Málo známa metóda na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Málo známa metóda na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Metódy výučby ·
Tags: angličtinametóda
Učte sa bilinguálnymi textami

 
Jednou z metód ako sa dá naučiť cudzí jazyk je čítať biliguálne texty, jeden z nich si aj pozrieme a samy uvidíte, že keď čítate bilinguálny text , že sa naučíte mnoho nových slovíčok a fráz, ktoré len tak v učebniciach nenájdete. Tieto texty v budú v angličtine a slovenčine a budú pod sebou, tak  sa ich pokúsim nejako označiť.


Anglický text

 
1 Mr Hiriam B. Otis was a protestant pastor. 2 He was from America. 3 He bought a big house in England. 4 Its name was Canterville Chase. 5 „There is a ghost in this house,“ people said. 6 „Canterville House is not  a good place. 7 It was Lord Canterville´s house. 8 He was a very honourable man. 9 „ The house has a ghost,“ he said to Mr Otis. 10 Now we don´t live in it. 11 One day my great- aunt had a nervous attack. 12 She was in bedroom and two skeleton hands touched her. 13 The servants didn´t stay with us after this incident. 14  Lady Canterville also slept very badly. 15 There were mysterious noises in the corridor and the library. 16 The Reverend Augustus Dampier has seen it too.

 
Slovenský text

 
1 Pán Hiriam B. Otis  bol protestanský pastor. 2 Bol z Ameriky. 3 V Anglicku si kúpil veľký dom.4 Jeho meno bolo Cantervilské panstvo. 5 „ V tom dome je strašidlo,“ hovorili ľudia. 6 Cantervillow dom nie je dobré miesto. 7 Bol to dom lorda Cantervilla. 8 Bol to veľmi čestný muž. 9 „ V dome je strašidlo,“ povedal pánu Otisovi. 10 Teraz v ňom nebývame. 11 Jedného dňa dostala moja prateta nervový záchvat. 12 Bola vo svojej spálni a dotkli sa jej ruky nejakej kostry. 13 Sluhovia po tomto incidente s nami nezostali. 14 Lady Canterville tiež veľmi zle spávala. 15 Na chodbe a v knižnici sa ozývali tajomné zvuky. 16 Aj reverend Augustus Dampier ho videl.Týmto spôsobom sa naučíte reálny jazyk, ktorým sú písané knihy a naučíte sa hlavne viac výrazov a fráz, ktoré by ste inak ani nepoužili.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra Anglické frázy Slovak tenses Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov Vetná skladba Business English anglická výslovnosť English for everyday life slovak for foreigners slohové útvary anglická gramatika vetná skladba Slovak conversation Doučovanie Slovak questions gramatika Slovak for foreigners Metódy výučby Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Slovak nouns pohovor v angličtine slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Slovenská literatúra metódy výučby význam slov verbs with prepositions výučba, doučovanie angličtina pre obchod Slovak dialogues maturita slovenská gramatika prídavné mená English in use učenie sa slovak for foreigners, time english for travelling Medical Slovak priama metóda Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia anglické časy prekladateľstvo anglická konverzácia Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk Anglická gramatika anglické skratky angličtina tipy ako sa učiť jazyk doučovanie frázové slovesá Specialized English Druhy viet obchodná angličtina Slovak grammar význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Gerundium rečnícky štýl English grammar teória literatúry Súdny preklad reparát Anglické zámená Slovak cases metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah