Frázové slovesá v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v frázové slovesá ·
Tags: frázovéslovesáangličtina
Anglické frázové slovesá – English phrasal verbs


 
Angličtina má takzvané frázové slovesá, čo sú slovesá, ktoré sú zložené zo slovesa a ďalšieho slova a tým sa mení celý význam tohto spojenia, takže si prejdeme zopár takýchto slovies.

 
Najprv si pozrieme sloveso, potom jeho anglický význam, pridáme jednu vetu a nakoniec si napíšeme jeho význam.


 
Aspire to sth – to have strong desire to gain or achieve something. He´s  never aspired to great wealth – ašpirovať k niečomu.

 
Boil away- if a liquid  boils away, it boils until left. The water in the saucepan had boiled away. -vypariť sa

 
Chat sb up – to talk in a friendly way to sb because you are sexually attracted to them. Who was that girl you were chatting you last night ? pokecať si

 
Doss down – to sleep on the floor or somewhere unconfortable because you have nowhere to sleep. We dossed down on Tony´s floor after the party. Zalahňúť

 
Ebb away - gradually become weaker and begin to disapear. His confidence ebbed away.
 
Vymiznúť

 
Flood sb out – force sb to leave their home bacause of flood. We were flooded out by a burst water main. vyhnať z

 
Go back over sth - think about sth again or often. I went back ovr the day´s event in my mind.
 
Niečo si znovu prejsť

 
Happen along by –to  appear or arrive unexpectedly. A police car happened along just at the moment. Prísť neočakávane.

 
Idle sth away – to spend time doing nothing very important. They idle away their time watching television. odpočinúť si
 
Jet off – fly somewhere, especially somewhere away. They´re jetting off to Florida tomorrow. Odletieť ďaleko

 
Kip down – sleep in a place that is not your own bed is there anywhere to kip down  for the night
 
Zložiť sa na noc
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta English in use výučba, doučovanie Slovak word formation anglické skratky Anglické frázové slovesá anglická gramatika Slovak conversation Motivácia Slovak dialogue Slovak sentences angličtina pre obchod Slovak tenses Typy angličtiny Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Anglické frázy verbs with prepositions maturita Slovak vocabulary Metódy výučby Druhy viet metódy výučby gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská gramatika anglické opozitá význam slov Anglické prídavné mená slovenská gramatika priama metóda teória literatúry slovné spojenia Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions frázové slovesá význam slov a ich použite English for everyday life vetná skladba Anglické slovesá Specialized English anglicko - slovenská konverzácia učenie sa angličtina slovak for foreigners doučovanie anglické časy Slovak cases obchodná angličtina English grammar anglická výslovnosť Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia prídavné mená Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra slohové útvary prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Business English Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra Medical Slovak Doučovanie english for travelling Súdny preklad Vetná skladba Slovak for foreigners Gerundium reparát metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Anglická gramatika
Návrat na obsah