Nouns in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nouns in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak nouns ·
Tags: nounsgrammargendercases
Gramatical  characteristics of nouns

 
 
The gramatical characteristics of nouns are gender, number and case.

 
We distinguish three genders in nouns : masculine, feminine and neuter. Each  noun belongs to one of these three genders. Masculine  nouns are divided into animate and inanimate.
 
Further, there are two numbers : singular and plural. One thing is usuallly indicated by  the singular and more things belonging to the same category are usually indicated by the plural. Nouns plural in form, but indicating only one thing are termed pluralia-tantum, e.g. nohavice (trousers).

 
 
There are six cases in Slovak language

 
 
The nominative                   answers the questions                 kto? čo ?  who ? what ?

 
The genitive                        answers the questions                 koho ? čoho? of whom ? of what?

 
The dative                          answers the questions                komu ? čomu? to whom ? to what ?

 
The accusative                   answers the questions                 koho ? čo ? whom? what?

 
The locative                       answers the questions              o kom ? o čom ? about whom ? about what?

 
The instrumental             answers the questions                  s kým ? s čím?   with whom ? with what?

 
 
These cases permit to express differet relations between objects, between actions and objects and between qualities and objects.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases anglické časy Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika anglické skratky slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Medical Slovak Slovak conversation Slovak tenses učenie sa Specialized English Anglické frázy slovné spojenia Slovak sentences Anglické prídavné mená maturita slovak for foreigners English in use Business English Predminulý priebehový čas Slovak questions význam slov anglická konverzácia slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko English grammar obchodná angličtina doučovanie Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba teória literatúry angličtina pre obchod reparát prídavné mená Anglické slovesá Druhy viet Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Anglické zámená Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, priama metóda Doučovanie výučba, doučovanie Slovak grammar metódy výučby Slovak nouns slohové útvary Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá Gerundium Anglická gramatika english for travelling angličtina pre lekárov anglická gramatika Anglické frázové slovesá verbs with prepositions angličtina Slovak vocabulary gramatika Skúšky z jazyka English for everyday life slovenská literatúra Metódy výučby Jednoduchá veta Slovenská literatúra anglická výslovnosť anglické opozitá prekladateľstvo pohovor v angličtine rečnícky štýl Vetná skladba význam slov a ich použite
Návrat na obsah