Navrhnite niečo Angličanovi ! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Navrhnite niečo Angličanovi !

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v English grammar ·
Tags: suggetionsgrammar
Ako urobiť návrh v angličtine         

 
Angličtina má viacero spôsobov ako môžete niekomu niečo navrhnúť, my sa na to pozrieme spolu trošku zblízka.

 
Let´s  + sloveso

 
Let´s go to the theatre tonight.

 
Poďme dnes večer do divadla.

 
Ok! /No , I don´t fancy it.

 
Dobre/ Nie, nepáči sa mi to.

 
What/ how about + sloveso –ing

 
How about watching a video instead ?

 
Čo tak sa namiesto toho  pozrieť na video ?

 
Good idea./I´d rather not.

 
Dobrý nápad./To by sa mi moc nechcelo.

 
Why don´t we + sloveso

 
Why don´t we stay in cheap hotel?

 
Prečo sa neubytujeme v lacnom hoteli?

 
Why not ?/ No, I would prefer a campsite.

 
Prečo nie ?/ Nie, dal by som prednosť kempu.

 
We could + sloveso

 
We could go to the pub.

 
Mohli by sme ísť do krčmy.

 
Yeah, we could./ I don´t think so.

 
Áno mohli./ Nemyslím si.

 
Do you fancy + sloveso-ing

 
Do you fancy seeing a film tomorrow night?

 
Chcel by si sa zajtra večer pozrieť na nejaký film?

 
Yes, I do./ No I don´t.

 
Áno chcel./ Nie, nechcel.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Gerundium Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Motivácia Skúšky z jazyka Metódy výučby English in use Slovak dialogues Anglické slovesá vetná skladba rečnícky štýl English grammar slovenské nárečia, slovensko anglické časy Doučovanie výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť verbs with prepositions učenie sa Slovak grammar význam slov slovenská literatúra Slovak conversation doučovanie reparát priama metóda Slovak nouns maturita slovné spojenia Slovak dialogue význam slov a ich použite Slovak tenses Slovak vocabulary obchodná angličtina angličtina pre obchod angličtina pre lekárov pohovor v angličtine anglické opozitá Slovenská literatúra Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika english for travelling slohové útvary metódy výučby Anglické frázy slovak for foreigners, time prekladateľstvo Vetná skladba Business English Slovak sentences Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad anglická gramatika Typy angličtiny Druhy viet Slovenský jazyk slovak for foreigners anglické skratky frázové slovesá anglická konverzácia English for everyday life Nepravidelné stupňovanie angličtina teória literatúry Slovenská gramatika Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Slovak questions gramatika Medical Slovak Specialized English Anglické prídavné mená slovenská gramatika Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky prídavné mená
Návrat na obsah