Frázové slovesá v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v frázové slovesá ·
Tags: frázovéslovesáangličtina
Anglické frázové slovesá – English phrasal verbs


 
Angličtina má takzvané frázové slovesá, čo sú slovesá, ktoré sú zložené zo slovesa a ďalšieho slova a tým sa mení celý význam tohto spojenia, takže si prejdeme zopár takýchto slovies.

 
Najprv si pozrieme sloveso, potom jeho anglický význam, pridáme jednu vetu a nakoniec si napíšeme jeho význam.


 
Aspire to sth – to have strong desire to gain or achieve something. He´s  never aspired to great wealth – ašpirovať k niečomu.

 
Boil away- if a liquid  boils away, it boils until left. The water in the saucepan had boiled away. -vypariť sa

 
Chat sb up – to talk in a friendly way to sb because you are sexually attracted to them. Who was that girl you were chatting you last night ? pokecať si

 
Doss down – to sleep on the floor or somewhere unconfortable because you have nowhere to sleep. We dossed down on Tony´s floor after the party. Zalahňúť

 
Ebb away - gradually become weaker and begin to disapear. His confidence ebbed away.
 
Vymiznúť

 
Flood sb out – force sb to leave their home bacause of flood. We were flooded out by a burst water main. vyhnať z

 
Go back over sth - think about sth again or often. I went back ovr the day´s event in my mind.
 
Niečo si znovu prejsť

 
Happen along by –to  appear or arrive unexpectedly. A police car happened along just at the moment. Prísť neočakávane.

 
Idle sth away – to spend time doing nothing very important. They idle away their time watching television. odpočinúť si
 
Jet off – fly somewhere, especially somewhere away. They´re jetting off to Florida tomorrow. Odletieť ďaleko

 
Kip down – sleep in a place that is not your own bed is there anywhere to kip down  for the night
 
Zložiť sa na noc
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation priama metóda Typy angličtiny Gerundium anglické časy angličtina pre lekárov Súdny preklad english for travelling Anglické zámená Slovak grammar slovné spojenia slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Specialized English prídavné mená angličtina Druhy viet slovenské nárečia, slovensko reparát angličtina pre obchod metódy výučby výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Slovak tenses English in use slovak for foreigners metódy výučby, jazyky vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences anglická výslovnosť maturita Slovak dialogue Business English slohové útvary metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta gramatika Slovak cases Anglické frázy Doučovanie slovak for foreigners, time Slovak for foreigners význam slov a ich použite prekladateľstvo Medical Slovak English grammar obchodná angličtina anglická gramatika anglické skratky Skúšky z jazyka anglické opozitá Anglická gramatika Slovenská literatúra význam slov doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns Predminulý priebehový čas slovenská literatúra pohovor v angličtine verbs with prepositions učenie sa Slovak questions English for everyday life frázové slovesá Metódy výučby anglická konverzácia teória literatúry Slovenský jazyk rečnícky štýl
Návrat na obsah