Family matters in Slovakia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Family matters in Slovakia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Talking about family -  Rozprávanie o rodine

 
Do you have Slovak friends or Slovak partners, if so then this blog can help you when they want to talk with you in Slovak.

 
 
Mamička hovorí, že máme strašne veľa príbuzných.

 
Mummy says we´ve got an awful lot of relatives.

 
Skutočne ? Rád by som vedel, či ich všetkých poznáš.

 
Have you ? I wonder if you have met all of them.

 
Áno najradšej mám dedka, Býva v Trnave s tetou Helenou. Teta nie je vydatá.

 
Yes, I have but I love Grandpa best. He lives in Trnava with aunt Helen. Aunt is not married.

 
A čo babička ?

 
And your Granny ?

 
Babička nežije.

 
Granny is not alive.

 
Zomrela pred niekoľkými rokmi.

 
She died a few years ago.

 
Bola som jej na pohrebe, ale vôbec si ju nepamätám.

 
I went to her funeral but I can´t remember a thing.

 
Bola som ešte malá.

 
I was a little girl then.

 
Moja babička žije v Bratislave a takisto aj Jana a Romana.

 
My Granny lives in Bratislava and so do Jana and Romana.

 
To sú moje sesternice.

 
They are my cousins.

 
Aj ty máš sesternice alebo bratrancov ?

 
Áno, mám päť bratrancov.

 
Yes, five. All of them are boys.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie anglické skratky anglická výslovnosť Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk maturita anglické opozitá Gerundium reparát Slovak dialogues anglické časy Doučovanie priama metóda Slovak grammar Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary význam slov vetná skladba metódy výučby Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Anglická gramatika metódy výučby, jazyky Slovak cases anglická gramatika prídavné mená význam slov a ich použite anglická konverzácia prekladateľstvo doučovanie slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená pohovor v angličtine Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod English grammar Slovenská gramatika Skúšky z jazyka english for travelling Vetná skladba Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu gramatika Anglické slovesá Anglické zámená Anglické frázové slovesá Slovak conversation teória literatúry obchodná angličtina Slovak nouns rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá Medical Slovak Slovak questions Business English Specialized English verbs with prepositions Druhy viet metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Slovak dialogue English in use Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners angličtina slovné spojenia slovenská literatúra English for everyday life Slovenská literatúra slohové útvary slovenská gramatika
Návrat na obsah