Navrhnite niečo Angličanovi ! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Navrhnite niečo Angličanovi !

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v English grammar ·
Tags: suggetionsgrammar
Ako urobiť návrh v angličtine         

 
Angličtina má viacero spôsobov ako môžete niekomu niečo navrhnúť, my sa na to pozrieme spolu trošku zblízka.

 
Let´s  + sloveso

 
Let´s go to the theatre tonight.

 
Poďme dnes večer do divadla.

 
Ok! /No , I don´t fancy it.

 
Dobre/ Nie, nepáči sa mi to.

 
What/ how about + sloveso –ing

 
How about watching a video instead ?

 
Čo tak sa namiesto toho  pozrieť na video ?

 
Good idea./I´d rather not.

 
Dobrý nápad./To by sa mi moc nechcelo.

 
Why don´t we + sloveso

 
Why don´t we stay in cheap hotel?

 
Prečo sa neubytujeme v lacnom hoteli?

 
Why not ?/ No, I would prefer a campsite.

 
Prečo nie ?/ Nie, dal by som prednosť kempu.

 
We could + sloveso

 
We could go to the pub.

 
Mohli by sme ísť do krčmy.

 
Yeah, we could./ I don´t think so.

 
Áno mohli./ Nemyslím si.

 
Do you fancy + sloveso-ing

 
Do you fancy seeing a film tomorrow night?

 
Chcel by si sa zajtra večer pozrieť na nejaký film?

 
Yes, I do./ No I don´t.

 
Áno chcel./ Nie, nechcel.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená English for everyday life Slovenský jazyk Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky Vetná skladba Slovak sentences teória literatúry slovak for foreigners, time slohové útvary doučovanie angličtina pre lekárov Metódy výučby anglické skratky výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie english for travelling Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Motivácia Jednoduchá veta obchodná angličtina rečnícky štýl význam slov a ich použite English in use slovak for foreigners Skúšky z jazyka slovné spojenia Slovak word formation reparát význam slov Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Anglické prídavné mená slovenská literatúra anglická gramatika Slovenská gramatika Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod gramatika Medical Slovak učenie sa anglické opozitá angličtina Súdny preklad Slovenská literatúra priama metóda Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Gerundium vetná skladba prekladateľstvo Slovak dialogues frázové slovesá anglické časy Slovak grammar Business English anglická výslovnosť Doučovanie Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa maturita metódy výučby English grammar Slovak questions Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine anglická konverzácia prídavné mená Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Anglické slovesá Specialized English Slovak nouns Slovak dialogue verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, Slovak conversation
Návrat na obsah