Gratitude in Slovak business correspondence - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gratitude in Slovak business correspondence

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: businessletterslovak
How to say thank you in business letter ?

Do you know how to say thank you in your business corespondence ?

In this artictle you will find some semtences that you can use, it will be also with translation.Slovak language is great because you almost never translate words and phrases literally, so let´s start with sentences.

 
 
Ďakujeme vám za vašu ochotu a spoluprácu.

 
 
We thank you for your courtesy and cooperation.

 
Ďakujeme vám za rýchlosť , s akou ste túto záležitosť vybavili.

 
We thank you for the speed with which you have treated the matter.

 
Ďakujeme vám, že ste nám pomohli v ťažkej situácií.

 
We thank you for helping out in this emergency.

 
Ďakujeme vám za námahu, ktorú ste vynaložili aby ste ma informovali.

 
We thank you for the trouble you took in keeping me advised.

 
Ďakujeme vám za ohľaduplnosť, ktorú ste nám preukázali pri týchto nezvyčajných okolnostiach.

 
We thank you for the consideration you have shown us in these exceptional  circumstances.

 
Ďakujeme vám za vašu ponuku, pomôcť nám v tejto záležitosti.

 
We thank you for your offer to help in this matter.

 
Sme vám veľmi vďačný za váš chápajúci postoj.

 
We are most grateful to you for your understanding attitude.

 
Výmena zámerov o výskumnom programe bola prospešná a preto vám ďakujeme  za vašu spoluprácu.

 
It was very helpfull to exchange ideas about research programmes and we are most gratefull for your co-operation.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Specialized English anglická výslovnosť angličtina metódy, vzdelávanie, English in use angličtina pre obchod Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Business English prekladateľstvo Súdny preklad angličtina pre lekárov Anglické zámená Slovak tenses význam slov výučba, doučovanie frázové slovesá Slovenská literatúra anglické opozitá slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling Gerundium slovenská literatúra English grammar metódy výučby reparát pohovor v angličtine Slovak sentences metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Slovak cases verbs with prepositions Metódy výučby maturita anglické časy slohové útvary teória literatúry význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba slovné spojenia gramatika Anglická gramatika učenie sa Slovak nouns slovenská gramatika Medical Slovak Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak grammar Slovak dialogues prídavné mená rečnícky štýl Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Slovak conversation Druhy viet Anglické slovesá Slovenský jazyk English for everyday life slovenské nárečia, slovensko priama metóda Anglické prídavné mená Typy angličtiny Slovak vocabulary Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Doučovanie Motivácia tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika anglická konverzácia vetná skladba doučovanie
Návrat na obsah