Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions metódy výučby, jazyky anglické opozitá Motivácia Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovak conversation Slovenská gramatika slovak for foreigners Anglické prídavné mená Slovak dialogue english for travelling Skúšky z jazyka reparát Slovak for foreigners výučba, doučovanie slohové útvary Slovak grammar Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas Doučovanie angličtina pre obchod verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet pohovor v angličtine učenie sa slovenská literatúra gramatika Typy angličtiny Slovak vocabulary Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika frázové slovesá význam slov slovak for foreigners, time Súdny preklad anglické časy prekladateľstvo anglické skratky maturita obchodná angličtina priama metóda slovné spojenia English grammar Slovak sentences metódy výučby Medical Slovak vetná skladba Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko English in use Anglická gramatika doučovanie Slovak nouns Vetná skladba angličtina Anglické frazálne slovesá Slovak tenses rečnícky štýl význam slov a ich použite Slovak cases teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Slovenská literatúra angličtina pre lekárov anglická konverzácia anglická výslovnosť Metódy výučby Anglické slovesá Business English Anglické zámená Specialized English anglická gramatika
Návrat na obsah