Nepravidelné stupňovanie v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné stupňovanie v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Nepravidelné stupňovanie ·
Tags: stupňovanieangličtinapríslovky
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien a prísloviek v angličtine.
 
 
Okrem pravidelného stupňovania môžeme niektoré prídavné mená a príslovky stupňovať aj nepravidelne. A na tie sa teraz spoločne pozrieme.

 
 
bad       zlý                              horší                             najhorší
 
                             worse                          worst                          
 
badly     zle                             horšie                            najhoršie
 
ill chorý

 
good   dobrý                       lepší                           najlepší
 
                              better                        best
 
well dobre                           lepšie                       najlepšie

 
 
much
 
                 mnoho              more     viac                    most    najviac
 
many                                                                                      väčšina

 
                malý                      menší                       najmenší
 
little                         less                             least
 
              málo                        menej                      najmenej

 
far       vzdialený              farther    vzdialenejší            farthest            najvzdialenejší
 
                                                     ďalej(miestne)                              najďalej
 
           ďaleko                    further    ďalší                         furthest        najďalej
 
                                                 vzdialenejší( miestom aj poradím)            najvzdialenejší

 
old      starý       older starší             oldest  najstarší
 
                         elder   (iba v prívlastku k členom rodiny )         eldest

 
 
late    neskorý                   later neskorší          latest najnovší
 
                                                Neskôr                            najneskôr
 
            neskoro                       latter  druhý          last minulý
 
                                                                             the last  posledný


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta priama metóda učenie sa anglická gramatika English in use metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions metódy výučby prekladateľstvo anglické skratky gramatika doučovanie teória literatúry slohové útvary Specialized English Business English Slovenská gramatika Anglické prídavné mená anglické časy English grammar Slovenský jazyk Doučovanie vetná skladba anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Slovak cases Anglické frazálne slovesá Metódy výučby Slovak conversation Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Vetná skladba význam slov slovné spojenia angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Súdny preklad Slovak nouns angličtina pre obchod slovenská gramatika verbs with prepositions maturita Anglické zámená anglické opozitá Druhy viet Slovak dialogues english for travelling obchodná angličtina rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners reparát Medical Slovak Slovak sentences Gerundium prídavné mená Typy angličtiny Motivácia angličtina Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses Slovak vocabulary Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners pohovor v angličtine výučba, doučovanie Slovak dialogue Anglické frázy English for everyday life Slovak grammar Slovenská literatúra slovak for foreigners, time slovenská literatúra Anglická gramatika frázové slovesá
Návrat na obsah