Jazykové prostriedky v praxi - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Jazykové prostriedky v praxi

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: teórialiteratúrabáseň
Jazykové prostriedky

 
 
To čo sú jazykové prostriedky si definovať nebudeme ale ukážeme si konkrétne jazykové prostriedky v praxi.

 
Inverzia : ohňom veselým, hlások tlupa neduživá, nôtou monotónnou, na svoju bezmocnú podobu rozbitú, zašifrované mlčaním, z výkriku ešte  rozpečatím ústa,

 
Epiteton : ohňom veselým, stádo zahnané, drsnému veršu, hlások tlupa neduživá, v starom úpätí, živý neprebýva, studená a pustá, zašifrovaná,  bezmocná podoba rozbitá, vzdutým cievam, popol citu,

 
Metafora: vek chvíľou preťatý, čas vypovedať slovo, dní a noci v krvi svietilo mi, smiech zažne zavše brvy, potoky z kopýt vrások, zašifrované mlčaním ústa, búrkou zvuč a znej,

 
Personifikácia : vo mne duša zvracia, či tneš, či požehnáš, či bič si pletieš z tónov, .. do lebky vŕtaš, v nej trýzňou vybúši.

 
Prirovnanie : jak more Mojžišovo, ako potoky sa z korýt, ako v starom úpätí, jak náboj do krytu, jak ráno na Temži, ako údy Kristove,

 
Epifora : Znej!
 
              Búrkou zvuč a znej !

 
Epizeuxa: dní, dní...,

 
Apostrofa: nuž, ústa, spievajte,

 
Eufonetické kombinácie: nie nôtou monotónnou
 
                                          ako potoky sa z korýt vrások stráca a prchá,

 
Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Predminulý priebehový čas anglické opozitá Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk anglické časy verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners english for travelling význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá výučba, doučovanie metódy výučby slovenská literatúra angličtina pre lekárov prekladateľstvo reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Anglické frázové slovesá anglické skratky angličtina pre obchod slovak for foreigners, time slovak for foreigners učenie sa angličtina význam slov Druhy viet Doučovanie maturita priama metóda teória literatúry pohovor v angličtine Vetná skladba slovné spojenia Anglické frázy gramatika Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Medical Slovak Slovak questions metódy výučby, jazyky English in use anglická gramatika Anglické zámená anglická výslovnosť Gerundium Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Specialized English Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Slovak tenses slohové útvary English for everyday life vetná skladba Slovenský jazyk Jednoduchá veta Slovak conversation rečnícky štýl Slovak cases obchodná angličtina slovenská gramatika anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu doučovanie English grammar Slovak grammar Slovak dialogue
Návrat na obsah