Navrhnite niečo Angličanovi ! - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Navrhnite niečo Angličanovi !

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v English grammar ·
Tags: suggetionsgrammar
Ako urobiť návrh v angličtine         

 
Angličtina má viacero spôsobov ako môžete niekomu niečo navrhnúť, my sa na to pozrieme spolu trošku zblízka.

 
Let´s  + sloveso

 
Let´s go to the theatre tonight.

 
Poďme dnes večer do divadla.

 
Ok! /No , I don´t fancy it.

 
Dobre/ Nie, nepáči sa mi to.

 
What/ how about + sloveso –ing

 
How about watching a video instead ?

 
Čo tak sa namiesto toho  pozrieť na video ?

 
Good idea./I´d rather not.

 
Dobrý nápad./To by sa mi moc nechcelo.

 
Why don´t we + sloveso

 
Why don´t we stay in cheap hotel?

 
Prečo sa neubytujeme v lacnom hoteli?

 
Why not ?/ No, I would prefer a campsite.

 
Prečo nie ?/ Nie, dal by som prednosť kempu.

 
We could + sloveso

 
We could go to the pub.

 
Mohli by sme ísť do krčmy.

 
Yeah, we could./ I don´t think so.

 
Áno mohli./ Nemyslím si.

 
Do you fancy + sloveso-ing

 
Do you fancy seeing a film tomorrow night?

 
Chcel by si sa zajtra večer pozrieť na nejaký film?

 
Yes, I do./ No I don´t.

 
Áno chcel./ Nie, nechcel.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Jednoduchá veta slovak for foreigners anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Slovak tenses vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Slovak conversation English for everyday life Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá english for travelling pohovor v angličtine Druhy viet metódy výučby Skúšky z jazyka gramatika prekladateľstvo Slovak cases Súdny preklad anglické opozitá Doučovanie angličtina pre lekárov slovenská gramatika angličtina výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Metódy výučby verbs with prepositions reparát význam slov a ich použite Slovak dialogues učenie sa rečnícky štýl význam slov English in use anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Slovak questions Slovak grammar English grammar Slovak nouns slovenská literatúra Specialized English Slovak dialogue slohové útvary Slovak for foreigners Gerundium anglická konverzácia prídavné mená Anglické frázy maturita angličtina pre obchod Vetná skladba slovak for foreigners, time Anglická gramatika Anglické zámená anglické časy obchodná angličtina Business English frázové slovesá metódy výučby, jazyky anglická gramatika Slovak sentences Medical Slovak Predminulý priebehový čas priama metóda tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie teória literatúry slovné spojenia
Návrat na obsah