Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Medical Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Medical Slovak ·
Tags: doctorsmedicalslovak
Slovak for doctors and medical students

 
Are you from foreign country and you are doctor or medical students ? And you need to learn some medical Slovak phrases? Because in this artictle you will find some phrases that helps you to speak with your patiens and colleaguaes in Slovak language.

 
 
Je mi zle.           I am sick.

 
Popočúvam vás.        I´ll listen to your lungs and heart.

 
Čo sa vám stalo ?       What happened to you ?

 
Páli ma záha.        I have heartburn.

 
Pichá ma pri srdci .      It feels like something is stabbing my heart.

 
Ukážte sa !       Let me see.

 
Kto je na rade ?              Whose turn is it?

 
Tečie mi z nosa .      My nose is running.

 
Tu máte teplomer.      Here is the thermometer.

 
Skoré uzdravenie.      Speedy recovery.

 
Kto sa o vás stará ?      Who takes care of you ?

 
Točí sa mi hlava.    I feel dizzy.

 
Som prechladnutý.     I have a cold.

 
Otvorte ústa !      Open your mouth.

 
Dýchajte !     Breath.

 
Vyhrňte si košelu !     Pull up your shirt.

 
Vstaňte !      Stand up.

 
Vyplazte jazyk !     Put out your tongue.

 
Zadržte dych !       Hold your breath.

 
Ľahnite si na chrbát !     Lay down on your back .


Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny metódy výučby Slovak questions prekladateľstvo Slovak sentences Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra priama metóda výučba, doučovanie Slovak conversation verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk English in use Vetná skladba vetná skladba anglické časy Metódy výučby Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Anglická gramatika Druhy viet slovenská gramatika slovak for foreigners, time anglické opozitá teória literatúry slovné spojenia Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť English grammar Slovak dialogue Slovak nouns Slovak tenses slovak for foreigners rečnícky štýl angličtina pre obchod Skúšky z jazyka anglické skratky Anglické zámená reparát slohové útvary doučovanie Slovak cases Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov Súdny preklad anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu maturita Specialized English význam slov english for travelling Slovenský jazyk Doučovanie Slovak dialogues prídavné mená učenie sa Slovak for foreigners anglická konverzácia Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá Medical Slovak English for everyday life gramatika význam slov a ich použite angličtina metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Gerundium obchodná angličtina Business English
Návrat na obsah