Gratitude in Slovak business correspondence - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gratitude in Slovak business correspondence

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: businessletterslovak
How to say thank you in business letter ?

Do you know how to say thank you in your business corespondence ?

In this artictle you will find some semtences that you can use, it will be also with translation.Slovak language is great because you almost never translate words and phrases literally, so let´s start with sentences.

 
 
Ďakujeme vám za vašu ochotu a spoluprácu.

 
 
We thank you for your courtesy and cooperation.

 
Ďakujeme vám za rýchlosť , s akou ste túto záležitosť vybavili.

 
We thank you for the speed with which you have treated the matter.

 
Ďakujeme vám, že ste nám pomohli v ťažkej situácií.

 
We thank you for helping out in this emergency.

 
Ďakujeme vám za námahu, ktorú ste vynaložili aby ste ma informovali.

 
We thank you for the trouble you took in keeping me advised.

 
Ďakujeme vám za ohľaduplnosť, ktorú ste nám preukázali pri týchto nezvyčajných okolnostiach.

 
We thank you for the consideration you have shown us in these exceptional  circumstances.

 
Ďakujeme vám za vašu ponuku, pomôcť nám v tejto záležitosti.

 
We thank you for your offer to help in this matter.

 
Sme vám veľmi vďačný za váš chápajúci postoj.

 
We are most grateful to you for your understanding attitude.

 
Výmena zámerov o výskumnom programe bola prospešná a preto vám ďakujeme  za vašu spoluprácu.

 
It was very helpfull to exchange ideas about research programmes and we are most gratefull for your co-operation.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet anglické opozitá Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Medical Slovak Slovak slang rečnícky štýl Angličtina pre špecifické situácie Jednoduchá veta Slovak tenses Spisovná slovenčina anglická konverzácia maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko význam slov verbs with prepositions výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia gramatika Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka english for travelling učenie sa doučovanie angličtina slovné spojenia slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika obchodná angličtina teória literatúry prekladateľstvo English grammar slovenská gramatika English for everyday life Anglické frazálne slovesá Slovak verbs metódy výučby Slovak word formation anglické skratky Motivácia Slovak vocabulary Slovak nouns vetná skladba pohovor v angličtine frázové slovesá metódy výučby, jazyky Vetná skladba Anglické frázy English in use Slovak conversation Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak pronunciation Gerundium Doučovanie Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Slovak grammar Slovak questions Business English Súdny preklad prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika priama metóda Predminulý priebehový čas reparát anglická výslovnosť Slovak cases metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá Metódy výučby Anglická gramatika pomôcky k učeniu sa tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Slovak dialogue slovak for foreigners Specialized English význam slov a ich použite anglické časy slohové útvary
Návrat na obsah