Málo známa metóda na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Málo známa metóda na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Metódy výučby ·
Tags: angličtinametóda
Učte sa bilinguálnymi textami

 
Jednou z metód ako sa dá naučiť cudzí jazyk je čítať biliguálne texty, jeden z nich si aj pozrieme a samy uvidíte, že keď čítate bilinguálny text , že sa naučíte mnoho nových slovíčok a fráz, ktoré len tak v učebniciach nenájdete. Tieto texty v budú v angličtine a slovenčine a budú pod sebou, tak  sa ich pokúsim nejako označiť.


Anglický text

 
1 Mr Hiriam B. Otis was a protestant pastor. 2 He was from America. 3 He bought a big house in England. 4 Its name was Canterville Chase. 5 „There is a ghost in this house,“ people said. 6 „Canterville House is not  a good place. 7 It was Lord Canterville´s house. 8 He was a very honourable man. 9 „ The house has a ghost,“ he said to Mr Otis. 10 Now we don´t live in it. 11 One day my great- aunt had a nervous attack. 12 She was in bedroom and two skeleton hands touched her. 13 The servants didn´t stay with us after this incident. 14  Lady Canterville also slept very badly. 15 There were mysterious noises in the corridor and the library. 16 The Reverend Augustus Dampier has seen it too.

 
Slovenský text

 
1 Pán Hiriam B. Otis  bol protestanský pastor. 2 Bol z Ameriky. 3 V Anglicku si kúpil veľký dom.4 Jeho meno bolo Cantervilské panstvo. 5 „ V tom dome je strašidlo,“ hovorili ľudia. 6 Cantervillow dom nie je dobré miesto. 7 Bol to dom lorda Cantervilla. 8 Bol to veľmi čestný muž. 9 „ V dome je strašidlo,“ povedal pánu Otisovi. 10 Teraz v ňom nebývame. 11 Jedného dňa dostala moja prateta nervový záchvat. 12 Bola vo svojej spálni a dotkli sa jej ruky nejakej kostry. 13 Sluhovia po tomto incidente s nami nezostali. 14 Lady Canterville tiež veľmi zle spávala. 15 Na chodbe a v knižnici sa ozývali tajomné zvuky. 16 Aj reverend Augustus Dampier ho videl.Týmto spôsobom sa naučíte reálny jazyk, ktorým sú písané knihy a naučíte sa hlavne viac výrazov a fráz, ktoré by ste inak ani nepoužili.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry english for travelling pohovor v angličtine slovak for foreigners English for everyday life metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Medical Slovak Specialized English Slovak conversation slovenská literatúra English grammar anglická konverzácia Anglické frázy anglická gramatika Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Slovak tenses Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad anglické skratky Slovak grammar Anglické prídavné mená priama metóda význam slov význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika Slovak nouns reparát Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Business English Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Vetná skladba doučovanie Anglické slovesá maturita učenie sa angličtina pre obchod slovné spojenia Metódy výučby prídavné mená slovenská gramatika frázové slovesá Slovak questions slohové útvary English in use Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť anglické opozitá anglické časy slovak for foreigners, time výučba, doučovanie rečnícky štýl Skúšky z jazyka angličtina gramatika Slovak dialogues verbs with prepositions Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue vetná skladba Druhy viet Slovak sentences Anglické zámená metódy výučby obchodná angličtina Gerundium
Návrat na obsah