Navrhnite niečo Angličanovi ! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Navrhnite niečo Angličanovi !

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v English grammar ·
Tags: suggetionsgrammar
Ako urobiť návrh v angličtine         

 
Angličtina má viacero spôsobov ako môžete niekomu niečo navrhnúť, my sa na to pozrieme spolu trošku zblízka.

 
Let´s  + sloveso

 
Let´s go to the theatre tonight.

 
Poďme dnes večer do divadla.

 
Ok! /No , I don´t fancy it.

 
Dobre/ Nie, nepáči sa mi to.

 
What/ how about + sloveso –ing

 
How about watching a video instead ?

 
Čo tak sa namiesto toho  pozrieť na video ?

 
Good idea./I´d rather not.

 
Dobrý nápad./To by sa mi moc nechcelo.

 
Why don´t we + sloveso

 
Why don´t we stay in cheap hotel?

 
Prečo sa neubytujeme v lacnom hoteli?

 
Why not ?/ No, I would prefer a campsite.

 
Prečo nie ?/ Nie, dal by som prednosť kempu.

 
We could + sloveso

 
We could go to the pub.

 
Mohli by sme ísť do krčmy.

 
Yeah, we could./ I don´t think so.

 
Áno mohli./ Nemyslím si.

 
Do you fancy + sloveso-ing

 
Do you fancy seeing a film tomorrow night?

 
Chcel by si sa zajtra večer pozrieť na nejaký film?

 
Yes, I do./ No I don´t.

 
Áno chcel./ Nie, nechcel.


Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions prekladateľstvo priama metóda slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra slovenská gramatika Doučovanie frázové slovesá anglické časy angličtina pre lekárov Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Business English Gerundium English in use reparát Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie obchodná angličtina Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba rečnícky štýl Slovak questions angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika metódy výučby, jazyky teória literatúry Metódy výučby Slovak for foreigners Slovak conversation vetná skladba význam slov Slovak sentences Slovak dialogues Slovenský jazyk Skúšky z jazyka prídavné mená učenie sa Slovak cases anglická gramatika Slovak tenses slohové útvary anglická výslovnosť Slovak nouns slovak for foreigners english for travelling anglické opozitá Specialized English Súdny preklad angličtina pre obchod English grammar pohovor v angličtine anglické skratky English for everyday life Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Druhy viet slovné spojenia Slovak grammar gramatika anglická konverzácia význam slov a ich použite maturita doučovanie
Návrat na obsah