Naučte sa jazyk za chvíľu! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Naučte sa jazyk za chvíľu!

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy výučby, jazyky ·
Tags: cudzíjazykmetódyspôsoby
9 vecí, ktoré by ste mali robiť aby ste sa cudzí jazyk skutočne naučili !

1. Učte sa vtedy, keď máme na to náladu ale pritom sa učte denne.

2. Používajte viaceré zdroje, v žiadnej knihe nenájdete úplne všetko.

3. Ak máme možnosť tak komunikujte v cudzom jazyku, či už so študentom, ktorý študuje
s vami alebo skôr komunikujte s cudzincom.

4. Vyskúšajte médiá, internet, dvd, cd, výučbový software.

5. Využite každý svoj voľný čas na učenie sa jazyka.

6. Učte sa pomocou príbehov, ktoré vás budú baviť.

7. Okrem gramatiky alebo fráz sa učte sa niečo z kultúry národa, ktorá hovorí daným názorom.

8. Vytvárajte si siete ľudí s ktorými sa môžete baviť v cudzom jazyku, či už na internete si
môžete písať, komunikovať cez skype alebo sa stretávať priamo s cudzincami.

9. Chodievajte na stretnutia, kde sa môžete naučiť hovoriť cudzí jazyk, sú to stretnutia, kde je
cudzinec a prekladateľ, ktorý vám daný text alebo rozhovor preložia.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia Doučovanie Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak vocabulary priama metóda Slovak sentences angličtina pre lekárov english for travelling verbs with prepositions Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary angličtina pre obchod Motivácia prekladateľstvo význam slov a ich použite Slovak questions vetná skladba Vetná skladba Anglické prídavné mená anglické skratky Gerundium anglické opozitá Súdny preklad English in use doučovanie Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Typy angličtiny Anglické frázové slovesá učenie sa Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia obchodná angličtina anglická výslovnosť pohovor v angličtine Slovak conversation English for everyday life prídavné mená Slovak tenses maturita Slovenský jazyk slovak for foreigners Slovak dialogues anglická gramatika English grammar Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Slovak nouns Anglická gramatika anglické časy angličtina Predminulý priebehový čas gramatika Slovenská literatúra Jednoduchá veta Specialized English slovenská gramatika Druhy viet Anglické slovesá Slovak for foreigners Slovak word formation metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Business English výučba, doučovanie Anglické zámená frázové slovesá slovak for foreigners, time Metódy výučby Slovenská gramatika význam slov reparát Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl Slovak cases teória literatúry Anglické frázy
Návrat na obsah