Everyday Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Everyday Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak conversation ·
Tags: slovakconversation
Stretnutie na stanici - Meeting at the station

Staničný rozhlas :“ Upozorňujeme cestujúcich, že rýchlik z Trnavy mešká asi pol hodinu. Opakujem. Rýchlik z Trnavy mešká asi 30 minút.

Station brodcast:“ We announce to the passangers that the experss from Trnava is about half an hour late. I repeat: The express from Trnava is late about 30 minutes.

To je náhoda ! Čo ty tu robíš ? Čakáš na niekoho ?

That´s coincidence! What are you doing here ? Are you waiting for someone ?

Áno čakám. Prišla som naproti svojej priateľke. Ale čo tu robíš ty?.

Yes, I am. I have come to meet my friend. But what are you doing here ?

Ja som prišiel naproti svojmu priateľovi. A kde bola tvoja priateľka ?

I have come to meet my friend. Where was your friend?

V Nemecku. Vracia sa  medzinárodným rýchlikom Istropolitan.

In Germany. She´s returning by international  express Istropolitan.

Môj priateľ sa vracia z Trnavy. Á, vy ste  tu dvaja.( ku psovi) Ako sa voláš?

My friend is returning  from Trnava. Oh, there are two of you here. ( to the dog) What ´s your name ?

Volá sa Rexo. Je to školníkov pes. Vzala som ho so sebou aby som sa nebála. To vieš takto v noci...

Its name is Rexo. It´s the school janitor´s dog. I have taken it with me so as not to be afraid.
You know, now at night.

Viem a chápem aj, že sa bojíš. Ako si prišla ? A s kým ?

I know and I understand you are afraid. How did you come? And with whom ?

Sama električkou. Autom som s Rexom nechcela ísť.

Alone, by tram. I didn´t want to go by car with the dog.

A vieš kedy príde vlak ... no ten Istropolitan?

Do you know when the train arrives.. oh, the Istropolitan?

Neviem presne, ale tak pred desiatou.

I don´t know exactly, but before ten or so.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Skúšky z jazyka Specialized English Slovak cases Slovak for foreigners Slovenský jazyk angličtina pre obchod Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Anglické zámená Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika english for travelling obchodná angličtina Druhy viet Anglická gramatika Slovak questions anglická výslovnosť Doučovanie Business English Slovak grammar Súdny preklad Predminulý priebehový čas reparát slovné spojenia Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Anglické frazálne slovesá Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa priama metóda metódy výučby pohovor v angličtine Slovak dialogues vetná skladba verbs with prepositions anglické skratky maturita teória literatúry význam slov a ich použite Medical Slovak English in use Vetná skladba metódy výučby, jazyky Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners rečnícky štýl slovak for foreigners, time anglické opozitá English for everyday life Slovak sentences gramatika Slovenská literatúra English grammar Slovak dialogue Gerundium doučovanie frázové slovesá angličtina angličtina pre lekárov prekladateľstvo Anglické slovesá Metódy výučby Slovak nouns Anglické prídavné mená prídavné mená význam slov slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta anglická gramatika Slovak vocabulary anglická konverzácia učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah