Expressing surprise and amazement - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Expressing surprise and amazement

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázy ·
Tags: angličtinafrázyúžasprekvapenie
Vyjadrenie vzrušenia a prekvapenia v angličtine

 
V tomto článku nájdete zopár fráz, ktoré Angličania používajú ak chcú vyjadriť vzrušenie alebo sú prekvapení, bude to v angličtine aj s prekladom. Tak a poďme na to.

 
 
Isn´t it beautiful ?                                     Nie je to nádherné ?

 
Isn´t that just amazing ?                          Nie je to úžasné ?

 
Really  ?                                                  Skutočne ? Vážne ?

 
Are you serious ?                                    Myslíš to vážne ?

 
Would you believe it ?                             Verili by ste tomu ?

 
Wow, that´s really surprising ?                To je fakt prekvapujúce ?

 
That´s really a surprise!                          To je ale prekvapko !

 
What a beauty !                                       Aká nádhera !

 
This is unbelievable !                             To je neuveriteľné !

 
It´s really so !                                         Je to skutočne tak .

 
Good heavens !                                     Nebesá !

 
My goodness !                                      Prepánakráľa!

 
I can´t believe it !                                 Nemôžem tomu uveriť !

 
I can´t believe my eyes/ ears!              Neverím vlastným očiam/ ušiam!

 
Fantastic !                                             Fantastické !

 
Terrific !                                                  Úžasné !

 
Unbelievable !                                         Neuveriteľné !

Great !                                                       Super !

 
It took my breath away !                           Vyrazilo mi to dych !

 
I am amazed !                                            Som v úžase !      


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time prekladateľstvo Slovak cases English for everyday life Anglické frazálne slovesá slohové útvary angličtina doučovanie English grammar Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Anglické zámená anglické časy Slovak questions english for travelling slovenská gramatika Metódy výučby Slovenský jazyk anglická konverzácia Slovak conversation anglické skratky reparát učenie sa slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues priama metóda Gerundium metódy výučby Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Druhy viet Anglické frázové slovesá verbs with prepositions maturita metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine význam slov a ich použite výučba, doučovanie prídavné mená Medical Slovak Specialized English Predminulý priebehový čas slovné spojenia rečnícky štýl Slovak dialogue Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners anglická gramatika vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra English in use význam slov tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy angličtina pre obchod frázové slovesá anglické opozitá Typy angličtiny Slovak sentences Business English slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa teória literatúry anglická výslovnosť Súdny preklad Slovak grammar Doučovanie gramatika Anglická gramatika Slovenská literatúra
Návrat na obsah