Names of the countries in Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Names of the countries in Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: namescountriesslovak
Names of the countries  - Názvy krajín

 
In Slovak the names of countries usually have the following endings of final letters and, accordingly belong to the following genders:

 
-sko/cko:                 neuter                Slovensko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Grécko, Fínsko

 
- a:                          female                 Amerika, Európa, Čína, Uganda, Kanada

 
-ia :                         female                  Austrália, Ázia, Malajzia

 
Other :                   male                     Irak, Irán, Izrael, Jemen, Tibet

 
 
Most of the names ending in – sko were formed  from names of members of nationalities,e.g Dán +sko, Talian+sko. However, in some cases the situation is more complex, e.g. Slovensko, but Slovák, or both the name of the country and the name of nationality are derivates, e.g. Portugalsko and Portugalčan.

 
Names of the counties are capitalized. If the name of the country is somposed of several word, only the first one is capitalized, e.g. Spojené štáty americké.

 
The only exception is when also one of the non initial words in the name is a proper name, e.g. Republika Marshallových ostrovov.
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka priama metóda Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Gerundium tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time význam slov Medical Slovak Business English reparát Nepravidelné stupňovanie anglické časy Anglické frázy maturita výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta slovné spojenia anglické skratky Slovak grammar Anglické zámená gramatika slovak for foreigners metódy výučby učenie sa rečnícky štýl Anglické prídavné mená prekladateľstvo Vetná skladba English in use výučba, doučovanie prídavné mená anglické opozitá Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika Slovak cases Slovak vocabulary Slovak questions English grammar Slovak tenses Slovak nouns Slovak dialogues Typy angličtiny doučovanie frázové slovesá Slovak sentences anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Motivácia slovenská literatúra Anglické slovesá slovenská gramatika angličtina Anglické frázové slovesá Slovak conversation Metódy výučby angličtina pre obchod anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Súdny preklad pohovor v angličtine teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika Doučovanie Druhy viet verbs with prepositions obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu slohové útvary anglická konverzácia vetná skladba english for travelling význam slov a ich použite Specialized English Slovak dialogue metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah