Málo známa metóda na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Málo známa metóda na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Metódy výučby ·
Tags: angličtinametóda
Učte sa bilinguálnymi textami

 
Jednou z metód ako sa dá naučiť cudzí jazyk je čítať biliguálne texty, jeden z nich si aj pozrieme a samy uvidíte, že keď čítate bilinguálny text , že sa naučíte mnoho nových slovíčok a fráz, ktoré len tak v učebniciach nenájdete. Tieto texty v budú v angličtine a slovenčine a budú pod sebou, tak  sa ich pokúsim nejako označiť.


Anglický text

 
1 Mr Hiriam B. Otis was a protestant pastor. 2 He was from America. 3 He bought a big house in England. 4 Its name was Canterville Chase. 5 „There is a ghost in this house,“ people said. 6 „Canterville House is not  a good place. 7 It was Lord Canterville´s house. 8 He was a very honourable man. 9 „ The house has a ghost,“ he said to Mr Otis. 10 Now we don´t live in it. 11 One day my great- aunt had a nervous attack. 12 She was in bedroom and two skeleton hands touched her. 13 The servants didn´t stay with us after this incident. 14  Lady Canterville also slept very badly. 15 There were mysterious noises in the corridor and the library. 16 The Reverend Augustus Dampier has seen it too.

 
Slovenský text

 
1 Pán Hiriam B. Otis  bol protestanský pastor. 2 Bol z Ameriky. 3 V Anglicku si kúpil veľký dom.4 Jeho meno bolo Cantervilské panstvo. 5 „ V tom dome je strašidlo,“ hovorili ľudia. 6 Cantervillow dom nie je dobré miesto. 7 Bol to dom lorda Cantervilla. 8 Bol to veľmi čestný muž. 9 „ V dome je strašidlo,“ povedal pánu Otisovi. 10 Teraz v ňom nebývame. 11 Jedného dňa dostala moja prateta nervový záchvat. 12 Bola vo svojej spálni a dotkli sa jej ruky nejakej kostry. 13 Sluhovia po tomto incidente s nami nezostali. 14 Lady Canterville tiež veľmi zle spávala. 15 Na chodbe a v knižnici sa ozývali tajomné zvuky. 16 Aj reverend Augustus Dampier ho videl.Týmto spôsobom sa naučíte reálny jazyk, ktorým sú písané knihy a naučíte sa hlavne viac výrazov a fráz, ktoré by ste inak ani nepoužili.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia English for everyday life prídavné mená reparát Slovak vocabulary Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Súdny preklad Vetná skladba Slovak questions metódy výučby english for travelling maturita Slovak dialogues Specialized English metódy, vzdelávanie, Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov anglické opozitá Anglická gramatika anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Slovak grammar výučba, doučovanie teória literatúry slovak for foreigners Motivácia Doučovanie Slovak sentences slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika prekladateľstvo frázové slovesá Business English význam slov Slovak conversation Anglické zámená English grammar význam slov a ich použite Slovenská gramatika Slovak dialogue Predminulý priebehový čas slovné spojenia slovak for foreigners, time slovenská gramatika Slovak cases priama metóda Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba obchodná angličtina Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu gramatika Slovenská literatúra Gerundium Anglické frázy slohové útvary Skúšky z jazyka pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie anglické skratky anglické časy Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny English in use Slovak for foreigners Anglické slovesá Medical Slovak Druhy viet verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá učenie sa angličtina
Návrat na obsah