Family matters in Slovakia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Family matters in Slovakia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Talking about family -  Rozprávanie o rodine

 
Do you have Slovak friends or Slovak partners, if so then this blog can help you when they want to talk with you in Slovak.

 
 
Mamička hovorí, že máme strašne veľa príbuzných.

 
Mummy says we´ve got an awful lot of relatives.

 
Skutočne ? Rád by som vedel, či ich všetkých poznáš.

 
Have you ? I wonder if you have met all of them.

 
Áno najradšej mám dedka, Býva v Trnave s tetou Helenou. Teta nie je vydatá.

 
Yes, I have but I love Grandpa best. He lives in Trnava with aunt Helen. Aunt is not married.

 
A čo babička ?

 
And your Granny ?

 
Babička nežije.

 
Granny is not alive.

 
Zomrela pred niekoľkými rokmi.

 
She died a few years ago.

 
Bola som jej na pohrebe, ale vôbec si ju nepamätám.

 
I went to her funeral but I can´t remember a thing.

 
Bola som ešte malá.

 
I was a little girl then.

 
Moja babička žije v Bratislave a takisto aj Jana a Romana.

 
My Granny lives in Bratislava and so do Jana and Romana.

 
To sú moje sesternice.

 
They are my cousins.

 
Aj ty máš sesternice alebo bratrancov ?

 
Áno, mám päť bratrancov.

 
Yes, five. All of them are boys.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina anglická konverzácia English grammar Slovak cases anglická výslovnosť rečnícky štýl Slovak nouns slohové útvary obchodná angličtina slovné spojenia Vetná skladba Medical Slovak Anglické zámená slovenská literatúra Slovak tenses metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners frázové slovesá výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá reparát Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie metódy výučby význam slov a ich použite gramatika teória literatúry Slovak grammar english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Specialized English slovenské nárečia, slovensko doučovanie metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Gerundium Anglická gramatika učenie sa Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak sentences Business English maturita tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad angličtina pre lekárov anglické časy pohovor v angličtine verbs with prepositions English for everyday life Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time anglické opozitá Slovak dialogue Slovak for foreigners Jednoduchá veta Skúšky z jazyka vetná skladba angličtina pre obchod anglické skratky význam slov anglická gramatika prídavné mená Slovenský jazyk priama metóda Typy angličtiny Slovak questions Doučovanie slovenská gramatika English in use Druhy viet Slovak conversation
Návrat na obsah