Jazykové prostriedky v praxi - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Jazykové prostriedky v praxi

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: teórialiteratúrabáseň
Jazykové prostriedky

 
 
To čo sú jazykové prostriedky si definovať nebudeme ale ukážeme si konkrétne jazykové prostriedky v praxi.

 
Inverzia : ohňom veselým, hlások tlupa neduživá, nôtou monotónnou, na svoju bezmocnú podobu rozbitú, zašifrované mlčaním, z výkriku ešte  rozpečatím ústa,

 
Epiteton : ohňom veselým, stádo zahnané, drsnému veršu, hlások tlupa neduživá, v starom úpätí, živý neprebýva, studená a pustá, zašifrovaná,  bezmocná podoba rozbitá, vzdutým cievam, popol citu,

 
Metafora: vek chvíľou preťatý, čas vypovedať slovo, dní a noci v krvi svietilo mi, smiech zažne zavše brvy, potoky z kopýt vrások, zašifrované mlčaním ústa, búrkou zvuč a znej,

 
Personifikácia : vo mne duša zvracia, či tneš, či požehnáš, či bič si pletieš z tónov, .. do lebky vŕtaš, v nej trýzňou vybúši.

 
Prirovnanie : jak more Mojžišovo, ako potoky sa z korýt, ako v starom úpätí, jak náboj do krytu, jak ráno na Temži, ako údy Kristove,

 
Epifora : Znej!
 
              Búrkou zvuč a znej !

 
Epizeuxa: dní, dní...,

 
Apostrofa: nuž, ústa, spievajte,

 
Eufonetické kombinácie: nie nôtou monotónnou
 
                                          ako potoky sa z korýt vrások stráca a prchá,

 
Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove


Mesačné príspevky
Oblaky
maturita slovak for foreigners anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners metódy výučby slovenská literatúra Slovak vocabulary angličtina pre lekárov Anglická gramatika Slovak sentences anglická výslovnosť english for travelling Specialized English anglické časy Anglické prídavné mená anglická gramatika výučba, doučovanie slohové útvary slovenská gramatika slovné spojenia Slovak grammar Slovenská literatúra verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Medical Slovak Predminulý priebehový čas teória literatúry vetná skladba gramatika Vetná skladba Slovak questions Slovenská gramatika Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Slovak nouns Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Slovak tenses rečnícky štýl Anglické slovesá English grammar Nepravidelné stupňovanie reparát Angličtina pre každú situáciu Druhy viet English in use Doučovanie slovak for foreigners, time učenie sa Gerundium anglické skratky Slovak dialogue Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia angličtina výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Typy angličtiny pohovor v angličtine anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak conversation Anglické frázy prekladateľstvo Anglické frázové slovesá prídavné mená význam slov a ich použite priama metóda Slovak cases Business English význam slov Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Metódy výučby English for everyday life obchodná angličtina doučovanie
Návrat na obsah