Everyday Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Everyday Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak conversation ·
Tags: slovakconversation
Stretnutie na stanici - Meeting at the station

Staničný rozhlas :“ Upozorňujeme cestujúcich, že rýchlik z Trnavy mešká asi pol hodinu. Opakujem. Rýchlik z Trnavy mešká asi 30 minút.

Station brodcast:“ We announce to the passangers that the experss from Trnava is about half an hour late. I repeat: The express from Trnava is late about 30 minutes.

To je náhoda ! Čo ty tu robíš ? Čakáš na niekoho ?

That´s coincidence! What are you doing here ? Are you waiting for someone ?

Áno čakám. Prišla som naproti svojej priateľke. Ale čo tu robíš ty?.

Yes, I am. I have come to meet my friend. But what are you doing here ?

Ja som prišiel naproti svojmu priateľovi. A kde bola tvoja priateľka ?

I have come to meet my friend. Where was your friend?

V Nemecku. Vracia sa  medzinárodným rýchlikom Istropolitan.

In Germany. She´s returning by international  express Istropolitan.

Môj priateľ sa vracia z Trnavy. Á, vy ste  tu dvaja.( ku psovi) Ako sa voláš?

My friend is returning  from Trnava. Oh, there are two of you here. ( to the dog) What ´s your name ?

Volá sa Rexo. Je to školníkov pes. Vzala som ho so sebou aby som sa nebála. To vieš takto v noci...

Its name is Rexo. It´s the school janitor´s dog. I have taken it with me so as not to be afraid.
You know, now at night.

Viem a chápem aj, že sa bojíš. Ako si prišla ? A s kým ?

I know and I understand you are afraid. How did you come? And with whom ?

Sama električkou. Autom som s Rexom nechcela ísť.

Alone, by tram. I didn´t want to go by car with the dog.

A vieš kedy príde vlak ... no ten Istropolitan?

Do you know when the train arrives.. oh, the Istropolitan?

Neviem presne, ale tak pred desiatou.

I don´t know exactly, but before ten or so.


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko učenie sa Vetná skladba angličtina pre obchod Gerundium metódy výučby Predminulý priebehový čas prídavné mená angličtina pre lekárov Slovak nouns anglické časy anglická gramatika prekladateľstvo anglické opozitá metódy, vzdelávanie, doučovanie slohové útvary výučba, doučovanie Slovak conversation Slovak for foreigners Súdny preklad slovenská literatúra Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Business English metódy výučby, jazyky Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť obchodná angličtina maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Anglická gramatika Anglické frázy Slovak dialogue anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá rečnícky štýl vetná skladba Anglické frazálne slovesá reparát gramatika Slovak grammar English for everyday life Jednoduchá veta Slovenský jazyk Metódy výučby priama metóda English grammar Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses verbs with prepositions pohovor v angličtine angličtina Anglické frázové slovesá význam slov Skúšky z jazyka Slovak dialogues english for travelling Doučovanie Druhy viet anglická konverzácia Typy angličtiny teória literatúry slovak for foreigners Anglické zámená slovak for foreigners, time English in use význam slov a ich použite Slovak sentences slovenská gramatika Medical Slovak
Návrat na obsah