Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
reparát anglicko - slovenská konverzácia Gerundium anglická výslovnosť english for travelling Slovak nouns slovenská gramatika učenie sa angličtina Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Specialized English doučovanie Anglické zámená Slovenská literatúra Spisovná slovenčina priama metóda Medical Slovak pomôcky k učeniu sa Druhy viet Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Vetná skladba metódy výučby, jazyky teória literatúry pohovor v angličtine slovak for foreigners Slovak word formation angličtina pre obchod vetná skladba Slovak tenses anglická gramatika metódy výučby Business English Anglická gramatika Slovak grammar anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Motivácia prekladateľstvo význam slov a ich použite Doučovanie verbs with prepositions Slovak questions Slovak vocabulary Slovak verbs Metódy výučby frázové slovesá Angličtina pre špecifické situácie Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Slovak slang slovenská literatúra English for everyday life anglické časy Anglické frázy English grammar anglické opozitá angličtina pre lekárov slohové útvary Slovak dialogues Slovak pronunciation Slovenský jazyk slovné spojenia Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences anglické skratky maturita Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená Súdny preklad prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov výučba, doučovanie gramatika metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time obchodná angličtina Slovenská gramatika English in use Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah