How we create Slovak future tense ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create Slovak future tense ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: futuretense
Future tense in Slovak language

 
 
Do you know how to create future tense in slovak language ? In this article you will find out how we create it.

 
 
Slovak future tense is ca n be formed in the following ways.

 
1. By using the present tense form of the verb to express future meaning.

 
2. Analytically, with the help of the conjugated byť, e.g. budem písať.

 
The choice of these two possibilities depends on  whether the verb is:

 
                             Infinitive           future tense

 
A) perfective         napísať             napíšem

 
B) non-pefective   písať                budem písať

 
 
Slovak perfective verbs have no present tense meaning. Their  present tense form epresses a future meaning, for example.

 
 
dám             I will give
 
napíšu         they will write
 
prídeme       we will come

 
The verb ísť forms the future tense  irregularly, for example.

 
Pôjdem                pôjdeme
 
Pojdeš                 pôjdete   
 
Pôjde                   pôjdú

 
Nonperfective verbs form the future tense analytically wit the help of the conjugated future tense forms of verb byť by the infinitive of the particular verb, e. g.

 
(ja) Budem písať         (my) budeme písať
 
(ty)  budeš písať         (vy) budete písať
 
(on) bude písať          (oni) nebudú písať
 


Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk gramatika English grammar Anglické frazálne slovesá priama metóda metódy výučby Doučovanie English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená Slovak word formation prídavné mená frázové slovesá angličtina pre obchod Business English doučovanie Slovak questions Jednoduchá veta reparát Angličtina pre každú situáciu učenie sa Anglické slovesá Slovak dialogues English in use význam slov slovak for foreigners anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia Slovak tenses slovné spojenia význam slov a ich použite Slovak conversation Medical Slovak Slovak sentences Slovak for foreigners Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie slovenská literatúra Slovak dialogue obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Anglické zámená slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Vetná skladba anglické časy slovak for foreigners, time Súdny preklad Predminulý priebehový čas angličtina slovenská gramatika anglická gramatika pohovor v angličtine Anglická gramatika vetná skladba Slovak cases Motivácia Slovak vocabulary Slovenská gramatika verbs with prepositions maturita Anglické frázové slovesá Anglické frázy Metódy výučby teória literatúry rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Slovak nouns Typy angličtiny Druhy viet Specialized English prekladateľstvo Gerundium anglické opozitá
Návrat na obsah