Family matters in Slovakia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Family matters in Slovakia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Talking about family -  Rozprávanie o rodine

 
Do you have Slovak friends or Slovak partners, if so then this blog can help you when they want to talk with you in Slovak.

 
 
Mamička hovorí, že máme strašne veľa príbuzných.

 
Mummy says we´ve got an awful lot of relatives.

 
Skutočne ? Rád by som vedel, či ich všetkých poznáš.

 
Have you ? I wonder if you have met all of them.

 
Áno najradšej mám dedka, Býva v Trnave s tetou Helenou. Teta nie je vydatá.

 
Yes, I have but I love Grandpa best. He lives in Trnava with aunt Helen. Aunt is not married.

 
A čo babička ?

 
And your Granny ?

 
Babička nežije.

 
Granny is not alive.

 
Zomrela pred niekoľkými rokmi.

 
She died a few years ago.

 
Bola som jej na pohrebe, ale vôbec si ju nepamätám.

 
I went to her funeral but I can´t remember a thing.

 
Bola som ešte malá.

 
I was a little girl then.

 
Moja babička žije v Bratislave a takisto aj Jana a Romana.

 
My Granny lives in Bratislava and so do Jana and Romana.

 
To sú moje sesternice.

 
They are my cousins.

 
Aj ty máš sesternice alebo bratrancov ?

 
Áno, mám päť bratrancov.

 
Yes, five. All of them are boys.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby Slovenský jazyk výučba, doučovanie Slovak questions slohové útvary Gerundium gramatika metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Anglické frázy english for travelling Jednoduchá veta maturita teória literatúry rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners anglická konverzácia angličtina pre lekárov Slovak grammar Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Slovak word formation Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika Slovak nouns Motivácia anglické opozitá Doučovanie Slovak cases Slovenská gramatika doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Druhy viet Anglická gramatika Medical Slovak angličtina anglické skratky Skúšky z jazyka English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená priama metóda Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses Slovak for foreigners obchodná angličtina reparát pohovor v angličtine prídavné mená Slovenská literatúra Vetná skladba význam slov a ich použite anglická výslovnosť Slovak sentences Business English frázové slovesá slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie anglické časy Slovak dialogue Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa učenie sa vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Anglické slovesá Typy angličtiny Slovak vocabulary angličtina pre obchod slovenská gramatika Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Metódy výučby význam slov slovenská literatúra Specialized English English in use English grammar
Návrat na obsah