Everyday Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Everyday Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak conversation ·
Tags: slovakconversation
Stretnutie na stanici - Meeting at the station

Staničný rozhlas :“ Upozorňujeme cestujúcich, že rýchlik z Trnavy mešká asi pol hodinu. Opakujem. Rýchlik z Trnavy mešká asi 30 minút.

Station brodcast:“ We announce to the passangers that the experss from Trnava is about half an hour late. I repeat: The express from Trnava is late about 30 minutes.

To je náhoda ! Čo ty tu robíš ? Čakáš na niekoho ?

That´s coincidence! What are you doing here ? Are you waiting for someone ?

Áno čakám. Prišla som naproti svojej priateľke. Ale čo tu robíš ty?.

Yes, I am. I have come to meet my friend. But what are you doing here ?

Ja som prišiel naproti svojmu priateľovi. A kde bola tvoja priateľka ?

I have come to meet my friend. Where was your friend?

V Nemecku. Vracia sa  medzinárodným rýchlikom Istropolitan.

In Germany. She´s returning by international  express Istropolitan.

Môj priateľ sa vracia z Trnavy. Á, vy ste  tu dvaja.( ku psovi) Ako sa voláš?

My friend is returning  from Trnava. Oh, there are two of you here. ( to the dog) What ´s your name ?

Volá sa Rexo. Je to školníkov pes. Vzala som ho so sebou aby som sa nebála. To vieš takto v noci...

Its name is Rexo. It´s the school janitor´s dog. I have taken it with me so as not to be afraid.
You know, now at night.

Viem a chápem aj, že sa bojíš. Ako si prišla ? A s kým ?

I know and I understand you are afraid. How did you come? And with whom ?

Sama električkou. Autom som s Rexom nechcela ísť.

Alone, by tram. I didn´t want to go by car with the dog.

A vieš kedy príde vlak ... no ten Istropolitan?

Do you know when the train arrives.. oh, the Istropolitan?

Neviem presne, ale tak pred desiatou.

I don´t know exactly, but before ten or so.


Návrat na obsah