How we create Slovak future tense ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create Slovak future tense ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: futuretense
Future tense in Slovak language

 
 
Do you know how to create future tense in slovak language ? In this article you will find out how we create it.

 
 
Slovak future tense is ca n be formed in the following ways.

 
1. By using the present tense form of the verb to express future meaning.

 
2. Analytically, with the help of the conjugated byť, e.g. budem písať.

 
The choice of these two possibilities depends on  whether the verb is:

 
                             Infinitive           future tense

 
A) perfective         napísať             napíšem

 
B) non-pefective   písať                budem písať

 
 
Slovak perfective verbs have no present tense meaning. Their  present tense form epresses a future meaning, for example.

 
 
dám             I will give
 
napíšu         they will write
 
prídeme       we will come

 
The verb ísť forms the future tense  irregularly, for example.

 
Pôjdem                pôjdeme
 
Pojdeš                 pôjdete   
 
Pôjde                   pôjdú

 
Nonperfective verbs form the future tense analytically wit the help of the conjugated future tense forms of verb byť by the infinitive of the particular verb, e. g.

 
(ja) Budem písať         (my) budeme písať
 
(ty)  budeš písať         (vy) budete písať
 
(on) bude písať          (oni) nebudú písať
 


Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina verbs with prepositions pohovor v angličtine prekladateľstvo Slovak conversation priama metóda Druhy viet prídavné mená Anglické frazálne slovesá Súdny preklad English for everyday life Slovak dialogues angličtina Business English Slovak grammar angličtina pre obchod anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk English grammar Slovak questions slohové útvary metódy výučby, jazyky Medical Slovak Specialized English Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra anglická výslovnosť rečnícky štýl metódy výučby maturita metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Predminulý priebehový čas slovak for foreigners Slovenský jazyk význam slov a ich použite Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá reparát anglické časy slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa význam slov učenie sa gramatika angličtina pre lekárov Jednoduchá veta English in use Slovak for foreigners Anglické frázy english for travelling Typy angličtiny doučovanie frázové slovesá anglická konverzácia Metódy výučby Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená Slovak nouns Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time anglické skratky slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Slovak cases Gerundium Anglická gramatika Slovak dialogue teória literatúry vetná skladba Doučovanie Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses výučba, doučovanie
Návrat na obsah