How we create Slovak future tense ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create Slovak future tense ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: futuretense
Future tense in Slovak language

 
 
Do you know how to create future tense in slovak language ? In this article you will find out how we create it.

 
 
Slovak future tense is ca n be formed in the following ways.

 
1. By using the present tense form of the verb to express future meaning.

 
2. Analytically, with the help of the conjugated byť, e.g. budem písať.

 
The choice of these two possibilities depends on  whether the verb is:

 
                             Infinitive           future tense

 
A) perfective         napísať             napíšem

 
B) non-pefective   písať                budem písať

 
 
Slovak perfective verbs have no present tense meaning. Their  present tense form epresses a future meaning, for example.

 
 
dám             I will give
 
napíšu         they will write
 
prídeme       we will come

 
The verb ísť forms the future tense  irregularly, for example.

 
Pôjdem                pôjdeme
 
Pojdeš                 pôjdete   
 
Pôjde                   pôjdú

 
Nonperfective verbs form the future tense analytically wit the help of the conjugated future tense forms of verb byť by the infinitive of the particular verb, e. g.

 
(ja) Budem písať         (my) budeme písať
 
(ty)  budeš písať         (vy) budete písať
 
(on) bude písať          (oni) nebudú písať
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Spisovná slovenčina Metódy výučby teória literatúry English in use Slovak dialogue maturita Anglické prídavné mená Slovak nouns Slovak slang Slovenská literatúra Medical Slovak význam slov a ich použite prídavné mená slovenská literatúra slohové útvary Súdny preklad anglické skratky Slovak cases angličtina pre lekárov prekladateľstvo Slovak phrases metódy výučby Slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Motivácia Anglická gramatika angličtina slovenská gramatika Slovak word formation slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá Doučovanie anglická gramatika Anglické slovesá anglické časy Obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia English grammar anglická výslovnosť Gerundium Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak pronunciation slovné spojenia význam slov rečnícky štýl vetná skladba Slovak sentences Angličtina pre špecifické situácie anglické opozitá reparát angličtina pre obchod obchodná angličtina Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá slovak for foreigners, time english for travelling English for everyday life gramatika Anglické frázy Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu učenie sa Slovak tenses Specialized English verbs with prepositions Slovak dialogues Slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak conversation Slovak verbs Slovak questions Slovak vocabulary priama metóda anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny doučovanie pohovor v angličtine Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta Slovak grammar Business English
Návrat na obsah