Frázové slovesá pod lupou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá pod lupou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázové slovesá ·
Tags: slovesáangličtina
Frázové slovesá v angličtine

 
Angličtina má množstvo frázových slovies, sú to slovesá, ktoré v spojení s predložkou znamenajú úplne niečo iné. Angličtina  má takýchto slovies veľmi veľa, my sa však pozrieme len na zopár.


 
 
lock up – dať niekoho do väzenia

 
Uncle Vincent has been locked up for drunk-driving and resisting arrest.

 
Strýko Vincent  bol uväznený za riadenia v opilosti a kladení odporu pri zatýkaní.


 
break into –  vlámať  sa do

 
Sam and Dave are planning on breaking into the Louvre and stealing the Mona Lisa.

Sam a Dave plánujú sa vlámať sa do Louvre a ukradnúť Monu Lisu.


 
take in – byť predvedený na policajnú stanicu

 
The police have identified three murders suspects and have taken them in for questioning.

 
Polícia identifikovala troch podozrivých z vraždy a tí boli odvedení na policajnú stanicu.


 
pick up – zvýšiť alebo zdokonaliť

 
The song starts out a bit slow, but the tempo really picks up after that.

 
Pieseň začala trošku pomaly, ale potom sa už dostáva do tempa.


 
sing along – pospevovať si skladbu, zatiaľ čosi niekto iný spieva alebo hrá

 
I like listening to radio stations that play songs I can sing along to.

 
Rád počúvam rozhlasové stanice, ktoré hrajú pesničky, ktoré si môžem pospevovať.


 
jazz up – urobiť niečo atraktívnym alebo zaujímavým

 
Olivia really jazzed up her birthday party by hiring a few clowns and a talking buldog.

 
Olívia skutočne oživila svoj narodeninový večierok tým, že najala niekoľko klaunov a hovoriaceho buldoga.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Anglické frázové slovesá Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak conversation Predminulý priebehový čas Slovak dialogue Slovenský jazyk Slovenská gramatika obchodná angličtina priama metóda anglicko - slovenská konverzácia English in use metódy výučby Typy angličtiny English grammar Slovak word formation výučba, doučovanie Motivácia verbs with prepositions Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra angličtina Druhy viet výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia anglické skratky metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Business English anglická výslovnosť Metódy výučby Jednoduchá veta význam slov a ich použite frázové slovesá Anglické prídavné mená rečnícky štýl Slovak grammar význam slov gramatika Slovak for foreigners Slovak tenses angličtina pre lekárov doučovanie prídavné mená pohovor v angličtine anglická gramatika angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary reparát anglické časy Anglické zámená Slovak cases vetná skladba english for travelling slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences maturita slovak for foreigners teória literatúry Doučovanie Vetná skladba slovenská gramatika anglické opozitá Specialized English metódy, vzdelávanie, Medical Slovak slovné spojenia Slovak dialogues Anglické frázy Anglická gramatika Slovak questions Gerundium Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Slovenská literatúra učenie sa
Návrat na obsah