Frázové slovesá v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v frázové slovesá ·
Tags: frázovéslovesáangličtina
Anglické frázové slovesá – English phrasal verbs


 
Angličtina má takzvané frázové slovesá, čo sú slovesá, ktoré sú zložené zo slovesa a ďalšieho slova a tým sa mení celý význam tohto spojenia, takže si prejdeme zopár takýchto slovies.

 
Najprv si pozrieme sloveso, potom jeho anglický význam, pridáme jednu vetu a nakoniec si napíšeme jeho význam.


 
Aspire to sth – to have strong desire to gain or achieve something. He´s  never aspired to great wealth – ašpirovať k niečomu.

 
Boil away- if a liquid  boils away, it boils until left. The water in the saucepan had boiled away. -vypariť sa

 
Chat sb up – to talk in a friendly way to sb because you are sexually attracted to them. Who was that girl you were chatting you last night ? pokecať si

 
Doss down – to sleep on the floor or somewhere unconfortable because you have nowhere to sleep. We dossed down on Tony´s floor after the party. Zalahňúť

 
Ebb away - gradually become weaker and begin to disapear. His confidence ebbed away.
 
Vymiznúť

 
Flood sb out – force sb to leave their home bacause of flood. We were flooded out by a burst water main. vyhnať z

 
Go back over sth - think about sth again or often. I went back ovr the day´s event in my mind.
 
Niečo si znovu prejsť

 
Happen along by –to  appear or arrive unexpectedly. A police car happened along just at the moment. Prísť neočakávane.

 
Idle sth away – to spend time doing nothing very important. They idle away their time watching television. odpočinúť si
 
Jet off – fly somewhere, especially somewhere away. They´re jetting off to Florida tomorrow. Odletieť ďaleko

 
Kip down – sleep in a place that is not your own bed is there anywhere to kip down  for the night
 
Zložiť sa na noc
 


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia maturita anglické skratky angličtina Slovak tenses pohovor v angličtine angličtina pre lekárov vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet Slovak sentences Specialized English Súdny preklad Medical Slovak Typy angličtiny Business English výučba, doučovanie Slovak cases význam slov Slovak questions Doučovanie english for travelling Anglická gramatika metódy výučby Slovak for foreigners Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak conversation slovenská literatúra Anglické slovesá English in use Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika obchodná angličtina Slovak vocabulary English grammar teória literatúry slovenská gramatika verbs with prepositions Slovak grammar Anglické prídavné mená frázové slovesá učenie sa rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka angličtina pre obchod význam slov a ich použite reparát Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk English for everyday life Anglické frázové slovesá Gerundium Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená Anglické frázy Slovak dialogues slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, gramatika anglická konverzácia Slovenská literatúra Metódy výučby anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns anglické opozitá prídavné mená anglické časy prekladateľstvo slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba slohové útvary Jednoduchá veta priama metóda
Návrat na obsah