo robil ?

 
He was crossing  the road. I braked.

 
Prechádzal cez cestu. Zabrzdila som.

 
Is that all, madam ?

 
Je to všetko, madam ?

 
Well, this man was driving behind me, and he hit me. He was travelling too fast.

 
A tento pán išiel  za mnou a narazil do mňa. Išiel príliš rýchlo.

 
That´s not true. I was going quite slowly.

 
To nie je pravda. Išiel som úplne pomaly.


Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry význam slov a ich použite Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá angličtina Anglické frázy Slovak grammar Druhy viet Anglické frázové slovesá Slovak dialogues slohové útvary Slovak for foreigners Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas slovenská gramatika Slovak sentences Slovak conversation english for travelling maturita anglické časy vetná skladba Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, gramatika Anglické slovesá angličtina pre obchod obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak slovné spojenia English grammar rečnícky štýl English in use anglická výslovnosť anglické opozitá Slovenský jazyk Specialized English Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo prídavné mená Slovak tenses slovak for foreigners slovenská literatúra English for everyday life Slovak questions Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená anglická konverzácia Business English Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns Slovak cases pohovor v angličtine doučovanie Anglická gramatika Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk priama metóda frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak dialogue anglická gramatika význam slov slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov verbs with prepositions výučba, doučovanie Gerundium anglické skratky slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby reparát učenie sa Metódy výučby Súdny preklad
Návrat na obsah