Jazykové prostriedky v praxi - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Jazykové prostriedky v praxi

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: teórialiteratúrabáseň
Jazykové prostriedky

 
 
To čo sú jazykové prostriedky si definovať nebudeme ale ukážeme si konkrétne jazykové prostriedky v praxi.

 
Inverzia : ohňom veselým, hlások tlupa neduživá, nôtou monotónnou, na svoju bezmocnú podobu rozbitú, zašifrované mlčaním, z výkriku ešte  rozpečatím ústa,

 
Epiteton : ohňom veselým, stádo zahnané, drsnému veršu, hlások tlupa neduživá, v starom úpätí, živý neprebýva, studená a pustá, zašifrovaná,  bezmocná podoba rozbitá, vzdutým cievam, popol citu,

 
Metafora: vek chvíľou preťatý, čas vypovedať slovo, dní a noci v krvi svietilo mi, smiech zažne zavše brvy, potoky z kopýt vrások, zašifrované mlčaním ústa, búrkou zvuč a znej,

 
Personifikácia : vo mne duša zvracia, či tneš, či požehnáš, či bič si pletieš z tónov, .. do lebky vŕtaš, v nej trýzňou vybúši.

 
Prirovnanie : jak more Mojžišovo, ako potoky sa z korýt, ako v starom úpätí, jak náboj do krytu, jak ráno na Temži, ako údy Kristove,

 
Epifora : Znej!
 
              Búrkou zvuč a znej !

 
Epizeuxa: dní, dní...,

 
Apostrofa: nuž, ústa, spievajte,

 
Eufonetické kombinácie: nie nôtou monotónnou
 
                                          ako potoky sa z korýt vrások stráca a prchá,

 
Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Vetná skladba slovenská literatúra rečnícky štýl prídavné mená anglické časy Anglické frázové slovesá reparát anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá Súdny preklad English grammar english for travelling prekladateľstvo Slovak tenses Slovak cases angličtina pre lekárov Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar Slovenská literatúra Medical Slovak Anglické frázy Business English Doučovanie Slovak nouns anglická gramatika slovak for foreigners, time význam slov slovak for foreigners Metódy výučby gramatika Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues Slovenský jazyk Slovak for foreigners Jednoduchá veta slovné spojenia priama metóda Predminulý priebehový čas English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation English in use Typy angličtiny učenie sa slovenská gramatika Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Druhy viet angličtina slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka význam slov a ich použite anglické skratky Gerundium doučovanie Slovak questions metódy výučby teória literatúry frázové slovesá pohovor v angličtine vetná skladba Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť maturita slohové útvary verbs with prepositions angličtina pre obchod Slovak sentences obchodná angličtina Slovak dialogue
Návrat na obsah