Family matters in Slovakia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Family matters in Slovakia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Talking about family -  Rozprávanie o rodine

 
Do you have Slovak friends or Slovak partners, if so then this blog can help you when they want to talk with you in Slovak.

 
 
Mamička hovorí, že máme strašne veľa príbuzných.

 
Mummy says we´ve got an awful lot of relatives.

 
Skutočne ? Rád by som vedel, či ich všetkých poznáš.

 
Have you ? I wonder if you have met all of them.

 
Áno najradšej mám dedka, Býva v Trnave s tetou Helenou. Teta nie je vydatá.

 
Yes, I have but I love Grandpa best. He lives in Trnava with aunt Helen. Aunt is not married.

 
A čo babička ?

 
And your Granny ?

 
Babička nežije.

 
Granny is not alive.

 
Zomrela pred niekoľkými rokmi.

 
She died a few years ago.

 
Bola som jej na pohrebe, ale vôbec si ju nepamätám.

 
I went to her funeral but I can´t remember a thing.

 
Bola som ešte malá.

 
I was a little girl then.

 
Moja babička žije v Bratislave a takisto aj Jana a Romana.

 
My Granny lives in Bratislava and so do Jana and Romana.

 
To sú moje sesternice.

 
They are my cousins.

 
Aj ty máš sesternice alebo bratrancov ?

 
Áno, mám päť bratrancov.

 
Yes, five. All of them are boys.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Slovak verbs priama metóda Predminulý priebehový čas prekladateľstvo verbs with prepositions Doučovanie Slovak vocabulary gramatika význam slov a ich použite Vetná skladba výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Slovenský jazyk slovak for foreigners prídavné mená slovné spojenia slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Slovak dialogue význam slov maturita Specialized English obchodná angličtina Slovak word formation Medical Slovak Anglické zámená anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Business English rečnícky štýl Slovak for foreigners doučovanie Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions učenie sa teória literatúry angličtina Jednoduchá veta reparát Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Metódy výučby Slovak tenses Slovak sentences Slovak cases slovenská gramatika metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra angličtina pre obchod anglická konverzácia frázové slovesá Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Anglické prídavné mená anglické skratky pohovor v angličtine pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovak nouns Slovak grammar English in use english for travelling metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov Anglická gramatika Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Motivácia Typy angličtiny Slovak slang anglická gramatika Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Súdny preklad anglická výslovnosť Gerundium metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time English grammar
Návrat na obsah