Names of the countries in Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Names of the countries in Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: namescountriesslovak
Names of the countries  - Názvy krajín

 
In Slovak the names of countries usually have the following endings of final letters and, accordingly belong to the following genders:

 
-sko/cko:                 neuter                Slovensko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Grécko, Fínsko

 
- a:                          female                 Amerika, Európa, Čína, Uganda, Kanada

 
-ia :                         female                  Austrália, Ázia, Malajzia

 
Other :                   male                     Irak, Irán, Izrael, Jemen, Tibet

 
 
Most of the names ending in – sko were formed  from names of members of nationalities,e.g Dán +sko, Talian+sko. However, in some cases the situation is more complex, e.g. Slovensko, but Slovák, or both the name of the country and the name of nationality are derivates, e.g. Portugalsko and Portugalčan.

 
Names of the counties are capitalized. If the name of the country is somposed of several word, only the first one is capitalized, e.g. Spojené štáty americké.

 
The only exception is when also one of the non initial words in the name is a proper name, e.g. Republika Marshallových ostrovov.
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet angličtina pre lekárov Anglická gramatika Slovak nouns anglická konverzácia slovenská literatúra anglické časy angličtina pre obchod anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak dialogue Slovak cases Vetná skladba Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky slohové útvary Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa vetná skladba slovenská gramatika maturita Anglické zámená Medical Slovak anglická výslovnosť English in use Predminulý priebehový čas Slovak tenses metódy výučby Doučovanie pohovor v angličtine slovak for foreigners, time slovak for foreigners English grammar Specialized English Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Typy angličtiny rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life výučba, doučovanie frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená Slovak dialogues Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá Anglické slovesá gramatika reparát Anglické nepravidelné slovesá význam slov Slovak sentences Slovak grammar metódy, vzdelávanie, english for travelling slovné spojenia Slovak questions Anglické frazálne slovesá Anglické frázy angličtina teória literatúry priama metóda učenie sa verbs with prepositions Gerundium doučovanie anglické skratky prekladateľstvo Business English Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Anglické prídavné mená Metódy výučby Skúšky z jazyka
Návrat na obsah