Gratitude in Slovak business correspondence - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gratitude in Slovak business correspondence

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: businessletterslovak
How to say thank you in business letter ?

Do you know how to say thank you in your business corespondence ?

In this artictle you will find some semtences that you can use, it will be also with translation.Slovak language is great because you almost never translate words and phrases literally, so let´s start with sentences.

 
 
Ďakujeme vám za vašu ochotu a spoluprácu.

 
 
We thank you for your courtesy and cooperation.

 
Ďakujeme vám za rýchlosť , s akou ste túto záležitosť vybavili.

 
We thank you for the speed with which you have treated the matter.

 
Ďakujeme vám, že ste nám pomohli v ťažkej situácií.

 
We thank you for helping out in this emergency.

 
Ďakujeme vám za námahu, ktorú ste vynaložili aby ste ma informovali.

 
We thank you for the trouble you took in keeping me advised.

 
Ďakujeme vám za ohľaduplnosť, ktorú ste nám preukázali pri týchto nezvyčajných okolnostiach.

 
We thank you for the consideration you have shown us in these exceptional  circumstances.

 
Ďakujeme vám za vašu ponuku, pomôcť nám v tejto záležitosti.

 
We thank you for your offer to help in this matter.

 
Sme vám veľmi vďačný za váš chápajúci postoj.

 
We are most grateful to you for your understanding attitude.

 
Výmena zámerov o výskumnom programe bola prospešná a preto vám ďakujeme  za vašu spoluprácu.

 
It was very helpfull to exchange ideas about research programmes and we are most gratefull for your co-operation.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená frázové slovesá metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl Súdny preklad význam slov English in use slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns slovenská gramatika English for everyday life Slovenská gramatika Business English metódy výučby maturita anglické skratky Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Slovak cases verbs with prepositions priama metóda prídavné mená slovak for foreigners vetná skladba Anglické prídavné mená slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Vetná skladba Doučovanie Gerundium anglické časy Jednoduchá veta Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky Druhy viet English grammar obchodná angličtina reparát anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia Slovak grammar Slovak dialogues slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Slovak word formation angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue Anglické frázy Specialized English teória literatúry Slovak tenses angličtina pre obchod Slovenský jazyk výučba, doučovanie anglická výslovnosť anglické opozitá Anglické frázové slovesá Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa english for travelling Slovenská literatúra pohovor v angličtine slovenská literatúra Medical Slovak Slovak sentences Metódy výučby Anglická gramatika Motivácia Typy angličtiny Slovak for foreigners angličtina Slovak questions učenie sa gramatika prekladateľstvo doučovanie Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika
Návrat na obsah