Frázové slovesá pod lupou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá pod lupou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické frázové slovesá ·
Tags: slovesáangličtina
Frázové slovesá v angličtine

 
Angličtina má množstvo frázových slovies, sú to slovesá, ktoré v spojení s predložkou znamenajú úplne niečo iné. Angličtina  má takýchto slovies veľmi veľa, my sa však pozrieme len na zopár.


 
 
lock up – dať niekoho do väzenia

 
Uncle Vincent has been locked up for drunk-driving and resisting arrest.

 
Strýko Vincent  bol uväznený za riadenia v opilosti a kladení odporu pri zatýkaní.


 
break into –  vlámať  sa do

 
Sam and Dave are planning on breaking into the Louvre and stealing the Mona Lisa.

Sam a Dave plánujú sa vlámať sa do Louvre a ukradnúť Monu Lisu.


 
take in – byť predvedený na policajnú stanicu

 
The police have identified three murders suspects and have taken them in for questioning.

 
Polícia identifikovala troch podozrivých z vraždy a tí boli odvedení na policajnú stanicu.


 
pick up – zvýšiť alebo zdokonaliť

 
The song starts out a bit slow, but the tempo really picks up after that.

 
Pieseň začala trošku pomaly, ale potom sa už dostáva do tempa.


 
sing along – pospevovať si skladbu, zatiaľ čosi niekto iný spieva alebo hrá

 
I like listening to radio stations that play songs I can sing along to.

 
Rád počúvam rozhlasové stanice, ktoré hrajú pesničky, ktoré si môžem pospevovať.


 
jazz up – urobiť niečo atraktívnym alebo zaujímavým

 
Olivia really jazzed up her birthday party by hiring a few clowns and a talking buldog.

 
Olívia skutočne oživila svoj narodeninový večierok tým, že najala niekoľko klaunov a hovoriaceho buldoga.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Nepravidelné stupňovanie maturita Jednoduchá veta slovenská gramatika vetná skladba anglická konverzácia slohové útvary výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak nouns Slovenský jazyk anglická gramatika Slovenská literatúra Typy angličtiny Specialized English učenie sa English for everyday life english for travelling slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Súdny preklad Druhy viet rečnícky štýl slovak for foreigners English in use Slovak vocabulary gramatika teória literatúry Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť Anglické slovesá metódy výučby Slovak conversation metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra slovak for foreigners, time Gerundium prídavné mená angličtina Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Business English Slovak for foreigners Slovak questions doučovanie Slovak tenses Anglické zámená význam slov pohovor v angličtine Anglická gramatika angličtina pre obchod Medical Slovak Slovak grammar Slovak dialogue priama metóda Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Slovak sentences Motivácia slovné spojenia Anglické frázy výučba, doučovanie reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie anglické skratky verbs with prepositions English grammar frázové slovesá Metódy výučby
Návrat na obsah