Nouns in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nouns in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak nouns ·
Tags: nounsgrammargendercases
Gramatical  characteristics of nouns

 
 
The gramatical characteristics of nouns are gender, number and case.

 
We distinguish three genders in nouns : masculine, feminine and neuter. Each  noun belongs to one of these three genders. Masculine  nouns are divided into animate and inanimate.
 
Further, there are two numbers : singular and plural. One thing is usuallly indicated by  the singular and more things belonging to the same category are usually indicated by the plural. Nouns plural in form, but indicating only one thing are termed pluralia-tantum, e.g. nohavice (trousers).

 
 
There are six cases in Slovak language

 
 
The nominative                   answers the questions                 kto? čo ?  who ? what ?

 
The genitive                        answers the questions                 koho ? čoho? of whom ? of what?

 
The dative                          answers the questions                komu ? čomu? to whom ? to what ?

 
The accusative                   answers the questions                 koho ? čo ? whom? what?

 
The locative                       answers the questions              o kom ? o čom ? about whom ? about what?

 
The instrumental             answers the questions                  s kým ? s čím?   with whom ? with what?

 
 
These cases permit to express differet relations between objects, between actions and objects and between qualities and objects.


Mesačné príspevky
Oblaky
English in use slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Slovak cases výučba, doučovanie anglické opozitá rečnícky štýl gramatika pohovor v angličtine english for travelling Anglické nepravidelné slovesá angličtina reparát metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary Súdny preklad Slovak nouns Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá význam slov a ich použite význam slov metódy výučby Anglické frázy Slovak verbs anglická gramatika Slovak sentences doučovanie Spisovná slovenčina obchodná angličtina anglické skratky Gerundium Angličtina pre každú situáciu pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika Anglická gramatika Slovak questions slovak for foreigners Slovak slang Specialized English anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika vetná skladba Medical Slovak učenie sa prídavné mená English grammar Slovak dialogues slohové útvary Slovak pronunciation frázové slovesá Druhy viet anglické časy English for everyday life slovné spojenia prekladateľstvo teória literatúry Slovak dialogue Slovak grammar Slovak conversation Skúšky z jazyka slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod angličtina pre lekárov verbs with prepositions Slovak word formation Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Doučovanie anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Metódy výučby Anglické prídavné mená Vetná skladba Business English Anglické zámená Jednoduchá veta Slovak tenses maturita priama metóda Motivácia
Návrat na obsah