Gratitude in Slovak business correspondence - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gratitude in Slovak business correspondence

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: businessletterslovak
How to say thank you in business letter ?

Do you know how to say thank you in your business corespondence ?

In this artictle you will find some semtences that you can use, it will be also with translation.Slovak language is great because you almost never translate words and phrases literally, so let´s start with sentences.

 
 
Ďakujeme vám za vašu ochotu a spoluprácu.

 
 
We thank you for your courtesy and cooperation.

 
Ďakujeme vám za rýchlosť , s akou ste túto záležitosť vybavili.

 
We thank you for the speed with which you have treated the matter.

 
Ďakujeme vám, že ste nám pomohli v ťažkej situácií.

 
We thank you for helping out in this emergency.

 
Ďakujeme vám za námahu, ktorú ste vynaložili aby ste ma informovali.

 
We thank you for the trouble you took in keeping me advised.

 
Ďakujeme vám za ohľaduplnosť, ktorú ste nám preukázali pri týchto nezvyčajných okolnostiach.

 
We thank you for the consideration you have shown us in these exceptional  circumstances.

 
Ďakujeme vám za vašu ponuku, pomôcť nám v tejto záležitosti.

 
We thank you for your offer to help in this matter.

 
Sme vám veľmi vďačný za váš chápajúci postoj.

 
We are most grateful to you for your understanding attitude.

 
Výmena zámerov o výskumnom programe bola prospešná a preto vám ďakujeme  za vašu spoluprácu.

 
It was very helpfull to exchange ideas about research programmes and we are most gratefull for your co-operation.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika výučba, učenie sa, anketa Doučovanie Slovak sentences Anglická gramatika Druhy viet Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie angličtina slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Slovak nouns výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika frázové slovesá anglické opozitá Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Slovak for foreigners Medical Slovak teória literatúry metódy výučby, jazyky maturita vetná skladba slohové útvary priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses slovak for foreigners anglická výslovnosť anglické časy Gerundium anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra obchodná angličtina Anglické zámená Slovak grammar Vetná skladba Metódy výučby Business English učenie sa Slovak dialogue english for travelling Anglické frazálne slovesá English in use slovak for foreigners, time rečnícky štýl význam slov a ich použite angličtina pre lekárov anglická konverzácia metódy výučby Slovak cases pohovor v angličtine Jednoduchá veta anglické skratky Slovenská literatúra Skúšky z jazyka slovné spojenia English grammar Specialized English prídavné mená reparát Súdny preklad doučovanie English for everyday life Anglické frázy Slovak dialogues anglická gramatika význam slov Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod
Návrat na obsah