Nouns in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nouns in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak nouns ·
Tags: nounsgrammargendercases
Gramatical  characteristics of nouns

 
 
The gramatical characteristics of nouns are gender, number and case.

 
We distinguish three genders in nouns : masculine, feminine and neuter. Each  noun belongs to one of these three genders. Masculine  nouns are divided into animate and inanimate.
 
Further, there are two numbers : singular and plural. One thing is usuallly indicated by  the singular and more things belonging to the same category are usually indicated by the plural. Nouns plural in form, but indicating only one thing are termed pluralia-tantum, e.g. nohavice (trousers).

 
 
There are six cases in Slovak language

 
 
The nominative                   answers the questions                 kto? čo ?  who ? what ?

 
The genitive                        answers the questions                 koho ? čoho? of whom ? of what?

 
The dative                          answers the questions                komu ? čomu? to whom ? to what ?

 
The accusative                   answers the questions                 koho ? čo ? whom? what?

 
The locative                       answers the questions              o kom ? o čom ? about whom ? about what?

 
The instrumental             answers the questions                  s kým ? s čím?   with whom ? with what?

 
 
These cases permit to express differet relations between objects, between actions and objects and between qualities and objects.


Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl Vetná skladba English for everyday life Predminulý priebehový čas reparát Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina význam slov Slovak for foreigners english for travelling Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Typy angličtiny angličtina pre lekárov angličtina pre obchod učenie sa vetná skladba Business English anglická gramatika maturita frázové slovesá pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia slovenská gramatika Slovak cases doučovanie anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Metódy výučby metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy anglické časy výučba, doučovanie Druhy viet teória literatúry slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina Gerundium prídavné mená Slovak conversation metódy, vzdelávanie, anglické skratky význam slov a ich použite Slovak tenses Medical Slovak Súdny preklad Slovak questions English grammar Skúšky z jazyka prekladateľstvo gramatika Slovenská literatúra anglická konverzácia metódy výučby slovenská literatúra slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá English in use Specialized English priama metóda Slovak sentences Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená verbs with prepositions Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Slovak grammar slohové útvary anglická výslovnosť slovak for foreigners
Návrat na obsah