Naučte sa jazyk za chvíľu! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Naučte sa jazyk za chvíľu!

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby, jazyky ·
Tags: cudzíjazykmetódyspôsoby
9 vecí, ktoré by ste mali robiť aby ste sa cudzí jazyk skutočne naučili !

1. Učte sa vtedy, keď máme na to náladu ale pritom sa učte denne.

2. Používajte viaceré zdroje, v žiadnej knihe nenájdete úplne všetko.

3. Ak máme možnosť tak komunikujte v cudzom jazyku, či už so študentom, ktorý študuje
s vami alebo skôr komunikujte s cudzincom.

4. Vyskúšajte médiá, internet, dvd, cd, výučbový software.

5. Využite každý svoj voľný čas na učenie sa jazyka.

6. Učte sa pomocou príbehov, ktoré vás budú baviť.

7. Okrem gramatiky alebo fráz sa učte sa niečo z kultúry národa, ktorá hovorí daným názorom.

8. Vytvárajte si siete ľudí s ktorými sa môžete baviť v cudzom jazyku, či už na internete si
môžete písať, komunikovať cez skype alebo sa stretávať priamo s cudzincami.

9. Chodievajte na stretnutia, kde sa môžete naučiť hovoriť cudzí jazyk, sú to stretnutia, kde je
cudzinec a prekladateľ, ktorý vám daný text alebo rozhovor preložia.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovak for foreigners reparát english for travelling Spisovná slovenčina Doučovanie Typy angličtiny Specialized English Druhy viet učenie sa Anglické frázy maturita prídavné mená Metódy výučby Slovak grammar Slovak questions Slovak word formation Slovak pronunciation teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť English grammar anglická konverzácia obchodná angličtina verbs with prepositions slovenská gramatika Gerundium metódy výučby, jazyky anglické skratky English for everyday life Motivácia Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Slovenská literatúra Slovak cases význam slov a ich použite anglická gramatika Slovak nouns Vetná skladba vetná skladba Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogue prekladateľstvo slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Business English frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Slovenská gramatika priama metóda Anglická gramatika výučba, doučovanie Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov pomôcky k učeniu sa pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, doučovanie Súdny preklad Slovak slang slovné spojenia Slovak tenses Slovak verbs Slovak vocabulary Anglické slovesá Anglické zámená slovak for foreigners, time rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa angličtina anglické opozitá Skúšky z jazyka anglické časy English in use Slovak sentences Predminulý priebehový čas gramatika Medical Slovak Jednoduchá veta slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah