How we create Slovak future tense ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create Slovak future tense ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: futuretense
Future tense in Slovak language

 
 
Do you know how to create future tense in slovak language ? In this article you will find out how we create it.

 
 
Slovak future tense is ca n be formed in the following ways.

 
1. By using the present tense form of the verb to express future meaning.

 
2. Analytically, with the help of the conjugated byť, e.g. budem písať.

 
The choice of these two possibilities depends on  whether the verb is:

 
                             Infinitive           future tense

 
A) perfective         napísať             napíšem

 
B) non-pefective   písať                budem písať

 
 
Slovak perfective verbs have no present tense meaning. Their  present tense form epresses a future meaning, for example.

 
 
dám             I will give
 
napíšu         they will write
 
prídeme       we will come

 
The verb ísť forms the future tense  irregularly, for example.

 
Pôjdem                pôjdeme
 
Pojdeš                 pôjdete   
 
Pôjde                   pôjdú

 
Nonperfective verbs form the future tense analytically wit the help of the conjugated future tense forms of verb byť by the infinitive of the particular verb, e. g.

 
(ja) Budem písať         (my) budeme písať
 
(ty)  budeš písať         (vy) budete písať
 
(on) bude písať          (oni) nebudú písať
 


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine gramatika Slovak cases Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences vetná skladba Gerundium Anglické frazálne slovesá slovné spojenia anglická konverzácia Specialized English Slovak nouns english for travelling anglické opozitá metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners slovak for foreigners, time anglická gramatika angličtina Slovenská literatúra English for everyday life slovenská gramatika Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Business English Slovak tenses Slovak questions prídavné mená prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Slovak dialogues Anglická gramatika Anglické frázové slovesá teória literatúry slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie English in use Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky učenie sa reparát výučba, doučovanie Typy angličtiny význam slov English grammar Slovenská gramatika Anglické prídavné mená verbs with prepositions metódy výučby doučovanie Metódy výučby Slovenský jazyk anglické časy slohové útvary Slovak conversation Medical Slovak Anglické zámená angličtina pre lekárov slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue anglická výslovnosť anglické skratky maturita frázové slovesá Druhy viet Anglické slovesá význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Skúšky z jazyka Slovak vocabulary
Návrat na obsah