Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Medical Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Medical Slovak ·
Tags: doctorsmedicalslovak
Slovak for doctors and medical students

 
Are you from foreign country and you are doctor or medical students ? And you need to learn some medical Slovak phrases? Because in this artictle you will find some phrases that helps you to speak with your patiens and colleaguaes in Slovak language.

 
 
Je mi zle.           I am sick.

 
Popočúvam vás.        I´ll listen to your lungs and heart.

 
Čo sa vám stalo ?       What happened to you ?

 
Páli ma záha.        I have heartburn.

 
Pichá ma pri srdci .      It feels like something is stabbing my heart.

 
Ukážte sa !       Let me see.

 
Kto je na rade ?              Whose turn is it?

 
Tečie mi z nosa .      My nose is running.

 
Tu máte teplomer.      Here is the thermometer.

 
Skoré uzdravenie.      Speedy recovery.

 
Kto sa o vás stará ?      Who takes care of you ?

 
Točí sa mi hlava.    I feel dizzy.

 
Som prechladnutý.     I have a cold.

 
Otvorte ústa !      Open your mouth.

 
Dýchajte !     Breath.

 
Vyhrňte si košelu !     Pull up your shirt.

 
Vstaňte !      Stand up.

 
Vyplazte jazyk !     Put out your tongue.

 
Zadržte dych !       Hold your breath.

 
Ľahnite si na chrbát !     Lay down on your back .


Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions frázové slovesá Slovak cases Specialized English Anglické zámená metódy výučby, jazyky Doučovanie anglická gramatika Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine English grammar maturita anglická výslovnosť teória literatúry English in use doučovanie vetná skladba Anglické slovesá anglické skratky Slovak grammar učenie sa výučba, doučovanie slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions Angličtina pre každú situáciu english for travelling Anglická gramatika angličtina pre obchod Druhy viet Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Slovak conversation slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Metódy výučby Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov Vetná skladba slovak for foreigners, time Anglické frázy gramatika reparát Slovak nouns Skúšky z jazyka Slovenský jazyk Medical Slovak Gerundium Súdny preklad význam slov a ich použite Typy angličtiny Slovak dialogue priama metóda slohové útvary slovenská literatúra anglická konverzácia Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas slovenská gramatika metódy výučby Slovak for foreigners význam slov angličtina Business English Anglické prídavné mená prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá English for everyday life metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues prídavné mená obchodná angličtina
Návrat na obsah