Nouns in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nouns in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak nouns ·
Tags: nounsgrammargendercases
Gramatical  characteristics of nouns

 
 
The gramatical characteristics of nouns are gender, number and case.

 
We distinguish three genders in nouns : masculine, feminine and neuter. Each  noun belongs to one of these three genders. Masculine  nouns are divided into animate and inanimate.
 
Further, there are two numbers : singular and plural. One thing is usuallly indicated by  the singular and more things belonging to the same category are usually indicated by the plural. Nouns plural in form, but indicating only one thing are termed pluralia-tantum, e.g. nohavice (trousers).

 
 
There are six cases in Slovak language

 
 
The nominative                   answers the questions                 kto? čo ?  who ? what ?

 
The genitive                        answers the questions                 koho ? čoho? of whom ? of what?

 
The dative                          answers the questions                komu ? čomu? to whom ? to what ?

 
The accusative                   answers the questions                 koho ? čo ? whom? what?

 
The locative                       answers the questions              o kom ? o čom ? about whom ? about what?

 
The instrumental             answers the questions                  s kým ? s čím?   with whom ? with what?

 
 
These cases permit to express differet relations between objects, between actions and objects and between qualities and objects.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners frázové slovesá Specialized English Druhy viet doučovanie Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie anglické časy Slovak questions obchodná angličtina Anglické zámená Predminulý priebehový čas anglické skratky Slovak sentences anglická konverzácia význam slov a ich použite metódy výučby Slovak dialogues metódy výučby, jazyky anglické opozitá Metódy výučby gramatika anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Business English slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar english for travelling anglická výslovnosť verbs with prepositions angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl Slovak cases Slovak tenses slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners priama metóda angličtina pre obchod reparát Anglické frázy Slovak nouns English for everyday life slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka prekladateľstvo význam slov English grammar pohovor v angličtine Doučovanie Anglické frázové slovesá slohové útvary vetná skladba Slovenský jazyk English in use Gerundium angličtina Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená teória literatúry Slovak dialogue maturita učenie sa Anglická gramatika Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta
Návrat na obsah