Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Medical Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Medical Slovak ·
Tags: doctorsmedicalslovak
Slovak for doctors and medical students

 
Are you from foreign country and you are doctor or medical students ? And you need to learn some medical Slovak phrases? Because in this artictle you will find some phrases that helps you to speak with your patiens and colleaguaes in Slovak language.

 
 
Je mi zle.           I am sick.

 
Popočúvam vás.        I´ll listen to your lungs and heart.

 
Čo sa vám stalo ?       What happened to you ?

 
Páli ma záha.        I have heartburn.

 
Pichá ma pri srdci .      It feels like something is stabbing my heart.

 
Ukážte sa !       Let me see.

 
Kto je na rade ?              Whose turn is it?

 
Tečie mi z nosa .      My nose is running.

 
Tu máte teplomer.      Here is the thermometer.

 
Skoré uzdravenie.      Speedy recovery.

 
Kto sa o vás stará ?      Who takes care of you ?

 
Točí sa mi hlava.    I feel dizzy.

 
Som prechladnutý.     I have a cold.

 
Otvorte ústa !      Open your mouth.

 
Dýchajte !     Breath.

 
Vyhrňte si košelu !     Pull up your shirt.

 
Vstaňte !      Stand up.

 
Vyplazte jazyk !     Put out your tongue.

 
Zadržte dych !       Hold your breath.

 
Ľahnite si na chrbát !     Lay down on your back .


Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá gramatika výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, English in use verbs with prepositions prídavné mená Vetná skladba Súdny preklad význam slov a ich použite Slovak nouns Slovenská literatúra doučovanie Skúšky z jazyka angličtina maturita Anglické zámená priama metóda anglická konverzácia English grammar anglické opozitá anglické časy Slovak cases Slovak dialogue English for everyday life pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky Slovak tenses reparát Predminulý priebehový čas Specialized English Motivácia anglická výslovnosť Metódy výučby prekladateľstvo slovak for foreigners obchodná angličtina slovenská gramatika Anglické slovesá Slovak for foreigners Anglická gramatika Slovenský jazyk Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra teória literatúry Business English slovak for foreigners, time Jednoduchá veta Slovak questions Druhy viet význam slov frázové slovesá Slovak dialogues Slovak vocabulary Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá Gerundium slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation vetná skladba Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk english for travelling Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa slohové útvary metódy výučby učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar anglické skratky Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Medical Slovak angličtina pre lekárov Doučovanie slovné spojenia Anglické prídavné mená angličtina pre obchod
Návrat na obsah