Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Medical Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Medical Slovak ·
Tags: doctorsmedicalslovak
Slovak for doctors and medical students

 
Are you from foreign country and you are doctor or medical students ? And you need to learn some medical Slovak phrases? Because in this artictle you will find some phrases that helps you to speak with your patiens and colleaguaes in Slovak language.

 
 
Je mi zle.           I am sick.

 
Popočúvam vás.        I´ll listen to your lungs and heart.

 
Čo sa vám stalo ?       What happened to you ?

 
Páli ma záha.        I have heartburn.

 
Pichá ma pri srdci .      It feels like something is stabbing my heart.

 
Ukážte sa !       Let me see.

 
Kto je na rade ?              Whose turn is it?

 
Tečie mi z nosa .      My nose is running.

 
Tu máte teplomer.      Here is the thermometer.

 
Skoré uzdravenie.      Speedy recovery.

 
Kto sa o vás stará ?      Who takes care of you ?

 
Točí sa mi hlava.    I feel dizzy.

 
Som prechladnutý.     I have a cold.

 
Otvorte ústa !      Open your mouth.

 
Dýchajte !     Breath.

 
Vyhrňte si košelu !     Pull up your shirt.

 
Vstaňte !      Stand up.

 
Vyplazte jazyk !     Put out your tongue.

 
Zadržte dych !       Hold your breath.

 
Ľahnite si na chrbát !     Lay down on your back .


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená význam slov Slovak grammar Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English učenie sa Vetná skladba metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod gramatika rečnícky štýl metódy výučby Slovak tenses anglická gramatika Slovak conversation Slovak dialogues Doučovanie Jednoduchá veta Slovak for foreigners Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá priama metóda Slovenská literatúra Anglické zámená slovak for foreigners angličtina Slovak dialogue Slovenský jazyk vetná skladba verbs with prepositions angličtina pre lekárov obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Skúšky z jazyka English grammar pohovor v angličtine Druhy viet anglická konverzácia Slovak nouns Slovak questions English for everyday life výučba, doučovanie slovak for foreigners, time frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť maturita anglické časy anglické skratky Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika prekladateľstvo slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa English in use reparát slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Anglické slovesá Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences slovenská literatúra english for travelling Anglické prídavné mená Slovenská gramatika Slovak cases slovenská gramatika Business English Gerundium Motivácia Metódy výučby Súdny preklad doučovanie teória literatúry význam slov a ich použite slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá
Návrat na obsah