Navrhnite niečo Angličanovi ! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Navrhnite niečo Angličanovi !

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v English grammar ·
Tags: suggetionsgrammar
Ako urobiť návrh v angličtine         

 
Angličtina má viacero spôsobov ako môžete niekomu niečo navrhnúť, my sa na to pozrieme spolu trošku zblízka.

 
Let´s  + sloveso

 
Let´s go to the theatre tonight.

 
Poďme dnes večer do divadla.

 
Ok! /No , I don´t fancy it.

 
Dobre/ Nie, nepáči sa mi to.

 
What/ how about + sloveso –ing

 
How about watching a video instead ?

 
Čo tak sa namiesto toho  pozrieť na video ?

 
Good idea./I´d rather not.

 
Dobrý nápad./To by sa mi moc nechcelo.

 
Why don´t we + sloveso

 
Why don´t we stay in cheap hotel?

 
Prečo sa neubytujeme v lacnom hoteli?

 
Why not ?/ No, I would prefer a campsite.

 
Prečo nie ?/ Nie, dal by som prednosť kempu.

 
We could + sloveso

 
We could go to the pub.

 
Mohli by sme ísť do krčmy.

 
Yeah, we could./ I don´t think so.

 
Áno mohli./ Nemyslím si.

 
Do you fancy + sloveso-ing

 
Do you fancy seeing a film tomorrow night?

 
Chcel by si sa zajtra večer pozrieť na nejaký film?

 
Yes, I do./ No I don´t.

 
Áno chcel./ Nie, nechcel.


Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak verbs anglická gramatika Slovak word formation English in use prekladateľstvo slovenská gramatika anglické skratky priama metóda Slovak slang anglická konverzácia Slovak sentences Predminulý priebehový čas Súdny preklad Typy angličtiny frázové slovesá angličtina slohové útvary doučovanie anglická výslovnosť Spisovná slovenčina slovak for foreigners slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená Motivácia Vetná skladba Slovak questions slovenská literatúra Slovak vocabulary gramatika anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl obchodná angličtina Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená výučba, doučovanie slovné spojenia Anglická gramatika english for travelling vetná skladba učenie sa Anglické slovesá Medical Slovak Skúšky z jazyka teória literatúry Doučovanie Anglické zámená Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Business English význam slov a ich použite pohovor v angličtine Slovenská literatúra Metódy výučby Slovak tenses Slovak dialogues reparát Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika angličtina pre lekárov verbs with prepositions Angličtina pre špecifické situácie English grammar maturita Slovak conversation Slovak dialogue Slovak grammar anglické opozitá Slovak nouns Slovak pronunciation Slovenský jazyk English for everyday life Gerundium význam slov angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners metódy výučby
Návrat na obsah