Names of the countries in Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Names of the countries in Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: namescountriesslovak
Names of the countries  - Názvy krajín

 
In Slovak the names of countries usually have the following endings of final letters and, accordingly belong to the following genders:

 
-sko/cko:                 neuter                Slovensko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Grécko, Fínsko

 
- a:                          female                 Amerika, Európa, Čína, Uganda, Kanada

 
-ia :                         female                  Austrália, Ázia, Malajzia

 
Other :                   male                     Irak, Irán, Izrael, Jemen, Tibet

 
 
Most of the names ending in – sko were formed  from names of members of nationalities,e.g Dán +sko, Talian+sko. However, in some cases the situation is more complex, e.g. Slovensko, but Slovák, or both the name of the country and the name of nationality are derivates, e.g. Portugalsko and Portugalčan.

 
Names of the counties are capitalized. If the name of the country is somposed of several word, only the first one is capitalized, e.g. Spojené štáty americké.

 
The only exception is when also one of the non initial words in the name is a proper name, e.g. Republika Marshallových ostrovov.
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie anglické skratky Anglické prídavné mená Slovak sentences priama metóda výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov Slovak questions prídavné mená Slovak cases Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá anglické opozitá angličtina teória literatúry Druhy viet slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie metódy výučby význam slov a ich použite slovenská gramatika Vetná skladba rečnícky štýl Specialized English Gerundium Anglické frázy vetná skladba gramatika anglicko - slovenská konverzácia Motivácia Angličtina pre každú situáciu učenie sa English in use English for everyday life Slovak nouns Business English Slovak grammar verbs with prepositions anglická konverzácia slovak for foreigners, time Medical Slovak Slovak word formation Anglické slovesá frázové slovesá doučovanie Slovak tenses Doučovanie Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Slovak dialogues slovné spojenia slohové útvary Slovak vocabulary Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť obchodná angličtina Metódy výučby angličtina pre obchod English grammar maturita Slovak conversation english for travelling Skúšky z jazyka pohovor v angličtine anglická gramatika Slovenský jazyk slovak for foreigners Slovak dialogue Anglická gramatika anglické časy prekladateľstvo význam slov reparát Slovenská gramatika Typy angličtiny
Návrat na obsah