01/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar pomôcky k učeniu sa tipy ako sa učiť jazyk gramatika Súdny preklad maturita Gerundium verbs with prepositions Slovak sentences teória literatúry Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Slovak pronunciation slovak for foreigners, time English in use Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená anglické časy pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny učenie sa angličtina Slovak dialogues English grammar vetná skladba frázové slovesá Slovak cases doučovanie Slovak dialogue Slovenská gramatika prekladateľstvo Business English Slovak tenses Slovak verbs Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina slohové útvary Slovak slang metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite prídavné mená Spisovná slovenčina Slovenská literatúra Slovak word formation Medical Slovak angličtina pre obchod slovenská literatúra metódy výučby Specialized English Obchodná angličtina Motivácia anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Slovak phrases anglická gramatika Slovak for foreigners anglické skratky Slovak vocabulary Slovenský jazyk Anglické slovesá English for everyday life Predminulý priebehový čas Angličtina pre špecifické situácie reparát Metódy výučby Druhy viet význam slov Slovak conversation anglická konverzácia metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Anglické frázy rečnícky štýl english for travelling výučba, doučovanie Slovak questions Anglické frázové slovesá Doučovanie Skúšky z jazyka priama metóda slovenská gramatika
Návrat na obsah