Examples of Slovak questions - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Examples of Slovak questions

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak questions ·
Tags: questionsslovaklanguage
Slovak questions with their meaning

 
In this article I will show you some Slovak questions as examples, so you do not  see the explanation how to create questions but real questions. So let´s get started.

 
Kde je kniha ?              Where is the book ?

 
Kde je obrázok ?          Where is the picture ?

 
Kde je svetlo ?             Where is the light?

 
 
Čo kuchár používa ?                   What does cook use?

 
Čo študent používa ?                  What does a student use?

 
Čo používa krajčír ?                    What does a tailor use ?

 
 
Akej farby je mlieko?                   What colour is milk ?

 
Akej farby je čokoláda ?           What colour is chocolate ?

 
Akej farby je uhlie ?                   What colour is coal?

 
 
Kedy sa usmievaš?                   When do you smile ?

 
Kedy ješ ?                                 When do you eat ?

 
Kedy chodíš do postele ?          When do you go to bed?

 
 
Na čom spíš ?                        On what do you sleep ?

 
Na čom píšeš ?                      On what do you write?

 
Z čoho ješ?                       From what do you eat ?

 
Z čoho piješ?                    From what do you drink ?

 
Je laď horúci alebo studený ?                Is ice hot or cold ?

 
Je voda mokrá alebo suchá ?                Is water wet or dry ?

 
Vieš jazdiť na bicykli ?                Can you ride a bicycle ?

 
Môžeš spočítať hviezdy ?           Can you count stars ?

 
Počuješ ma dobre ?                Do you hear me well ?

 
Učíš sa čínsky ?                      Do you study Chinese ?

 
Pôjdeš dnes domov ?             Will you go home today ?

 
Kúpiš si žirafu ?                      Will you buy a giraffe ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Slovak questions Anglické zámená Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Slovak conversation english for travelling obchodná angličtina Medical Slovak anglická výslovnosť Slovak sentences Skúšky z jazyka Anglické slovesá English grammar angličtina anglicko - slovenská konverzácia učenie sa pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak tenses English for everyday life anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika gramatika frázové slovesá reparát Metódy výučby anglické skratky Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions angličtina pre lekárov angličtina pre obchod Slovenský jazyk priama metóda Slovenská literatúra teória literatúry Typy angličtiny Business English metódy výučby, jazyky Slovak nouns slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Specialized English prídavné mená Gerundium Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet slovné spojenia metódy výučby Anglická gramatika Slovak cases metódy, vzdelávanie, Doučovanie slovenská literatúra doučovanie tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners význam slov a ich použite slohové útvary význam slov slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad maturita Slovak dialogue vetná skladba anglické časy Slovak grammar English in use slovenská gramatika Vetná skladba prekladateľstvo anglická konverzácia Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy
Návrat na obsah