Expressing surprise and amazement - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Expressing surprise and amazement

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázy ·
Tags: angličtinafrázyúžasprekvapenie
Vyjadrenie vzrušenia a prekvapenia v angličtine

 
V tomto článku nájdete zopár fráz, ktoré Angličania používajú ak chcú vyjadriť vzrušenie alebo sú prekvapení, bude to v angličtine aj s prekladom. Tak a poďme na to.

 
 
Isn´t it beautiful ?                                     Nie je to nádherné ?

 
Isn´t that just amazing ?                          Nie je to úžasné ?

 
Really  ?                                                  Skutočne ? Vážne ?

 
Are you serious ?                                    Myslíš to vážne ?

 
Would you believe it ?                             Verili by ste tomu ?

 
Wow, that´s really surprising ?                To je fakt prekvapujúce ?

 
That´s really a surprise!                          To je ale prekvapko !

 
What a beauty !                                       Aká nádhera !

 
This is unbelievable !                             To je neuveriteľné !

 
It´s really so !                                         Je to skutočne tak .

 
Good heavens !                                     Nebesá !

 
My goodness !                                      Prepánakráľa!

 
I can´t believe it !                                 Nemôžem tomu uveriť !

 
I can´t believe my eyes/ ears!              Neverím vlastným očiam/ ušiam!

 
Fantastic !                                             Fantastické !

 
Terrific !                                                  Úžasné !

 
Unbelievable !                                         Neuveriteľné !

Great !                                                       Super !

 
It took my breath away !                           Vyrazilo mi to dych !

 
I am amazed !                                            Som v úžase !      


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť English grammar Slovak sentences slovenská literatúra slovné spojenia reparát Druhy viet Slovak for foreigners Business English slohové útvary pohovor v angličtine frázové slovesá Slovak vocabulary Anglické zámená Slovenský jazyk anglická gramatika english for travelling Specialized English gramatika priama metóda slovenská gramatika Medical Slovak Motivácia Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk angličtina význam slov učenie sa metódy výučby obchodná angličtina výučba, doučovanie slovak for foreigners Anglické slovesá prekladateľstvo Súdny preklad maturita doučovanie English in use anglické časy Typy angličtiny verbs with prepositions Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Slovenská gramatika Gerundium výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovak word formation Vetná skladba angličtina pre lekárov anglická konverzácia význam slov a ich použite rečnícky štýl prídavné mená Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená angličtina pre obchod Slovak grammar Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time Anglická gramatika Slovak conversation Slovak questions metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Anglické frázy vetná skladba anglické skratky Slovenská literatúra Slovak tenses teória literatúry Skúšky z jazyka anglické opozitá Slovak dialogue
Návrat na obsah