Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Medical Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Medical Slovak ·
Tags: doctorsmedicalslovak
Slovak for doctors and medical students

 
Are you from foreign country and you are doctor or medical students ? And you need to learn some medical Slovak phrases? Because in this artictle you will find some phrases that helps you to speak with your patiens and colleaguaes in Slovak language.

 
 
Je mi zle.           I am sick.

 
Popočúvam vás.        I´ll listen to your lungs and heart.

 
Čo sa vám stalo ?       What happened to you ?

 
Páli ma záha.        I have heartburn.

 
Pichá ma pri srdci .      It feels like something is stabbing my heart.

 
Ukážte sa !       Let me see.

 
Kto je na rade ?              Whose turn is it?

 
Tečie mi z nosa .      My nose is running.

 
Tu máte teplomer.      Here is the thermometer.

 
Skoré uzdravenie.      Speedy recovery.

 
Kto sa o vás stará ?      Who takes care of you ?

 
Točí sa mi hlava.    I feel dizzy.

 
Som prechladnutý.     I have a cold.

 
Otvorte ústa !      Open your mouth.

 
Dýchajte !     Breath.

 
Vyhrňte si košelu !     Pull up your shirt.

 
Vstaňte !      Stand up.

 
Vyplazte jazyk !     Put out your tongue.

 
Zadržte dych !       Hold your breath.

 
Ľahnite si na chrbát !     Lay down on your back .


Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium obchodná angličtina Slovak for foreigners výučba, doučovanie Business English anglické časy Metódy výučby Doučovanie Druhy viet Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia english for travelling anglické skratky Slovenská gramatika anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky slohové útvary Slovak sentences Anglické zámená priama metóda Anglické frazálne slovesá metódy výučby slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka pomôcky k učeniu sa teória literatúry doučovanie Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená angličtina pre obchod Súdny preklad význam slov a ich použite Vetná skladba anglická gramatika slovenská gramatika Slovak nouns English in use Slovak dialogue pohovor v angličtine Slovak cases anglická konverzácia angličtina slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta význam slov Medical Slovak Specialized English vetná skladba Slovak pronunciation English for everyday life Slovak tenses prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation anglické opozitá English grammar Slovenský jazyk Slovak grammar rečnícky štýl angličtina pre lekárov Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá Slovak vocabulary slovak for foreigners maturita slovné spojenia Slovak word formation výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika učenie sa verbs with prepositions Slovak slang Motivácia Spisovná slovenčina Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs prekladateľstvo gramatika reparát Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Anglické slovesá Anglické frázové slovesá slovenská literatúra
Návrat na obsah