Naučte sa jazyk za chvíľu! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Naučte sa jazyk za chvíľu!

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby, jazyky ·
Tags: cudzíjazykmetódyspôsoby
9 vecí, ktoré by ste mali robiť aby ste sa cudzí jazyk skutočne naučili !

1. Učte sa vtedy, keď máme na to náladu ale pritom sa učte denne.

2. Používajte viaceré zdroje, v žiadnej knihe nenájdete úplne všetko.

3. Ak máme možnosť tak komunikujte v cudzom jazyku, či už so študentom, ktorý študuje
s vami alebo skôr komunikujte s cudzincom.

4. Vyskúšajte médiá, internet, dvd, cd, výučbový software.

5. Využite každý svoj voľný čas na učenie sa jazyka.

6. Učte sa pomocou príbehov, ktoré vás budú baviť.

7. Okrem gramatiky alebo fráz sa učte sa niečo z kultúry národa, ktorá hovorí daným názorom.

8. Vytvárajte si siete ľudí s ktorými sa môžete baviť v cudzom jazyku, či už na internete si
môžete písať, komunikovať cez skype alebo sa stretávať priamo s cudzincami.

9. Chodievajte na stretnutia, kde sa môžete naučiť hovoriť cudzí jazyk, sú to stretnutia, kde je
cudzinec a prekladateľ, ktorý vám daný text alebo rozhovor preložia.


Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk maturita Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Typy angličtiny Anglická gramatika frázové slovesá Anglické prídavné mená teória literatúry reparát anglicko - slovenská konverzácia english for travelling výučba, doučovanie angličtina pre obchod Vetná skladba doučovanie prídavné mená vetná skladba slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak dialogues Business English Slovak sentences Anglické slovesá Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta význam slov slovak for foreigners anglické opozitá metódy, vzdelávanie, anglické časy obchodná angličtina rečnícky štýl Slovenský jazyk priama metóda Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu metódy výučby anglické skratky gramatika výučba, učenie sa, anketa English grammar verbs with prepositions slohové útvary slovné spojenia Slovak questions Slovak conversation English in use Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time anglická gramatika Skúšky z jazyka Metódy výučby slovenská literatúra slovenská gramatika pohovor v angličtine Anglické zámená angličtina Slovenská literatúra English for everyday life Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie Gerundium Anglické frazálne slovesá Súdny preklad angličtina pre lekárov Druhy viet Anglické frázy Medical Slovak anglická konverzácia Specialized English Slovak cases Doučovanie metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah