Naučte sa jazyk za chvíľu! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Naučte sa jazyk za chvíľu!

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby, jazyky ·
Tags: cudzíjazykmetódyspôsoby
9 vecí, ktoré by ste mali robiť aby ste sa cudzí jazyk skutočne naučili !

1. Učte sa vtedy, keď máme na to náladu ale pritom sa učte denne.

2. Používajte viaceré zdroje, v žiadnej knihe nenájdete úplne všetko.

3. Ak máme možnosť tak komunikujte v cudzom jazyku, či už so študentom, ktorý študuje
s vami alebo skôr komunikujte s cudzincom.

4. Vyskúšajte médiá, internet, dvd, cd, výučbový software.

5. Využite každý svoj voľný čas na učenie sa jazyka.

6. Učte sa pomocou príbehov, ktoré vás budú baviť.

7. Okrem gramatiky alebo fráz sa učte sa niečo z kultúry národa, ktorá hovorí daným názorom.

8. Vytvárajte si siete ľudí s ktorými sa môžete baviť v cudzom jazyku, či už na internete si
môžete písať, komunikovať cez skype alebo sa stretávať priamo s cudzincami.

9. Chodievajte na stretnutia, kde sa môžete naučiť hovoriť cudzí jazyk, sú to stretnutia, kde je
cudzinec a prekladateľ, ktorý vám daný text alebo rozhovor preložia.


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky teória literatúry učenie sa slovak for foreigners, time maturita prídavné mená English for everyday life anglické časy Skúšky z jazyka slovenská literatúra obchodná angličtina Typy angličtiny Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia gramatika prekladateľstvo verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť Anglická gramatika Business English pohovor v angličtine frázové slovesá Slovak cases angličtina pre lekárov Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba anglické opozitá Anglické slovesá Slovak conversation Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá význam slov Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Gerundium Slovak sentences anglické skratky Anglické frázy Motivácia Anglické frázové slovesá Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Slovak dialogue English grammar Slovak questions Slovenský jazyk význam slov a ich použite Medical Slovak angličtina pre obchod Anglické prídavné mená English in use Anglické zámená Slovak vocabulary anglická gramatika Súdny preklad Slovenská literatúra Slovak nouns anglická konverzácia Slovak tenses Druhy viet angličtina english for travelling Specialized English priama metóda Slovak grammar Doučovanie slovak for foreigners slovenská gramatika Slovenská gramatika reparát rečnícky štýl Slovak for foreigners doučovanie výučba, doučovanie
Návrat na obsah