Frázové slovesá pod lupou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá pod lupou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázové slovesá ·
Tags: slovesáangličtina
Frázové slovesá v angličtine

 
Angličtina má množstvo frázových slovies, sú to slovesá, ktoré v spojení s predložkou znamenajú úplne niečo iné. Angličtina  má takýchto slovies veľmi veľa, my sa však pozrieme len na zopár.


 
 
lock up – dať niekoho do väzenia

 
Uncle Vincent has been locked up for drunk-driving and resisting arrest.

 
Strýko Vincent  bol uväznený za riadenia v opilosti a kladení odporu pri zatýkaní.


 
break into –  vlámať  sa do

 
Sam and Dave are planning on breaking into the Louvre and stealing the Mona Lisa.

Sam a Dave plánujú sa vlámať sa do Louvre a ukradnúť Monu Lisu.


 
take in – byť predvedený na policajnú stanicu

 
The police have identified three murders suspects and have taken them in for questioning.

 
Polícia identifikovala troch podozrivých z vraždy a tí boli odvedení na policajnú stanicu.


 
pick up – zvýšiť alebo zdokonaliť

 
The song starts out a bit slow, but the tempo really picks up after that.

 
Pieseň začala trošku pomaly, ale potom sa už dostáva do tempa.


 
sing along – pospevovať si skladbu, zatiaľ čosi niekto iný spieva alebo hrá

 
I like listening to radio stations that play songs I can sing along to.

 
Rád počúvam rozhlasové stanice, ktoré hrajú pesničky, ktoré si môžem pospevovať.


 
jazz up – urobiť niečo atraktívnym alebo zaujímavým

 
Olivia really jazzed up her birthday party by hiring a few clowns and a talking buldog.

 
Olívia skutočne oživila svoj narodeninový večierok tým, že najala niekoľko klaunov a hovoriaceho buldoga.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar prekladateľstvo anglická konverzácia Slovenský jazyk Slovak questions obchodná angličtina anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Metódy výučby Anglická gramatika anglické opozitá English in use Vetná skladba výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa maturita Nepravidelné stupňovanie učenie sa teória literatúry Anglické frázy verbs with prepositions English grammar Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia význam slov anglické časy význam slov a ich použite Slovak tenses slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod English for everyday life gramatika Predminulý priebehový čas Slovak nouns Slovak conversation Gerundium Doučovanie Slovak sentences Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Medical Slovak Skúšky z jazyka pohovor v angličtine priama metóda slovenská literatúra angličtina Slovenská literatúra Anglické slovesá anglická gramatika Slovak dialogues frázové slovesá Anglické frazálne slovesá reparát doučovanie Business English angličtina pre lekárov rečnícky štýl Súdny preklad anglické skratky Slovak cases prídavné mená vetná skladba Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet metódy výučby Anglické zámená slohové útvary slovné spojenia Typy angličtiny slovenská gramatika Anglické prídavné mená english for travelling slovenské nárečia, slovensko Specialized English
Návrat na obsah