Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia význam slov Slovak for foreigners učenie sa anglická výslovnosť slovak for foreigners, time maturita Typy angličtiny Slovenská literatúra Slovenský jazyk Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Medical Slovak Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov English for everyday life metódy výučby angličtina Business English Slovak dialogues English grammar metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary Slovak word formation Specialized English Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Druhy viet anglická gramatika teória literatúry priama metóda metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine vetná skladba výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia Skúšky z jazyka obchodná angličtina Slovak nouns Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá verbs with prepositions Anglické prídavné mená Slovenská gramatika frázové slovesá anglická konverzácia Slovak questions Súdny preklad anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika výučba, doučovanie Anglické slovesá Slovak sentences angličtina pre obchod prekladateľstvo Slovak conversation Slovak cases Slovak grammar english for travelling Slovak vocabulary Gerundium Anglické frázy doučovanie Anglické frazálne slovesá Metódy výučby prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra anglické skratky Doučovanie slovak for foreigners English in use slovenská gramatika reparát rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená Slovak dialogue význam slov a ich použite
Návrat na obsah