Frázové slovesá pod lupou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá pod lupou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázové slovesá ·
Tags: slovesáangličtina
Frázové slovesá v angličtine

 
Angličtina má množstvo frázových slovies, sú to slovesá, ktoré v spojení s predložkou znamenajú úplne niečo iné. Angličtina  má takýchto slovies veľmi veľa, my sa však pozrieme len na zopár.


 
 
lock up – dať niekoho do väzenia

 
Uncle Vincent has been locked up for drunk-driving and resisting arrest.

 
Strýko Vincent  bol uväznený za riadenia v opilosti a kladení odporu pri zatýkaní.


 
break into –  vlámať  sa do

 
Sam and Dave are planning on breaking into the Louvre and stealing the Mona Lisa.

Sam a Dave plánujú sa vlámať sa do Louvre a ukradnúť Monu Lisu.


 
take in – byť predvedený na policajnú stanicu

 
The police have identified three murders suspects and have taken them in for questioning.

 
Polícia identifikovala troch podozrivých z vraždy a tí boli odvedení na policajnú stanicu.


 
pick up – zvýšiť alebo zdokonaliť

 
The song starts out a bit slow, but the tempo really picks up after that.

 
Pieseň začala trošku pomaly, ale potom sa už dostáva do tempa.


 
sing along – pospevovať si skladbu, zatiaľ čosi niekto iný spieva alebo hrá

 
I like listening to radio stations that play songs I can sing along to.

 
Rád počúvam rozhlasové stanice, ktoré hrajú pesničky, ktoré si môžem pospevovať.


 
jazz up – urobiť niečo atraktívnym alebo zaujímavým

 
Olivia really jazzed up her birthday party by hiring a few clowns and a talking buldog.

 
Olívia skutočne oživila svoj narodeninový večierok tým, že najala niekoľko klaunov a hovoriaceho buldoga.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Medical Slovak Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov rečnícky štýl anglická gramatika Slovak questions Slovak tenses Typy angličtiny Angličtina pre špecifické situácie anglické skratky prekladateľstvo English in use Slovak word formation Druhy viet Slovak grammar Súdny preklad Spisovná slovenčina metódy výučby Slovak vocabulary doučovanie slovak for foreigners, time angličtina pre obchod Anglické slovesá Business English frázové slovesá Slovak verbs english for travelling prídavné mená Gerundium Slovak conversation slovenská literatúra Anglické zámená anglická konverzácia Anglické frázové slovesá vetná skladba Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary Anglické frázy anglické časy Slovak pronunciation Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby anglické opozitá Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences maturita Vetná skladba obchodná angličtina učenie sa Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá význam slov výučba, doučovanie slovné spojenia Doučovanie Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia angličtina reparát Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra pohovor v angličtine význam slov a ich použite slovenská gramatika priama metóda Slovak cases Slovak nouns Motivácia metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners verbs with prepositions Specialized English gramatika Skúšky z jazyka English for everyday life metódy, vzdelávanie, English grammar teória literatúry slovak for foreigners pomôcky k učeniu sa
Návrat na obsah