Names of the countries in Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Names of the countries in Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: namescountriesslovak
Names of the countries  - Názvy krajín

 
In Slovak the names of countries usually have the following endings of final letters and, accordingly belong to the following genders:

 
-sko/cko:                 neuter                Slovensko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Grécko, Fínsko

 
- a:                          female                 Amerika, Európa, Čína, Uganda, Kanada

 
-ia :                         female                  Austrália, Ázia, Malajzia

 
Other :                   male                     Irak, Irán, Izrael, Jemen, Tibet

 
 
Most of the names ending in – sko were formed  from names of members of nationalities,e.g Dán +sko, Talian+sko. However, in some cases the situation is more complex, e.g. Slovensko, but Slovák, or both the name of the country and the name of nationality are derivates, e.g. Portugalsko and Portugalčan.

 
Names of the counties are capitalized. If the name of the country is somposed of several word, only the first one is capitalized, e.g. Spojené štáty americké.

 
The only exception is when also one of the non initial words in the name is a proper name, e.g. Republika Marshallových ostrovov.
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners výučba, doučovanie Slovak questions výučba, učenie sa, anketa vetná skladba anglická konverzácia slovenská gramatika anglická gramatika Specialized English Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Druhy viet teória literatúry Anglické zámená pohovor v angličtine Slovak nouns Anglické frázové slovesá English for everyday life Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk Slovak conversation angličtina pre lekárov Slovak cases Súdny preklad English grammar tipy ako sa učiť jazyk maturita Medical Slovak Anglická gramatika Metódy výučby slovenská literatúra angličtina pre obchod Gerundium priama metóda anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Business English metódy výučby, jazyky Slovak dialogue anglická výslovnosť Slovak dialogues Doučovanie metódy výučby slohové útvary slovné spojenia reparát Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Jednoduchá veta Anglické frázy slovak for foreigners, time Slovak sentences anglické opozitá obchodná angličtina Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko učenie sa Slovak for foreigners Slovak grammar metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas angličtina English in use anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny gramatika anglické skratky prídavné mená Slovak tenses verbs with prepositions význam slov a ich použite prekladateľstvo frázové slovesá english for travelling význam slov
Návrat na obsah