How we create Slovak future tense ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create Slovak future tense ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: futuretense
Future tense in Slovak language

 
 
Do you know how to create future tense in slovak language ? In this article you will find out how we create it.

 
 
Slovak future tense is ca n be formed in the following ways.

 
1. By using the present tense form of the verb to express future meaning.

 
2. Analytically, with the help of the conjugated byť, e.g. budem písať.

 
The choice of these two possibilities depends on  whether the verb is:

 
                             Infinitive           future tense

 
A) perfective         napísať             napíšem

 
B) non-pefective   písať                budem písať

 
 
Slovak perfective verbs have no present tense meaning. Their  present tense form epresses a future meaning, for example.

 
 
dám             I will give
 
napíšu         they will write
 
prídeme       we will come

 
The verb ísť forms the future tense  irregularly, for example.

 
Pôjdem                pôjdeme
 
Pojdeš                 pôjdete   
 
Pôjde                   pôjdú

 
Nonperfective verbs form the future tense analytically wit the help of the conjugated future tense forms of verb byť by the infinitive of the particular verb, e. g.

 
(ja) Budem písať         (my) budeme písať
 
(ty)  budeš písať         (vy) budete písať
 
(on) bude písať          (oni) nebudú písať
 


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Anglické frázy English in use Slovak dialogues english for travelling Slovak word formation frázové slovesá význam slov význam slov a ich použite Doučovanie Jednoduchá veta slovenská literatúra slohové útvary anglická gramatika Slovenská literatúra gramatika anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Specialized English angličtina Slovak grammar angličtina pre obchod Druhy viet slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, učenie sa Slovak nouns anglická konverzácia Slovak for foreigners priama metóda výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky pomôcky k učeniu sa Anglická gramatika Slovak sentences Business English angličtina pre lekárov Slovak questions Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas English for everyday life Medical Slovak Slovenská gramatika Spisovná slovenčina Skúšky z jazyka Angličtina pre špecifické situácie doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Slovak tenses Slovak slang Motivácia maturita slovak for foreigners, time Vetná skladba prekladateľstvo obchodná angličtina prídavné mená Anglické prídavné mená anglické skratky pohovor v angličtine metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia Anglické zámená Slovak conversation anglické opozitá anglická výslovnosť teória literatúry English grammar Slovak vocabulary reparát výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Typy angličtiny rečnícky štýl Metódy výučby Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Slovak verbs slovenská gramatika Slovenský jazyk Slovak cases vetná skladba
Návrat na obsah