Gratitude in Slovak business correspondence - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gratitude in Slovak business correspondence

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: businessletterslovak
How to say thank you in business letter ?

Do you know how to say thank you in your business corespondence ?

In this artictle you will find some semtences that you can use, it will be also with translation.Slovak language is great because you almost never translate words and phrases literally, so let´s start with sentences.

 
 
Ďakujeme vám za vašu ochotu a spoluprácu.

 
 
We thank you for your courtesy and cooperation.

 
Ďakujeme vám za rýchlosť , s akou ste túto záležitosť vybavili.

 
We thank you for the speed with which you have treated the matter.

 
Ďakujeme vám, že ste nám pomohli v ťažkej situácií.

 
We thank you for helping out in this emergency.

 
Ďakujeme vám za námahu, ktorú ste vynaložili aby ste ma informovali.

 
We thank you for the trouble you took in keeping me advised.

 
Ďakujeme vám za ohľaduplnosť, ktorú ste nám preukázali pri týchto nezvyčajných okolnostiach.

 
We thank you for the consideration you have shown us in these exceptional  circumstances.

 
Ďakujeme vám za vašu ponuku, pomôcť nám v tejto záležitosti.

 
We thank you for your offer to help in this matter.

 
Sme vám veľmi vďačný za váš chápajúci postoj.

 
We are most grateful to you for your understanding attitude.

 
Výmena zámerov o výskumnom programe bola prospešná a preto vám ďakujeme  za vašu spoluprácu.

 
It was very helpfull to exchange ideas about research programmes and we are most gratefull for your co-operation.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika teória literatúry Slovak questions slovenská literatúra anglické časy anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Medical Slovak Specialized English vetná skladba výučba, doučovanie anglická konverzácia angličtina English in use obchodná angličtina Anglické slovesá Slovak cases Slovak grammar Slovak conversation pohovor v angličtine english for travelling prekladateľstvo doučovanie učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá priama metóda Druhy viet English for everyday life frázové slovesá Vetná skladba Business English anglická gramatika Súdny preklad Jednoduchá veta English grammar Slovak nouns metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl anglické opozitá Predminulý priebehový čas metódy výučby význam slov reparát slovenská gramatika slohové útvary Slovak sentences Metódy výučby Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita prídavné mená Anglické prídavné mená anglická výslovnosť Slovenský jazyk Doučovanie Gerundium Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Slovak tenses anglické skratky Anglické frázy angličtina pre lekárov význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod slovak for foreigners slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Slovak dialogues
Návrat na obsah