Nouns in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nouns in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak nouns ·
Tags: nounsgrammargendercases
Gramatical  characteristics of nouns

 
 
The gramatical characteristics of nouns are gender, number and case.

 
We distinguish three genders in nouns : masculine, feminine and neuter. Each  noun belongs to one of these three genders. Masculine  nouns are divided into animate and inanimate.
 
Further, there are two numbers : singular and plural. One thing is usuallly indicated by  the singular and more things belonging to the same category are usually indicated by the plural. Nouns plural in form, but indicating only one thing are termed pluralia-tantum, e.g. nohavice (trousers).

 
 
There are six cases in Slovak language

 
 
The nominative                   answers the questions                 kto? čo ?  who ? what ?

 
The genitive                        answers the questions                 koho ? čoho? of whom ? of what?

 
The dative                          answers the questions                komu ? čomu? to whom ? to what ?

 
The accusative                   answers the questions                 koho ? čo ? whom? what?

 
The locative                       answers the questions              o kom ? o čom ? about whom ? about what?

 
The instrumental             answers the questions                  s kým ? s čím?   with whom ? with what?

 
 
These cases permit to express differet relations between objects, between actions and objects and between qualities and objects.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Slovak questions Anglické slovesá anglická výslovnosť anglické skratky učenie sa frázové slovesá Slovak dialogues Slovak conversation Slovak dialogue Slovak vocabulary Typy angličtiny obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Gerundium význam slov a ich použite Specialized English Anglické zámená Skúšky z jazyka Slovak cases English for everyday life Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa angličtina slovné spojenia Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta priama metóda english for travelling slovak for foreigners, time anglická konverzácia English grammar Slovak grammar metódy, vzdelávanie, teória literatúry Súdny preklad Doučovanie slohové útvary prídavné mená doučovanie anglická gramatika výučba, doučovanie metódy výučby Motivácia Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra Slovenská gramatika anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba maturita Slovak nouns English in use Slovak tenses Slovenský jazyk slovak for foreigners Slovak word formation Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine gramatika Slovenská literatúra verbs with prepositions Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika Medical Slovak prekladateľstvo význam slov vetná skladba rečnícky štýl slovenská gramatika anglické časy Business English Metódy výučby angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Anglické frázy
Návrat na obsah