Family matters in Slovakia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Family matters in Slovakia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Talking about family -  Rozprávanie o rodine

 
Do you have Slovak friends or Slovak partners, if so then this blog can help you when they want to talk with you in Slovak.

 
 
Mamička hovorí, že máme strašne veľa príbuzných.

 
Mummy says we´ve got an awful lot of relatives.

 
Skutočne ? Rád by som vedel, či ich všetkých poznáš.

 
Have you ? I wonder if you have met all of them.

 
Áno najradšej mám dedka, Býva v Trnave s tetou Helenou. Teta nie je vydatá.

 
Yes, I have but I love Grandpa best. He lives in Trnava with aunt Helen. Aunt is not married.

 
A čo babička ?

 
And your Granny ?

 
Babička nežije.

 
Granny is not alive.

 
Zomrela pred niekoľkými rokmi.

 
She died a few years ago.

 
Bola som jej na pohrebe, ale vôbec si ju nepamätám.

 
I went to her funeral but I can´t remember a thing.

 
Bola som ešte malá.

 
I was a little girl then.

 
Moja babička žije v Bratislave a takisto aj Jana a Romana.

 
My Granny lives in Bratislava and so do Jana and Romana.

 
To sú moje sesternice.

 
They are my cousins.

 
Aj ty máš sesternice alebo bratrancov ?

 
Áno, mám päť bratrancov.

 
Yes, five. All of them are boys.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá reparát Slovak cases Slovak slang metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Slovak sentences Medical Slovak gramatika anglická gramatika význam slov prekladateľstvo Slovak vocabulary anglická konverzácia angličtina anglické časy Slovak nouns slovak for foreigners, time Anglické zámená slovenská literatúra Business English Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby pomôcky k učeniu sa metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená rečnícky štýl Specialized English angličtina pre lekárov Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie maturita Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Slovak phrases Slovak dialogues slohové útvary Skúšky z jazyka priama metóda verbs with prepositions English in use Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra slovné spojenia Slovak pronunciation Slovak questions Obchodná angličtina English grammar obchodná angličtina Anglická gramatika doučovanie Slovenská gramatika prídavné mená frázové slovesá Slovak verbs Motivácia anglické skratky výučba, doučovanie slovak for foreigners Slovak tenses anglické opozitá metódy výučby, jazyky english for travelling Slovak conversation učenie sa slovenská gramatika Súdny preklad pohovor v angličtine Gerundium angličtina pre obchod anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá teória literatúry Slovenský jazyk Typy angličtiny Slovak grammar English for everyday life Doučovanie význam slov a ich použite Anglické frázy Spisovná slovenčina vetná skladba Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah