Expressing surprise and amazement - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Expressing surprise and amazement

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázy ·
Tags: angličtinafrázyúžasprekvapenie
Vyjadrenie vzrušenia a prekvapenia v angličtine

 
V tomto článku nájdete zopár fráz, ktoré Angličania používajú ak chcú vyjadriť vzrušenie alebo sú prekvapení, bude to v angličtine aj s prekladom. Tak a poďme na to.

 
 
Isn´t it beautiful ?                                     Nie je to nádherné ?

 
Isn´t that just amazing ?                          Nie je to úžasné ?

 
Really  ?                                                  Skutočne ? Vážne ?

 
Are you serious ?                                    Myslíš to vážne ?

 
Would you believe it ?                             Verili by ste tomu ?

 
Wow, that´s really surprising ?                To je fakt prekvapujúce ?

 
That´s really a surprise!                          To je ale prekvapko !

 
What a beauty !                                       Aká nádhera !

 
This is unbelievable !                             To je neuveriteľné !

 
It´s really so !                                         Je to skutočne tak .

 
Good heavens !                                     Nebesá !

 
My goodness !                                      Prepánakráľa!

 
I can´t believe it !                                 Nemôžem tomu uveriť !

 
I can´t believe my eyes/ ears!              Neverím vlastným očiam/ ušiam!

 
Fantastic !                                             Fantastické !

 
Terrific !                                                  Úžasné !

 
Unbelievable !                                         Neuveriteľné !

Great !                                                       Super !

 
It took my breath away !                           Vyrazilo mi to dych !

 
I am amazed !                                            Som v úžase !      


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená obchodná angličtina Business English význam slov doučovanie Slovak conversation Súdny preklad Anglické frázy English for everyday life slovenská gramatika Slovak vocabulary slovak for foreigners maturita tipy ako sa učiť jazyk angličtina Typy angličtiny význam slov a ich použite Anglická gramatika Slovenský jazyk english for travelling anglická gramatika English grammar angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Slovak for foreigners Skúšky z jazyka slovné spojenia anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak cases prídavné mená slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť slohové útvary Predminulý priebehový čas Metódy výučby rečnícky štýl gramatika Vetná skladba teória literatúry Slovak nouns priama metóda Medical Slovak slovak for foreigners, time Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá Jednoduchá veta anglická konverzácia anglické skratky angličtina pre obchod vetná skladba prekladateľstvo anglické časy verbs with prepositions Slovak dialogues učenie sa Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Specialized English pohovor v angličtine Slovenská gramatika Slovak dialogue výučba, doučovanie Slovak questions English in use Slovak sentences frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Motivácia Anglické nepravidelné slovesá reparát Gerundium slovenská literatúra Doučovanie metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah