Expressing surprise and amazement - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Expressing surprise and amazement

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázy ·
Tags: angličtinafrázyúžasprekvapenie
Vyjadrenie vzrušenia a prekvapenia v angličtine

 
V tomto článku nájdete zopár fráz, ktoré Angličania používajú ak chcú vyjadriť vzrušenie alebo sú prekvapení, bude to v angličtine aj s prekladom. Tak a poďme na to.

 
 
Isn´t it beautiful ?                                     Nie je to nádherné ?

 
Isn´t that just amazing ?                          Nie je to úžasné ?

 
Really  ?                                                  Skutočne ? Vážne ?

 
Are you serious ?                                    Myslíš to vážne ?

 
Would you believe it ?                             Verili by ste tomu ?

 
Wow, that´s really surprising ?                To je fakt prekvapujúce ?

 
That´s really a surprise!                          To je ale prekvapko !

 
What a beauty !                                       Aká nádhera !

 
This is unbelievable !                             To je neuveriteľné !

 
It´s really so !                                         Je to skutočne tak .

 
Good heavens !                                     Nebesá !

 
My goodness !                                      Prepánakráľa!

 
I can´t believe it !                                 Nemôžem tomu uveriť !

 
I can´t believe my eyes/ ears!              Neverím vlastným očiam/ ušiam!

 
Fantastic !                                             Fantastické !

 
Terrific !                                                  Úžasné !

 
Unbelievable !                                         Neuveriteľné !

Great !                                                       Super !

 
It took my breath away !                           Vyrazilo mi to dych !

 
I am amazed !                                            Som v úžase !      


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Slovak pronunciation Anglické frazálne slovesá Gerundium Slovak nouns Súdny preklad výučba, doučovanie Medical Slovak doučovanie teória literatúry Anglické zámená pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Business English priama metóda Slovak tenses Anglická gramatika prekladateľstvo anglické opozitá anglické časy Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time Slovak dialogue english for travelling význam slov Druhy viet slovné spojenia Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Skúšky z jazyka obchodná angličtina Slovak verbs Specialized English Slovak vocabulary Slovenský jazyk Angličtina pre špecifické situácie vetná skladba Anglické frázové slovesá Typy angličtiny angličtina pre obchod Slovak conversation prídavné mená Slovenská literatúra English in use Jednoduchá veta slovenská literatúra Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby slovenská gramatika angličtina Motivácia Slovak cases Slovenská gramatika English for everyday life Nepravidelné stupňovanie pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners Anglické frázy učenie sa English grammar Vetná skladba rečnícky štýl frázové slovesá metódy výučby, jazyky Slovak dialogues slohové útvary verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu gramatika Slovak questions Slovak word formation anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite anglická konverzácia Anglické slovesá Doučovanie reparát anglické skratky maturita angličtina pre lekárov Slovak sentences anglická gramatika anglická výslovnosť
Návrat na obsah