Naučte sa jazyk za chvíľu! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Naučte sa jazyk za chvíľu!

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby, jazyky ·
Tags: cudzíjazykmetódyspôsoby
9 vecí, ktoré by ste mali robiť aby ste sa cudzí jazyk skutočne naučili !

1. Učte sa vtedy, keď máme na to náladu ale pritom sa učte denne.

2. Používajte viaceré zdroje, v žiadnej knihe nenájdete úplne všetko.

3. Ak máme možnosť tak komunikujte v cudzom jazyku, či už so študentom, ktorý študuje
s vami alebo skôr komunikujte s cudzincom.

4. Vyskúšajte médiá, internet, dvd, cd, výučbový software.

5. Využite každý svoj voľný čas na učenie sa jazyka.

6. Učte sa pomocou príbehov, ktoré vás budú baviť.

7. Okrem gramatiky alebo fráz sa učte sa niečo z kultúry národa, ktorá hovorí daným názorom.

8. Vytvárajte si siete ľudí s ktorými sa môžete baviť v cudzom jazyku, či už na internete si
môžete písať, komunikovať cez skype alebo sa stretávať priamo s cudzincami.

9. Chodievajte na stretnutia, kde sa môžete naučiť hovoriť cudzí jazyk, sú to stretnutia, kde je
cudzinec a prekladateľ, ktorý vám daný text alebo rozhovor preložia.


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená English for everyday life slovak for foreigners rečnícky štýl angličtina pre obchod gramatika význam slov a ich použite Druhy viet anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk angličtina anglické skratky slovak for foreigners, time Slovak conversation maturita Slovak dialogue Slovak sentences Súdny preklad Vetná skladba Anglické zámená anglické opozitá slovenská gramatika verbs with prepositions Anglická gramatika Slovenská literatúra Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko English grammar Slovak questions Typy angličtiny vetná skladba Skúšky z jazyka Slovak tenses prekladateľstvo teória literatúry anglické časy frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa význam slov Slovak dialogues Doučovanie Nepravidelné stupňovanie English in use slohové útvary slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Metódy výučby Slovenský jazyk Specialized English slovné spojenia priama metóda angličtina pre lekárov reparát Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak grammar Slovak cases Anglické frázy obchodná angličtina doučovanie Gerundium Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie metódy výučby metódy výučby, jazyky Business English Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa anglicko - slovenská konverzácia english for travelling
Návrat na obsah