04/2020 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo je spisovné a čo nie ?
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2020
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners anglické opozitá metódy výučby Slovak nouns Slovenská literatúra Slovak pronunciation English for everyday life slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Súdny preklad pomôcky k učeniu sa reparát frázové slovesá rečnícky štýl priama metóda Slovak phrases význam slov a ich použite Vetná skladba Motivácia Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium slovné spojenia angličtina pre obchod verbs with prepositions Slovak dialogues obchodná angličtina anglická výslovnosť anglická gramatika Typy angličtiny Doučovanie slovenská literatúra Slovak for foreigners slohové útvary Slovak sentences Obchodná angličtina Slovak slang Anglická gramatika Slovak conversation anglická konverzácia Druhy viet Slovak cases maturita Angličtina pre každú situáciu english for travelling Slovak grammar Anglické prídavné mená význam slov English in use Slovenská gramatika slovenská gramatika prekladateľstvo Anglické zámená Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá doučovanie Slovak word formation výučba, doučovanie Slovak dialogue gramatika Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary Metódy výučby učenie sa English grammar výučba, učenie sa, anketa anglické časy pohovor v angličtine Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Business English Jednoduchá veta angličtina pre lekárov Slovenský jazyk anglické skratky teória literatúry metódy, vzdelávanie, vetná skladba Anglické frázové slovesá Spisovná slovenčina angličtina Specialized English Slovak tenses Slovak verbs
Návrat na obsah