Expressing surprise and amazement - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Expressing surprise and amazement

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázy ·
Tags: angličtinafrázyúžasprekvapenie
Vyjadrenie vzrušenia a prekvapenia v angličtine

 
V tomto článku nájdete zopár fráz, ktoré Angličania používajú ak chcú vyjadriť vzrušenie alebo sú prekvapení, bude to v angličtine aj s prekladom. Tak a poďme na to.

 
 
Isn´t it beautiful ?                                     Nie je to nádherné ?

 
Isn´t that just amazing ?                          Nie je to úžasné ?

 
Really  ?                                                  Skutočne ? Vážne ?

 
Are you serious ?                                    Myslíš to vážne ?

 
Would you believe it ?                             Verili by ste tomu ?

 
Wow, that´s really surprising ?                To je fakt prekvapujúce ?

 
That´s really a surprise!                          To je ale prekvapko !

 
What a beauty !                                       Aká nádhera !

 
This is unbelievable !                             To je neuveriteľné !

 
It´s really so !                                         Je to skutočne tak .

 
Good heavens !                                     Nebesá !

 
My goodness !                                      Prepánakráľa!

 
I can´t believe it !                                 Nemôžem tomu uveriť !

 
I can´t believe my eyes/ ears!              Neverím vlastným očiam/ ušiam!

 
Fantastic !                                             Fantastické !

 
Terrific !                                                  Úžasné !

 
Unbelievable !                                         Neuveriteľné !

Great !                                                       Super !

 
It took my breath away !                           Vyrazilo mi to dych !

 
I am amazed !                                            Som v úžase !      


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak nouns význam slov učenie sa Slovak questions Anglické slovesá maturita tipy ako sa učiť jazyk reparát anglicko - slovenská konverzácia priama metóda Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie english for travelling anglická výslovnosť metódy výučby Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie prídavné mená pohovor v angličtine English for everyday life Specialized English anglické opozitá Anglické frázové slovesá anglická konverzácia anglické časy slovak for foreigners, time Súdny preklad Slovak dialogues frázové slovesá Metódy výučby Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Slovenská literatúra Business English vetná skladba Jednoduchá veta verbs with prepositions Slovak grammar Anglické zámená prekladateľstvo Predminulý priebehový čas slohové útvary Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet slovné spojenia anglické skratky Doučovanie Anglické frázy obchodná angličtina doučovanie výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Typy angličtiny Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences English grammar angličtina pre lekárov English in use teória literatúry metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Slovak dialogue Slovak conversation gramatika Vetná skladba anglická gramatika Gerundium Slovak for foreigners angličtina slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak cases
Návrat na obsah