English dialogues with translation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English dialogues with translation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglicko - slovenská konverzácia ·
Tags: konverzáciaangličtinaslovenčina
English - Slovak dialogues  -  Anglicko - Slovenské dialógy

 
Car accidents – dopravné nehody

 
 
Are you the driver of this car, sir ?

 
Pane, ste vodičom tohto auta ?

 
Yes.

 
Áno.

 
Are you a driver of this car, madam  ?

 
Pani, ste vodičkou tohto auta?

 
Yes, I am.

 
Áno, som.

 
Can you tell me what happened ?

 
Môžete mi povedať, čo sa stalo ?

 
I was driving along the Strand, and I saw a boy onthe zebra crossing.

 
Išla som popri  pláži a videla som chlapca na prechode pre chodcov.

 
What was he doing ?

 
Čo robil ?

 
He was crossing  the road. I braked.

 
Prechádzal cez cestu. Zabrzdila som.

 
Is that all, madam ?

 
Je to všetko, madam ?

 
Well, this man was driving behind me, and he hit me. He was travelling too fast.

 
A tento pán išiel  za mnou a narazil do mňa. Išiel príliš rýchlo.

 
That´s not true. I was going quite slowly.

 
To nie je pravda. Išiel som úplne pomaly.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar Doučovanie Gerundium Slovak sentences teória literatúry slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina Specialized English angličtina pre lekárov anglické časy Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená slovenská literatúra anglická výslovnosť učenie sa vetná skladba English in use výučba, doučovanie anglické opozitá Predminulý priebehový čas Slovak dialogue Anglická gramatika reparát Anglické frázy anglické skratky Slovak conversation metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Slovak dialogues Slovenská literatúra maturita slovné spojenia Druhy viet Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika prekladateľstvo Slovenský jazyk frázové slovesá slohové útvary angličtina pre obchod slovak for foreigners Medical Slovak Slovak questions pohovor v angličtine English for everyday life priama metóda anglická konverzácia Súdny preklad Skúšky z jazyka english for travelling Anglické frázové slovesá English grammar doučovanie Slovak for foreigners význam slov a ich použite gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses slovenská gramatika Business English Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny význam slov Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby rečnícky štýl metódy výučby, jazyky Metódy výučby angličtina Jednoduchá veta
Návrat na obsah