English dialogues with translation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English dialogues with translation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglicko - slovenská konverzácia ·
Tags: konverzáciaangličtinaslovenčina
English - Slovak dialogues  -  Anglicko - Slovenské dialógy

 
Car accidents – dopravné nehody

 
 
Are you the driver of this car, sir ?

 
Pane, ste vodičom tohto auta ?

 
Yes.

 
Áno.

 
Are you a driver of this car, madam  ?

 
Pani, ste vodičkou tohto auta?

 
Yes, I am.

 
Áno, som.

 
Can you tell me what happened ?

 
Môžete mi povedať, čo sa stalo ?

 
I was driving along the Strand, and I saw a boy onthe zebra crossing.

 
Išla som popri  pláži a videla som chlapca na prechode pre chodcov.

 
What was he doing ?

 
Čo robil ?

 
He was crossing  the road. I braked.

 
Prechádzal cez cestu. Zabrzdila som.

 
Is that all, madam ?

 
Je to všetko, madam ?

 
Well, this man was driving behind me, and he hit me. He was travelling too fast.

 
A tento pán išiel  za mnou a narazil do mňa. Išiel príliš rýchlo.

 
That´s not true. I was going quite slowly.

 
To nie je pravda. Išiel som úplne pomaly.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue gramatika Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl učenie sa Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary metódy výučby angličtina pre lekárov teória literatúry výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Slovak nouns Anglické zámená frázové slovesá prekladateľstvo English for everyday life English in use Motivácia Anglická gramatika angličtina pre obchod Druhy viet priama metóda Súdny preklad slovenská gramatika Jednoduchá veta Slovenská gramatika Doučovanie Anglické prídavné mená Slovak word formation Slovak questions maturita Gerundium slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions slovak for foreigners obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses anglické opozitá slohové útvary angličtina pohovor v angličtine Anglické slovesá Slovak sentences slovenská literatúra Slovak for foreigners Metódy výučby Slovak conversation Slovak cases english for travelling anglická konverzácia Business English Predminulý priebehový čas anglické časy slovak for foreigners, time Slovenská literatúra anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Vetná skladba slovné spojenia Slovenský jazyk English grammar doučovanie význam slov vetná skladba Specialized English Medical Slovak reparát Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka prídavné mená anglické skratky Typy angličtiny
Návrat na obsah