Frázové slovesá pod lupou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá pod lupou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázové slovesá ·
Tags: slovesáangličtina
Frázové slovesá v angličtine

 
Angličtina má množstvo frázových slovies, sú to slovesá, ktoré v spojení s predložkou znamenajú úplne niečo iné. Angličtina  má takýchto slovies veľmi veľa, my sa však pozrieme len na zopár.


 
 
lock up – dať niekoho do väzenia

 
Uncle Vincent has been locked up for drunk-driving and resisting arrest.

 
Strýko Vincent  bol uväznený za riadenia v opilosti a kladení odporu pri zatýkaní.


 
break into –  vlámať  sa do

 
Sam and Dave are planning on breaking into the Louvre and stealing the Mona Lisa.

Sam a Dave plánujú sa vlámať sa do Louvre a ukradnúť Monu Lisu.


 
take in – byť predvedený na policajnú stanicu

 
The police have identified three murders suspects and have taken them in for questioning.

 
Polícia identifikovala troch podozrivých z vraždy a tí boli odvedení na policajnú stanicu.


 
pick up – zvýšiť alebo zdokonaliť

 
The song starts out a bit slow, but the tempo really picks up after that.

 
Pieseň začala trošku pomaly, ale potom sa už dostáva do tempa.


 
sing along – pospevovať si skladbu, zatiaľ čosi niekto iný spieva alebo hrá

 
I like listening to radio stations that play songs I can sing along to.

 
Rád počúvam rozhlasové stanice, ktoré hrajú pesničky, ktoré si môžem pospevovať.


 
jazz up – urobiť niečo atraktívnym alebo zaujímavým

 
Olivia really jazzed up her birthday party by hiring a few clowns and a talking buldog.

 
Olívia skutočne oživila svoj narodeninový večierok tým, že najala niekoľko klaunov a hovoriaceho buldoga.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka Doučovanie Gerundium maturita slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak dialogues Metódy výučby význam slov anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina Anglické frázy výučba, doučovanie Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life English grammar slovné spojenia prídavné mená verbs with prepositions Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Slovak grammar učenie sa Slovak conversation reparát Typy angličtiny doučovanie teória literatúry pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá slovenská gramatika gramatika metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Jednoduchá veta Slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak sentences slovak for foreigners, time frázové slovesá metódy výučby slohové útvary angličtina slovenská literatúra anglické skratky Druhy viet prekladateľstvo Vetná skladba Slovak questions anglické časy anglické opozitá angličtina pre lekárov Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Slovak nouns Medical Slovak priama metóda anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Business English angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu English in use Slovak tenses english for travelling anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak cases Specialized English vetná skladba
Návrat na obsah