01/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba Predminulý priebehový čas slovné spojenia Slovak for foreigners Slovak cases Motivácia frázové slovesá Anglické frázové slovesá Typy angličtiny anglické skratky Slovenský jazyk priama metóda Anglické slovesá anglické časy metódy výučby, jazyky English for everyday life slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak word formation Slovak questions angličtina pre obchod angličtina Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak vocabulary pohovor v angličtine výučba, doučovanie Slovak conversation anglická konverzácia učenie sa Jednoduchá veta english for travelling Slovenská gramatika Vetná skladba maturita slovak for foreigners anglická výslovnosť prídavné mená význam slov Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Slovak slang angličtina pre lekárov gramatika Slovak dialogues Slovak tenses English grammar slovak for foreigners, time Slovak sentences doučovanie reparát Súdny preklad verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovenská literatúra Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka Druhy viet Slovak grammar Specialized English význam slov a ich použite anglické opozitá rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra prekladateľstvo Anglické frázy slohové útvary Business English Anglická gramatika teória literatúry Medical Slovak Slovak nouns anglická gramatika Metódy výučby Gerundium obchodná angličtina metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená Doučovanie Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah