How we create Slovak future tense ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create Slovak future tense ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: futuretense
Future tense in Slovak language

 
 
Do you know how to create future tense in slovak language ? In this article you will find out how we create it.

 
 
Slovak future tense is ca n be formed in the following ways.

 
1. By using the present tense form of the verb to express future meaning.

 
2. Analytically, with the help of the conjugated byť, e.g. budem písať.

 
The choice of these two possibilities depends on  whether the verb is:

 
                             Infinitive           future tense

 
A) perfective         napísať             napíšem

 
B) non-pefective   písať                budem písať

 
 
Slovak perfective verbs have no present tense meaning. Their  present tense form epresses a future meaning, for example.

 
 
dám             I will give
 
napíšu         they will write
 
prídeme       we will come

 
The verb ísť forms the future tense  irregularly, for example.

 
Pôjdem                pôjdeme
 
Pojdeš                 pôjdete   
 
Pôjde                   pôjdú

 
Nonperfective verbs form the future tense analytically wit the help of the conjugated future tense forms of verb byť by the infinitive of the particular verb, e. g.

 
(ja) Budem písať         (my) budeme písať
 
(ty)  budeš písať         (vy) budete písať
 
(on) bude písať          (oni) nebudú písať
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba prekladateľstvo metódy výučby, jazyky Slovak dialogue slovné spojenia Anglické frázové slovesá metódy výučby anglické časy angličtina výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia gramatika teória literatúry Business English English in use pohovor v angličtine Slovak grammar obchodná angličtina anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad frázové slovesá doučovanie Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Anglické frázy Slovenská literatúra maturita Specialized English english for travelling reparát Anglické zámená vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Gerundium Metódy výučby verbs with prepositions Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Doučovanie angličtina pre obchod učenie sa Slovak for foreigners priama metóda Medical Slovak Slovak conversation výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Slovak nouns slovak for foreigners Slovak sentences Jednoduchá veta Typy angličtiny význam slov rečnícky štýl prídavné mená angličtina pre lekárov slovenská literatúra English for everyday life Slovak tenses anglická gramatika Slovak questions Slovak cases Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk anglické opozitá English grammar Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika
Návrat na obsah