Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns prídavné mená slovak for foreigners, time priama metóda slovenská literatúra slovné spojenia Medical Slovak Slovak dialogue význam slov tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite pohovor v angličtine English grammar english for travelling Jednoduchá veta Doučovanie Specialized English anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby maturita prekladateľstvo Slovak sentences rečnícky štýl anglické opozitá anglické časy výučba, učenie sa, anketa slohové útvary Anglické zámená Predminulý priebehový čas Gerundium English for everyday life slovak for foreigners frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak grammar anglická výslovnosť verbs with prepositions anglická gramatika Slovak tenses vetná skladba obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá gramatika Slovak for foreigners Slovak questions výučba, doučovanie anglické skratky Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka Anglická gramatika Business English slovenská gramatika teória literatúry English in use angličtina pre obchod Slovenský jazyk Slovak cases Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Vetná skladba Typy angličtiny metódy výučby Slovenská literatúra reparát angličtina učenie sa Súdny preklad angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet
Návrat na obsah