Frázové slovesá v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v frázové slovesá ·
Tags: frázovéslovesáangličtina
Anglické frázové slovesá – English phrasal verbs


 
Angličtina má takzvané frázové slovesá, čo sú slovesá, ktoré sú zložené zo slovesa a ďalšieho slova a tým sa mení celý význam tohto spojenia, takže si prejdeme zopár takýchto slovies.

 
Najprv si pozrieme sloveso, potom jeho anglický význam, pridáme jednu vetu a nakoniec si napíšeme jeho význam.


 
Aspire to sth – to have strong desire to gain or achieve something. He´s  never aspired to great wealth – ašpirovať k niečomu.

 
Boil away- if a liquid  boils away, it boils until left. The water in the saucepan had boiled away. -vypariť sa

 
Chat sb up – to talk in a friendly way to sb because you are sexually attracted to them. Who was that girl you were chatting you last night ? pokecať si

 
Doss down – to sleep on the floor or somewhere unconfortable because you have nowhere to sleep. We dossed down on Tony´s floor after the party. Zalahňúť

 
Ebb away - gradually become weaker and begin to disapear. His confidence ebbed away.
 
Vymiznúť

 
Flood sb out – force sb to leave their home bacause of flood. We were flooded out by a burst water main. vyhnať z

 
Go back over sth - think about sth again or often. I went back ovr the day´s event in my mind.
 
Niečo si znovu prejsť

 
Happen along by –to  appear or arrive unexpectedly. A police car happened along just at the moment. Prísť neočakávane.

 
Idle sth away – to spend time doing nothing very important. They idle away their time watching television. odpočinúť si
 
Jet off – fly somewhere, especially somewhere away. They´re jetting off to Florida tomorrow. Odletieť ďaleko

 
Kip down – sleep in a place that is not your own bed is there anywhere to kip down  for the night
 
Zložiť sa na noc
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation Slovak sentences prídavné mená Doučovanie Anglické frázové slovesá English for everyday life angličtina pre obchod Typy angličtiny Business English Druhy viet vetná skladba Predminulý priebehový čas metódy výučby Slovak nouns Slovak grammar anglické skratky Slovak dialogues Specialized English Medical Slovak angličtina pre lekárov anglické opozitá Slovak questions slohové útvary maturita Anglické frázy Vetná skladba Anglická gramatika slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia angličtina slovak for foreigners, time prekladateľstvo slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby anglická výslovnosť anglická konverzácia Slovak for foreigners učenie sa výučba, doučovanie Súdny preklad anglické časy Jednoduchá veta verbs with prepositions Slovenská literatúra gramatika Slovak dialogue slovné spojenia Slovak cases význam slov anglická gramatika Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá English in use Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl english for travelling doučovanie Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Slovenský jazyk pohovor v angličtine reparát Gerundium obchodná angličtina Slovak tenses teória literatúry slovenské nárečia, slovensko English grammar priama metóda Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah